29. jún – Medzinárodný deň Dunaja

28. jún. 2018 • Iný

29. jún – Medzinárodný deň Dunaja

Dôležitý dátum pre aktérov projektu DANUrB je nesporne 29. jún. Koná sa Medzinárodný deň Dunaja. Viaceré mestá a tiež krajiny sa každoročne pripájajú k tomuto podujatiu rôznymi kultúrnymi a športovými programami. Pre tento rok sa podarilo pripraviť sériu programov nazvaných „Dunajské dni“, pričom ide o podujatie v rámci projektu INTERREG DANUrB – Danube Urban Brand. Mestá ako Ostrihom a Štúrovo spojili svoje sily a pripravili spoločné podujatie.

Jedným z dôležitých cieľov programu DANUrB je posilnenie kultúrnej identity podunajských regiónov vytvorením komplexnej kultúrnej siete a mapovaním nevyužitých skrytých kultúrnych a sociálnych zdrojov a vybudovaním kultúrneho dedičstva. Cieľom série podujatí Dunajské dni je v súlade s projektom upozorniť na miestne kultúrne hodnoty a dedičstvo spojením existujúcich programov a podporou ďalšej spolupráce.

Krátke predstavenie projektu DANUrB prebehlo aj počas podujatia Expanded Garden microlab, konajúceho sa od 22. do 26. mája na gymnáziu v Štúrove. Študenti boli podnecovaní na uskutočňovanie a zároveň zachovanie miestnych sietí a tradičných poznatkov o výrobe potravín v rámci Dunajského regiónu, keďže projekt DANUrB sa sústreďuje na valorizáciu kultúrneho dedičstva tohto územia.

Všetko sa to deje prostredníctvom možností cestovného ruchu a vzdelávania, posilnenia kultúrnej identity a solidarity, tiež podporenia nadnárodných kultúrnych väzieb medzi sídlami pozdĺž Dunaja, ako aj preskúmaním nevyužitého alebo skrytého potenciálu pre lepšiu ekonomickú a kultúrnu návratnosť.

Zmyslom vytvorenia jednotnej značky je zvýšenie počtu návštevníkov a predĺženie ich pobytu v regióne. DANUrB si kladie za cieľ odkryť nevyužité kultúrne dedičstvo a zdroje (priemyselné dedičstvo, dedičstvo komunistickej minulosti, opevnenia, stopy po obchodovaní, živé kultúrne tradície) v mestách na rieke Dunaj. Za Slovenskú republiku projekt zastrešuje Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá je druhým najväčším partnerom projektu.

Hlavným cieľom projektu DANUrB je vytvorenie komplexnej priestorovo-kultúrnej siete: „Dunajskej kultúrnej promenády“, ktorá integruje všetky komunity pozdĺž rieky do jednej turistickej destinácie s tematickými trasami a možnosťami rozvoja.

Výskum sa zameriava na zmapovanie všetkých dostupných zdrojov a typológií obývateľného prostredia, hľadajúc možnosti ich valorizácie. Vytvorená stratégia a pilotné projekty in-situ majú prispieť k lepšiemu využitiu kultúrneho potenciálu pre miestnych obyvateľov, a tým aj k ekonomickým benefitom na základe zvýšeného záujmu návštevníkov.

Informácie o projekte DANUrB na portáli Veda na dosah/TAG

 

Zdroj informácií a fotografií:

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

Hore
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
VC 6/2020 železany
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Na získanie veľkého množstva energie rozkladáme potravu chemickými reakciami, ktoré potrebujú kyslík
Zistite viac