29. jún – Medzinárodný deň Dunaja

28. jún. 2018 • Iný

29. jún – Medzinárodný deň Dunaja

Dôležitý dátum pre aktérov projektu DANUrB je nesporne 29. jún. Koná sa Medzinárodný deň Dunaja. Viaceré mestá a tiež krajiny sa každoročne pripájajú k tomuto podujatiu rôznymi kultúrnymi a športovými programami. Pre tento rok sa podarilo pripraviť sériu programov nazvaných „Dunajské dni“, pričom ide o podujatie v rámci projektu INTERREG DANUrB – Danube Urban Brand. Mestá ako Ostrihom a Štúrovo spojili svoje sily a pripravili spoločné podujatie.

Jedným z dôležitých cieľov programu DANUrB je posilnenie kultúrnej identity podunajských regiónov vytvorením komplexnej kultúrnej siete a mapovaním nevyužitých skrytých kultúrnych a sociálnych zdrojov a vybudovaním kultúrneho dedičstva. Cieľom série podujatí Dunajské dni je v súlade s projektom upozorniť na miestne kultúrne hodnoty a dedičstvo spojením existujúcich programov a podporou ďalšej spolupráce.

Krátke predstavenie projektu DANUrB prebehlo aj počas podujatia Expanded Garden microlab, konajúceho sa od 22. do 26. mája na gymnáziu v Štúrove. Študenti boli podnecovaní na uskutočňovanie a zároveň zachovanie miestnych sietí a tradičných poznatkov o výrobe potravín v rámci Dunajského regiónu, keďže projekt DANUrB sa sústreďuje na valorizáciu kultúrneho dedičstva tohto územia.

Všetko sa to deje prostredníctvom možností cestovného ruchu a vzdelávania, posilnenia kultúrnej identity a solidarity, tiež podporenia nadnárodných kultúrnych väzieb medzi sídlami pozdĺž Dunaja, ako aj preskúmaním nevyužitého alebo skrytého potenciálu pre lepšiu ekonomickú a kultúrnu návratnosť.

Zmyslom vytvorenia jednotnej značky je zvýšenie počtu návštevníkov a predĺženie ich pobytu v regióne. DANUrB si kladie za cieľ odkryť nevyužité kultúrne dedičstvo a zdroje (priemyselné dedičstvo, dedičstvo komunistickej minulosti, opevnenia, stopy po obchodovaní, živé kultúrne tradície) v mestách na rieke Dunaj. Za Slovenskú republiku projekt zastrešuje Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá je druhým najväčším partnerom projektu.

Hlavným cieľom projektu DANUrB je vytvorenie komplexnej priestorovo-kultúrnej siete: „Dunajskej kultúrnej promenády“, ktorá integruje všetky komunity pozdĺž rieky do jednej turistickej destinácie s tematickými trasami a možnosťami rozvoja.

Výskum sa zameriava na zmapovanie všetkých dostupných zdrojov a typológií obývateľného prostredia, hľadajúc možnosti ich valorizácie. Vytvorená stratégia a pilotné projekty in-situ majú prispieť k lepšiemu využitiu kultúrneho potenciálu pre miestnych obyvateľov, a tým aj k ekonomickým benefitom na základe zvýšeného záujmu návštevníkov.

Informácie o projekte DANUrB na portáli Veda na dosah/TAG

 

Zdroj informácií a fotografií:

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Íl je hornina, ktorej hlavnou zložkou sú ílové minerály.
Zistite viac