26. ročník výstavy Mladý tvorca 2018


26. ročník výstavy Mladý tvorca 2018

Cieľom výstavy Mladý tvorca je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém rozbiehajúceho sa duálneho vzdelávania. Chce tiež vytvoriť priestor pre nadviazanie resp. prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami. Rodičom a žiakom základných škôl poskytne väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce, motivovať mladých ľudí ku súťaživosti, kreativite, inováciám a kvalite a podporiť záujem mladých ľudí o podnikanie.  Plagát k podujatiu Mladý tvorca 2018

Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje 26. ročník výstavy Mladý tvorca 2018. Výstava, ktorej hlavným cieľom je propagácia stredoškolského odborného vzdelávania, bude 26. – 27. apríla na nitrianskom výstavisku Agrokomplex. Určená je predovšetkým žiakom posledných ročníkov základných škôl a ich rodičom, ktorí môžu na nej získať potrebné aktuálne informácie pre rozhodovanie  o ďalšom štúdiu a budúcom povolaní. Prezentovať sa na nej bude aj duálny systém vzdelávania a nové typy profesií, ktoré sú potrebné pri zavádzaní  robotizácie a digitálnych technológií do praxe.

Súčasťou výstavy bude aj odovzdanie cien ministra hospodárstva a partnerov podujatia v dvoch súťažiach. Ide o súťaž o Cenu Ministerstva hospodárstva SR za Najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2016/2017. Prihlášku do tejto súťaže je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi do 5. apríla na adresu Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstvo hospodárstva SR.

Druhé ocenenie bude možné získať v súťaži „Inovácia a technická tvorivosť“. Získať ho budú môcť výrobky zhotovené žiakmi stredných škôl v spolupráci s pedagogickými zamestnancami. Súťaž sa organizuje v kategóriách: strojárstvo, elektrotechnika a energetika, drevospracujúca výroba a umelecké spracovanie výrobkov. Prihlášky do tejto súťaže je potrebné zaslať do 18. apríla na adresu organizačného garanta súťaže, ktorým je Sekcia podnikateľského prostredia a inovácií MH SR.


Bližšie informácie o podujatí a súťažiach sú zverejnené  na webovej stránke ministerstva http://www.mhsr.sk/.

Výstava je opätovne spojená s Veľtrhom práce JOB-EXPO 2018 a 20. ročníkom európskych dní pracovných príležitostí a prehliadkou ľudových umeleckých remesiel.

Odovzdávanie ocenení sa uskutoční dňa 27. apríla 2018 na výstave Mladý tvorca 2018 v Nitre.

Minister hospodárstva SR Peter Žiga ocení inovatívne výrobky zhotovené žiakmi v spolupráci s učiteľmi stredných škôl. Oceniť chce aj najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou v systéme duálneho vzdelávania. Do súťaží je potrebné prihlásiť v súlade s podmienkami zverejnenými na stránke ministerstva hospodárstva. Ceny si víťazi prevezmú na výstave Mladý tvorca koncom apríla v Nitre.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

 

Súvisiace:

Podujatia
výzva|výstava Mladý tvorca 2018
13. feb. 2018 00.00 hod.
výstava|Mladý tvorca 2018
26. apr. 2018 09.00 hod.
Hore
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
VC 6/2020 železany
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Duševné zdravie je neoddeliteľnou súčasťou celkového zdravia.
Zistite viac