21. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018 už pozná svojich víťazov

13. nov. 2018 • Iný

21. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018 už pozná svojich víťazov

Počas tohoročného Týždňa vedy a techniky na Slovensku opäť oceňovali aj mládež. Slávnostné vyhodnotenie súťaže Festivalu vedy a techniky AMAVET prebehlo v piatok 9. novembra 2018 v budove INCHEBA EXPO Bratislava.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže otvorila Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, ktoré je spoluorganizátorom podujatia, spoločne s riaditeľom Festivalu vedy a techniky AMAVET prorektorom pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline doc. Ing. Jozefom Ristvejom, PhD., ktorý je súčasne aj predsedom Asociácie pre mládež, vedu a techniku – AMAVET.

Súťaž opäť oslávila najlepšie vedátorské projekty z oblasti vedy a techniky, ktoré postúpili z ôsmych krajských kôl na celoslovenské finále do bratislavskej INCHEBY. Takmer 150 talentovaných žiakov základných a stredných škôl, vrátane zahraničných účastníkov z Mexika, Belgicka, Ruska a Španielska súťažili v jedenástich kategóriách. Tí najlepší získali možnosť obhájiť svoj projekt a reprezentovať AMAVET, svoju školu aj Slovensko na prestížnych národných a svetových vedeckých súťažiach a fórach vedeckovýskumnej činnosti mládeže a ďalších súťažiach, ako aj získali množstvo zaujímavých ocenení a cien.

Cenu verejnosti o najlepší projekt získala Sára Mária Majerníková s projektom Ideálna teplota eliminovania inklúznych teliesok s maximálnym ziskom proteínu AsLOV2 z Gymnázia v Košiciach, ktorá s ním zároveň získala aj Cenu koučing od Andy Profantovej a účasť na EXPO SCIENCE AMAVET, Pardubice, Česká republika. Spolu s ňou sa v Pardubiciach predstavia aj A. Kaštíl a E. Vozár so svojim projektom Záchranárska Trikoptéra a J. Uličný s V. Hricovou s projektom Vplyv nanočastíc striebra na mikroorganizmy.

slávnostné odovzdávanie cien súťaže Festivalu vedy a techniky AMAVET

Viacerí zo súťažiacich, vďaka svojim projektom, získali postup na ďalšie medzinárodné súťaže a výstavy so zaujímavými témami venujúcimi sa napríklad efektívnemu získavaniu elektrickej energie; matematickým výpočtom, ktoré ukážu tri rôzne avšak správne výsledky jednej rovnice; dysfunkciou cievnej výstelky; biodegradácii a obnovení biodegradovaného prostredia; 3D autu a jeho technickým zručnostiam; sledovaniu podvádzacích techník v e-športoch; stanovovaniu jódu; koncentrácií dusitanu sodného v mäse a jeho vplyvu na zdravie človeka; chrípkovému vírusu; absorpcii UVB žiarenia lignínom a mnohým ďalším.

Postupujúcimi na súťaže sú:

postup na WETENSCHAPS EXPO SCIENCES 2019, Brusel, Belgicko:
K. Greif a O. Lipka: Inteligentný solárny generátor so solárnym panelom reagujúcim na svetlo

postup na Vernadského národnú súťaž 2019, Moskva, Ruská federácia:
R. Kováč a M. Pintér: DroneLogger
A. Zavadská: Číslo π vo hviezdach
S. Strejčková a N. Jiránková: Prasacie oocyty a manipulácia s nimi

postup na MILSET EXPO SCIENCES International, Abú Dhabí, SAE:
S. Skaličan: Ekologické odstránenie znečistenia ropou
M. Mlynár a A. A. Rigoová: Efekt kyseliny močovej na endoteliálnu funkciu in vitro
M. Feretová a S. Smoter: Komplexné biomechanické a predklinické testovanie biomateriálov pre účely implantológie a regeneračnej medicíny

postup CASTIC, Čína:
V. Podhajecký a R. Maguľak: Rádiovo ovládané autíčko

postup na The European Union Contest for Young Scienties – EUCYS 2019, Sofia, Bulharsko (Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR):
J. Varga: Zabránenie podvádzaniu v e-športoch
L. Nižníková: Vývoj a aplikácia analytickej metódy na stanovenie jodidového aniónu v silne mineralizovaných vodných matriciach
D. Pánska: E250 – Tichý zabijak

postup na INTEL ISEF 2019, Phoenix, Arizona, USA:
A. A. Dunajová: Detekcia chrípkového vírusu pomocou impedimetrického biosenzora
J. Maťufka a P. Škripko: Náhrada syntetických opaľovacích prípravkov lignínom testovaným na HaCaT keratinocytoch

odovzdanie jednej z cien

Prof. RNDr. Miroslav Bielik DrSc., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave odovzdal Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

V kategórií „Mladší žiaci“ ju získal Ján Mederly s projektom Metóda na meranie latencie evokovaného potenciálu P300 pomocou BioRadia. V kategórií „Stredoškoláci“ ju získali Erik Mokroš a Hana Špaleková za projekt Bakteriostatické účinky koloidného striebra in vitro. Hlavnú cenu si odniesli Ján Maťufka a Peter Škripko za projekt Náhrada syntetických opaľovacích prípravkov lignínom testovaným na HaCaT keratinocytoch. Ako prodekan Bielik pripomenul, súčasťou výhry je aj to, že víťazi hlavnej ceny budú, v prípade záujmu, prijatí na Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave bez prijímacích skúšok.

Tohtoročný 21. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET mal aj nových partnerov, ktorí udeľovali mladým vedcom ocenenia. Špeciálnu cenu v technických disciplínach od Googlu si odniesli:

 • T. Onuško a P. Káčer za projekt Reálny riadiaci pult
 • Š. Prešinský za projekt Konštrukcia a diaľkové ovládanie objektov – automobily
 • R. Miškech za projekt Inteligentná separácia odpadu
 • A. Balogh a P. Rusnák za projekt Transformátorová zváračka
 • T. Bača za projekt Flickermeter – meranie blikania svetla
 • Š. a S. Peterovci za projekt 3D tlač – technológia budúcnosti
 • R. Kováč a M. Pintér za projekt DroneLogger
 • M. Hoffej a M. Vojtek za projekt Retrobity – práca s 8-bitovými počítačmi po vzniku nášho klubu
 • A. Kaštíl a E. Vozár za projekt Záchranárska Trikoptéra

Po prvý raz udeľovalo ceny aj Európske laboratórium pre časticovú fyziku – CERN, a to Špeciálnu cenu CERN pre učiteľov. Získali ju RNDr. Miriam Feretová, Ing. Tatiana Hoffmannová a Ing. Milana Buhajová. „Mnohí z nás stretnú v živote len jedného fyzika, a tým je učiteľ v škole. Na ňom záleží, aký vzťah si k tejto vede vytvoríme a čo si odnesieme. Preto si myslíme, že práve učitelia si zaslúžia ocenenie. Len vďaka ich motivácii a prístupu sa mladí ľudia môžu nadchnúť pre vedu a ďalej sa jej venovať,“ uviedla zástupkyňa CERN-u Barbora Bruant Gulejová.

všetci ocenení Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018

Udelená bola aj cena poroty Festivalu vedy a techniky AMAVET. Získali ju:

 • Samuel a Daniel Perničkovci: Atmosférické MHD
 • Šimon Devera a Nikolas Jankal: Mechatronika
 • Pavol Padyšák: δFinder
 • Martin Mitro: Akustický levitátor
 • Alexandra Juščáková: Pod rúškom znečistenej noci
 • Klaudia Klapáčová a Zuzana Čurillová: Prírodné materiály pre remediáciu kyslých podzemných vôd technológiou priepustných reaktívnych bariér
 • Ján Mederly: Metóda na meranie latencie evokovaného potenciálu P300 pomocou BioRadia
 • Viliam Glézl a Denis Vavrek: Endovaskulárne zákroky – budúcnosť kardiochirurgie?
 • Vladimír Molnár: Fajčenie teenagerov
 • Ivana Andrejčíková: Klíčenie semien pod LED lampou
 • Matej Gajdoš: Analýza látok pomocou kapilárnej elektroforézy s laserovou detekciou
 • Bruno Hubinský: Vplyv svetla na makulu
 • Paula Kucháriková a Annamária Chovancová: Vplyv magneticky upravenej vody na obsah účinných látok, klíčenie a rast vybraných druhov rastlín
 • Benjamin Jakub Trokan: Magnetické delo
 • Michaela Mrníková a Kristína Horanská: Závislosť procesu zabúdania od výberu vyučovacej metódy
 • Adam Hetteš: Ontogenetický rast a pohlavný dismorfizmus fosílnych žabích krabov Spiša
 • Norbert Popeláš: Environmentálny vplyv banskej činnosti na životné prostredie povodia rieky Hnilec
 • Júlia Štupáková a Jarmila Paučová: Faktory ovplyvňujúce rýchlosť premeny laktózy na kyselinu mliečnu
 • Ivana Jonáková: Vplyv koncentrácie kyseliny octovej na rozpúšťanie uhličitanu vápenatého
 • Kristína Dovalová a Anna Lehocká: Modrotlač – chémia a umenie
 • Karin Iková: Toxicita hliníka
 • Dagmar Budd: Hodnotenie ekologického stavu vybraných úsekov rieky Nitry na základe bentických rozsievok

 

Spracovala: Andrea Devánová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pivo podporuje trávenie pre svoje výnimočné zloženie a unikátne vlastnosti.
Zistite viac