18. máj 2015 je tretím medzinárodným „Dňom fascinácie rastlinami"


18. máj 2015 je tretím medzinárodným „Dňom fascinácie rastlinami

Rastlinní biológovia odhadujú, že celkový počet rastlinných druhov je približne 250 000. Sú to fascinujúce organizmy. Z jedného malého semienka vznikajú rôznorodé zelené životy – od malých rastliniek až po veľké stromy, od okrasných kvetín až po výživné plodiny.

Práve rastliny sú schopné produkovať cukor iba zo slnečného žiarenia, oxidu uhličitého a vody. Schopnosť produkovať výživu nielen pre človeka a živočíšnu ríšu, ale aj vlastná sebestačnosť zabezpečila rastlinám priestor adaptovať sa a profitovať takmer kdekoľvek na Zemi, v akýchkoľvek, často i extrémnych podmienkach. Aj preto sú rastliny primárnymi producentmi biomasy zabezpečujúcej výživu, potravu, papier, lieky, chemické látky, energiu a prijateľné životné prostredie. 

„Deň fascinácie rastlinami” sa koná pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinné vedy (EPSO, www.epsoweb.org). Cieľom tejto aktivity, ktorá sa konala prvýkrát v roku 2012 a následne v roku 2013, je osloviť na celom svete čo najviac ľudí, prebudiť v nich záujem o rastliny a ich nenahraditeľnú úlohu v živote človeka. V roku 2013 sa do akcie zapojilo 54 krajín sveta a viac ako 689 inštitúcii zorganizovalo viac ako 1000 aktivít zameraných na propagáciu a ochranu rastlín. Je snahou organizátorov touto koordinovanou akciou „vsádzať virtuálne a neustále klíčiace semená“ do kolektívnej mysle európskej a svetovej verejnosti a pripomínať, že rastlinné vedy majú rozhodujúci význam pre sociálne, environmentálne a ekonomické prostredie teraz i v budúcnosti.

Foto: http://fascinationofplantsday.org/home.htmSlovenská republika sa do tejto medzinárodnej výzvy zapojila prvý krát v roku 2013, kedy sa 15. – 17. mája uskutočnili tri akcie vo forme otvorených dverí a exkurzií do prírody s odborným sprievodom (Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany – 2 akcie, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre – 1 akcia). Národným koordinačným miestom pre výzvu Deň fascinácie rastlinami je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany. K dnešnému dňu je pre rok 2015 do akcie zapojených 11 pracovísk, prípadne organizácií, ktoré sa zaoberajú rastlinami a počas mesiaca máj je plánovaných množstvo akcií ako napr. výstavy, exkurzie, dni otvorených dverí, kosecké slávnosti, besedy, prednášky a podobne zamerané na fascinujúci význam rastlín v živote človeka. 

Autor: Michaela Havrlentová, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany

Foto: http://fascinationofplantsday.org/home.htm

Uverejnila: ZČ

Hore
Bratislavská vedecká cukráreň 6a/2020
TVT2020 súťaže
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Biodiverzita je široký a komplexný pojem, ktorý reprezentuje rozmanitosť života na našej planéte.
Zistite viac