10 rokov interaktívnej konferencie PREVEDA par excellence

10. jún. 2018 • Iný

10 rokov interaktívnej konferencie PREVEDA par excellence

Občianske združenie PREVEDA v stredu 6. júna slávnostne vyhlásilo výsledky jubilejného X. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov. V tomto ročníku sa konferencie aktívne zúčastnilo 80 mladých vedcov, z ktorých 15 víťazov v stredu večer zabojovalo v súťaži o najlepšiu prezentáciu a o titul absolútneho víťaza ročníka 2018. Príspevky účastníkov boli prezentované v desiatich sekciách vybraných odborov prírodných, lekárskych a chemických vied. Vyhlásenie ocenených prác bolo sprevádzané vynikajúcimi prednáškami troch excelentných hostí, držiteľov ERC grantov, ale aj absolútneho víťaza tejto konferencie z roku 2011 Mgr. Tomáša Eichlera, ktorý aktuálne pôsobí ako doktorand vo Viedenskom Biocentre.

OZ Preveda dlhoročne smeruje svoje aktivity k vzdelanostnej podpore mladých a počas svojho pôsobenia v tejto oblasti sa môže pochváliť vytvorením jednej z najpočetnejších on-line databáz vedeckých prezentácií na Slovensku. Konferencie sa pravidelne zúčastňujú študenti a mladí vedeckí pracovníci z Čiech a Slovenska pôsobiaci na pôde akadémie vied alebo vysokých škôl. „Mladí ľudia tu majú možnosť ísť s kožou na trh, ukážu svetu čo urobili a túto svoju prácu na konferencii môžu obhajovať“, povedal jeden zo zakladateľov a organizátor konferencie Ing. Pavol Farkaš.

Celodenný program bol rozdelený do dvoch častí, vzdelávacej a súťažnej. „Spomedzi viac ako 70 účastníkov a približne 80 príspevkov sme vybrali 4, ktoré si zaslúžili byť prezentované pred publikom formou pozvanej prednášky“, povedal Pavol Farkaš. Pozvanými prednášateľmi boli MVDr. Ľuboš Korytár, PhD. z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s príspevkom „Sérologický monitoring West Nile vírusovej infekcie u spevavcov Drienovskej mokrade“; Ing. Andrea Schenkmayerová, PhD. z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně s príspevkom „Zmena štruktúrno-funkčných vlastností ancestrálneho proteínu pomocou InDel mutagenézy“; Ing. Nina Moravčíková, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra genetiky a plemenárskej biológie s príspevkom „Bioinformatics tools for analysis of livestock genetic diversity“ a Ing. Denisa Harvanová, PhD. zo Združenej tkanivovej banky, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika s príspevkom „Testovanie cytotoxicity biomateriálov z PEEKu na mezenchýmových kmeňových bunkách“. Títo skvelí vedci síce o cenu absolútneho víťaza zabojovať nemohli, ale obrovským ohodnotením pre nich bolo prezentovať pred kolegami výsledky svojej vedeckej práce.

Vysokú vedeckú kvalitu konferencie vynikajúco doplnila aj kultúrna vsuvka v podaní akordeonistky Anely Čindrak, absolventky Vysokej školy múzických umení.

Samotná súťaž bola v štýle veľmi krátkych, troj- minútových prednášok, v ktorých súťažiaci výstižne a cielene informovali svojich kolegov a výberovú komisiu o téme a výsledkoch svojej práce. Keďže on-line konferencia trvala mesiac a väčšina už vedela o čom práca toho druhého kolegu je, tešila sa táto súťaž vysokej dynamike.

Počas výročného galavečera organizátori ocenili diplomom a vecným darom víťazov konferencie, ktorými sú šikovní a zanietení mladí vedci. Vrcholom večera, na ktorý účastníci čakali bolo vyhlásenie absolútneho víťaza. Stala sa ňou Mgr. Veronika Kotrasová z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied s príspevkom „Funkcia a štruktúra fosforylovaných proteínov mitochondriálneho nukleoidu“, ktorá získala finančnú podporu na realizáciu vedeckých zámerov od generálneho sponzora BASF v hodnote 500,00 EUR. „Som naozaj veľmi milo prekvapená a ďakujem organizátorom za to, že ma vybrali a mohla som o túto cenu zabojovať a odprezentovať svoju prácu“ povedala dojatá Veronika.

absolútna víťazka 10. ročníka OZ Preveda Veronika Kotrasová (v strede) s organizátormi a zakladateľmi podujatia Ing. Miroslavom Ferkom (vľavo) a Ing. Pavlom Farkašom (vpravo)

„Pre nás ako organizátorov je takýto veľký záujem zo strany mladých vedcov hnacím motorom a veľkým stimulom do budúcnosti, kde stále vidíme túto našu myšlienku veľmi živú“, povedal Ing. Miroslav Ferko, zakladateľ a organizátor konferencie. „Chceme poďakovať v prvom rade účastníkom za dôveru, ktorú nám prejavili, moderátorom konferencie za ich nezištnú, ale časovo náročnú prácu, hodnotiteľom jednotlivých projektov, ďalej sponzorom a hlavne firme BASF za ich dlhoročnú podporu, ale aj ľuďom v pozadí celej konferencie, ktorým vďačíme za jej hladký priebeh“, dodal nakoniec.

Organizátori majú mnoho ďalších plánov a jedným z nich je vydanie publikácie o prvotnej myšlienke a vzniku konferencie, ako sa projekt vyvíjal počas dlhých desiatich rokov, čo sa menilo, čo zaniklo a čo naďalej pretrvalo. Publikácia bude obsahovať vedecké príspevky všetkých víťazov, fotodokumentáciu a spomienky organizátorov, ale aj účastníkov.

 

Informácie a foto poskytla: Silvia Podhradská, PR konferencie PREVEDA

Redigovala: ZVČ

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Piesok môže mať tisíce, ale aj milióny rokov.
Zistite viac