Známe sú už najlepšie slovenské a české diplomové práce roku 2017


Známe sú už najlepšie slovenské a české diplomové práce roku 2017

Do súťaže o najlepšie diplomové práce sa tento rok zapojilo 16 českých a slovenských univerzít s 1700 diplomovými prácami z oblasti informatiky a informačných technológií.

V Prahe sa 7. decembra uskutočnilo finále súťaže IT SPY. Do súťaže sa tento rok zapojilo 16 českých a slovenských univerzít s 1700 diplomovými prácami z oblasti informatiky a informačných technológií. Do finále postúpilo deväť finalistov, ktorí prezentovali svoju prácu pred odbornou porotou. Tá vybrala víťazov siedmeho ročníka súťaže.

Víťazom IT SPY 2017 sa stal Jiří Matyáš z VUT v Brně s diplomovou prácou Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů.  J. Matyáš vyvinul spôsob, ktorý dokáže zefektívniť a predĺžiť výdrž batérií v počítačoch a mobilných zariadeniach a znížiť tak spotrebu elektrickej energie až o 80 %.

Druhé miesto obsadil študent Fakulty informatiky a informačných technológií STU Jakub Mačina s diplomovou prácou Odporúčanie nových otázok v online komunitách študentov. Tu nájdete výsledky IT SPY 2017 a všetky ocenené diplomovky.

Projekt Jakuba Mačinu

Jakub Mačina druhé miestoProjekt  riešil zvýšenie úspešnosti študentov online kurzov, a to pomocou systému komunitných otázok a odpovedí. Aj tie najúspešnejšie e-learning platformy sa totiž stretávajú s množstvom nedokončených kurzov. Projekt je využiteľný aj vo firmách pri komunikácií so zákazníkmi.

Túto platformu sme overili v spolupráci s Harvardskou univerzitou na vzorke 4600 študentov celého sveta. Náš program dokázal zapojiť viac študentov, doručiť im presnejšie odpovede na ich otázky. Projekt rozvíjame ako opensource, takže s ním ktokoľvek môže ďalej pracovať," povedal Mačina.

Projekt využíva aj samotná Fakulta informatiky a informačných technológií STU ako systém Askalot. Noví, ale aj starší študenti fakulty získajú vďaka systému rýchlejšie odpovede na otázky týkajúce sa štúdia. Študenti sa najčastejšie sa pýtajú na výber predmetov, registráciu, organizáciu semestra či skúšok a pod. Systém Askalot využíva koncept tzv. múdrosti davu, ktorý ľudstvo pozná od nepamäti, no ktorý sa dosť zmenil s príchodom internetu. Najznámejším príkladom jeho internetového využitia je svetová encyklopédia Wikipedia, ktorá je tvorená davom. Kolektívna inteligencia vlastne hovorí o tom, že nikto nevie všetko, ale každý vie čosi, čím môže prispieť k výsledku.

Na podobnom princípe ako Askalot fungujú napr. Yahoo! Answers, Wiki Answers či Stack Overflow. Každý, kto má problém, na ktorý nevie nájsť odpoveď, môže využiť tieto systémy na pridanie svojej otázky a od komunity získať odpoveď. S výberom najlepšej odpovede mu pomáhajú ďalší používatelia, ktorí svojím hlasovaním vyjadrujú súhlas s obsahom odpovede. Našou motiváciou na jeho vytvorenie bolo aj to, že študenti majú veľa otázok a čas učiteľov na ich zodpovedanie je obmedzený. Študenti si vďaka nemu vedia pomôcť aj navzájom, čím sa vlastne aj učia niečo nové, pretože keď chcú sformulovať odpoveď, musia téme sami dobre rozumieť," hovorí Ivan Srba, vedúci diplomovej práce.

O projekte sa prostredníctvom publikácie a účasti na medzinárodnej konferencii v kanadskom Vancouvri dozvedeli aj zahraničné univerzity. Úspešný systém prevzal aj Harvard a ďalšie zahraničné univerzity.

Askalot tak využíva Harvard v rámci programu otvorených kurzov edX. A FIIT STU rozbieha spoluprácu na jeho využitie s univerzitou vo švajčiarskom Lugane a univerzitou v srbskom Novom Sade.

 

 

Informácie a foto poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

Súvisiace:

Hore
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
Utorok s psychológiou TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Prechod VK na VND - jeseň
Extrapolácie 2018
Veda v Centre
TVT 2018
TVT 2017 články
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Malá Fatra patrí do Fatransko-tatranskej oblasti Západných Karpát.
Zistite viac