Ženy – architektky, zapojte sa do projektu MoMoWo

12. feb. 2018 • Technické vedy

Ženy – architektky, zapojte sa do projektu MoMoWo

Ste žena pôsobiaca v profesii architektky, pamiatkarky, krajinnej architektky, urbanistky, stavebnej inžinierky, interiérovej dizajnérky alebo dizajnérky nábytku? Zúčastnite sa prvého slovenského vydania MoMoWo Open day. Ukážte svoje práce a projekty otvorením svojho pracoviska verejnosti 8. marca 2018.

Pri príležitosti tohoročného Medzinárodného dňa žien organizuje európsky projekt MoMoWo prvý Deň otvorených dverí v ateliéroch žien na Slovensku: architektiek, pamiatkariek, krajinných architektiek, urbanistiek, stavebných inžinierok, interiérových dizajnérok alebo dizajnérok nábytku. Iniciatíva sa uskutoční súčasne v Portugalsku, Španielsku, Slovinsku, v Taliansku a na Slovensku, no tiež v ďalších partnerských krajinách projektu MoMoWo alebo v iných krajinách, ktoré chcú privítať túto aktivitu.

„Deň otvorených dverí dáva možnosť propagovať svoju prácu a svoju profesionálnu identitu ženám pôsobiacich v uvedených oblastiach, ale tiež študentom a mladým ľuďom, ktorí vstupujú do sveta práce, ako aj remeselníkom, stavebným firmám a spoločnostiam,“ uvádzajú organizátori. Podujatie u nás prebieha v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Spoločnosť MoMoWo považuje z celoeurópskeho a interdisciplinárneho hľadiska prácu žien v oblasti architektúry, inžinierskych stavieb, interiérových a priemyselných dizajnov za kultúrne a sociálne významnú pre súčasnosť. Cieľom projektu je podeliť sa o významné európske kultúrne dedičstvo, vytvorené ženami pracujúcimi v dizajnérskych povolaniach, ktoré boli vo významnej miere „historicky skryté“. Partnerstvo MoMoWo spája sedem inštitúcií, ktoré sa navzájom dopĺňajú a reprezentujú rôznorodosť európskych kultúr.

MoMoWo

Projekt má v úmysle rozšíriť skúsenosti profesionálok, pracujúcich v minulosti, ale aj tých v súčasnosti, aby sa vytvorilo prepojenie medzi jednotlivými generáciami. Tiež sa usiluje o to, aby sa verejnosť oboznámila s podstatou európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré vytvorili ženy v období posledných sto rokov (1918 – 2018). Prostredníctvom svojich aktivít sa zameriava na budovanie sieti znalostí a zručností na nadnárodnej úrovni a prináša nové kultúrne a pracovné príležitosti.

Prvotný cieľ MoMoWo je pochopenie podstaty problémov, čiastočne stále prítomných, s ktorými sa ženské pohlavie v slobodných povolaniach stretáva. Iniciatíva je sformulovaná nielen ako výskumný projekt, ale predovšetkým ako projekt komunikácie a šírenia kultúry. Prostredníctvom gendrového uhlu pohľadu pozýva každého, kto má záujem, aby sám definoval úlohu dizajnéra v jeho najširšom zmysle a jeho uznanie v spoločnosti v období významnej transformácie, ktorá v súčasnosti prebieha.

MoMoWo – Women’s Creativity since the Modern Movement je prvý projekt vybraný a financovaný Európskou úniou, ktorý je zameraný na ženy zastávajúce profesie architektky, inžinierky alebo dizajnérky – teda ženy, ktoré pôsobia vo svete dizajnu a konštrukcií.

Stiahnite si formulár žiadosti zo stránky www.momowo.eu/open-day-2018 a pošlite ho na adresu momowo.openday.sk@gmail.com do 19. februára 2018. 

Oficiálna stránka projektu: www.momowo.eu

 

Informácie a foto (zdroj): MoMoWo

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /jeanvdmeulen/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Podujatia
výzva|MoMoWo Open day 2018
13. feb. 2018 00.00 hod.
Hore
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
Prechod VK na VND - zima
Geosyntetika 2019
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Kultúrne dedičstvo zahŕňa zdroje z minulosti v rôznych formách a aspektoch.
Zistite viac