Zázraky zo slovenských záhrad, polí a lúk – SLNEČNICA ROČNÁ – Helianthus annuus L.


Zázraky zo slovenských záhrad, polí a lúk – SLNEČNICA ROČNÁ – Helianthus annuus L.

Slnečnica je z hľadiska svetovej produkcie olejnín po sójových bôboch, repkových a bavlníkových semenách štvrtá najvýznamnejšia olejnina na svete. Medzi troch najvýznamnejších pestovateľov v Európe patria Ukrajina, Rusko a krajiny Európskej Únie. Podiel týchto krajín na svetovej produkcii je približne 69 %. Na južnej pologuli je najvýznamnejším producentom Argentína. Medzi významných pestovateľov slnečnice patrí aj Čína. V krajinách EÚ (28) dochádza v ostatných rokoch k postupnému poklesu produkcie slnečnicových nažiek. Najvýznamnejším exportérom slnečnicového oleja je Ukrajina a po nej Rusko. K najväčším importérom oleja patrí India a krajiny EÚ (28).

Botanicko-morfologická charakteristika

Slnečnica patrí do čeľade astrovitých (Asteraceae). Rod slnečnica (Helianthus) je zastúpený približne 260 jednoročnými aj trvácimi druhmi. Z nich je najrozšírenejší jednoročný druh Helianthus annuus L. (slnečnica ročná) a trváci druh Helianthus tuberosus L. (topinambur).

Rod Helianthus možno rozdeliť do troch poddruhov, z ktorých kultúrny poddruh Helianthus annuus ssp. macrocarpus bol vyšľachtený do nasledovných foriem:

  1. Semenné: olejný typ, cukrársky typ
  2. Silážne
  3. Okrasné: ornamentálne, plnokveté

Slnečnica je jednoročná rastlina pôvodom zo severnej Ameriky. Okrasné formy sú charakteristické variabilnou výškou a tvarom úborov. Ich zafarbenie sa v rôznej intenzite líši od pôvodného druhu, ktorý je veľmi dekoratívny. V súčasnosti je známych asi 70 druhov slnečnice.

Slnečnica má mohutný koreňový systém, bohato rozkonárený. Hlavný kolový koreň preniká do hĺbky 1,5 m a viac, čo umožňuje rastline prijímať vodu a živiny z hlbších vrstiev pôdy a dobre odolávať suchu. Stonka je vzpriamená, pokrytá chĺpkami (trichómami), vyplnená bielou hubovitou dreňou. Listy sú elipsovité alebo srdcovité s pilkovitým okrajom a sú drsné. Ich počet sa pohybuje podľa dĺžky vegetačného obdobia od 12 až do 40 na jednej rastline (najčastejšie 20 – 30). Okrem prvých 2 – 3 párov sú umiestnené na stonke striedavo.

Súkvetím slnečnice je úbor s priemerom 100 – 400 mm. Sú v ňom 2 typy kvietkov: po obvode sa nachádzajú žlto sfarbené jazykové kvety, ktoré sú lákadlom pre opeľovačov. Celé lôžko úboru vyplňujú plodné, trubkové obojpohlavné kvety v počte 1000 – 1200, výnimočne až do 4000 ks. Z hľadiska poškodenia úboru vtáctvom, napadnutia hubovými chorobami a vhodnosti mechanizovaného zberu je dôležité postavenie – sklon úboru voči pôde, ktoré môže byť v uhle 90°, 135° alebo 180°.

Plodom je jednosemenná nažka s kožovitým oplodím, farby bielej, čiernej, sivej, fialovej alebo nažky sú pruhované. V oplodí – šupke je významným ukazovateľom kvality nažiek prítomnosť fytomelánovej vrstvy rozloženej medzi korkovým a sklerenchymatickým pletivom tvorenej prevažne uhlíkom. Táto čierna vrstva, nazývaná tiež pancierová, chráni jadro nažky pred vyžieraním húsenicami mole slnečnicovej (Homoeosoma nebulellum Hb.). U olejnatých typov býva podiel šupiek 22 – 30 %, u cukornatých až 40 %, hmotnosť 1000 nažiek 50 – 100 g. Základným ukazovateľom kvality nažiek je okrem pancierovitosti, šupkatosti a HTS tiež obsah oleja. Obsah oleja v nažkách sa pohybuje od 25 do 45 %, v jadre 40 – 65 %. Semeno slnečnice ďalej obsahuje 20 – 30 % bielkovín, asi 7 – 10 % cukrov, 3 – 3,5 % minerálnych látok (P, K, Mg, S a Ca), 2 – 3 % hrubej vlákniny, 0,45 % lecitínu, enzýmy, vitamíny a iné látky.

Minimálna teplota pre klíčenie slnečnice je 4 0C. Semeno vzchádza pri teplote pôdy 8 0C za 15 – 20 dní po sejbe. Vzídené rastliny znášajú mrazíky do -4 až -6 0C, ale potom spravidla dochádza k nežiaducemu rozkonárovaniu stoniek. Najväčšie nároky na teplotu má rastlina v  období tvorby generatívnych orgánov – v priebehu kvitnutia a tvorby nažiek. Pre pestovanie slnečnice vyhovujú podmienky v kukuričnej výrobnej oblasti.

Na nedostatok vlahy je najcitlivejšia v období od tvorby pukov do kvitnutia, za týchto podmienok vytvára malé úbory. Celkove jej v priebehu vegetácie stačí 400 – 500 mm zrážok.

Najvhodnejšie sú hlinito-piesočnaté a piesočnato-hlinité pôdy, pôdny typ černozem alebo hnedozem. Na ľahších piesočnatých pôdach dáva nižšie úrody. Optimálne pH pôdy je 6,0 – 7,2. Okrem vápnika vyžaduje v pôde i dostatok draslíka. Je typická draslomilná rastlina.

Agrotechnika slnečnice

Na zaradenie v osevnom postupe je nenáročná. Najčastejšie sa zaraďuje medzi dve obilniny, dobre sa jej darí i po strukovinách. Nevhodné predplodiny sú tie, ktoré sú napádané rovnakými chorobami ako slnečnica (hrach, bôb, repka, sója, tabak) a tie, ktoré hlboko korenia predovšetkým repa cukrová a lucerna. Na tom istom pozemku ju možno pestovať po 6 – 8 rokoch. Je vhodnou predplodinou pre obilniny.

slnečnice

Príprava pôdy pozostáva z kyprenia do hĺbky približne 50 – 80 mm. Výživa a hnojenie slnečnice vo veľkej miere ovplyvňuje úrodu, obsah oleja a výskyt hubových chorôb. Na dostatok živín je náročná. Dávka dusíka sa pohybuje od 60 do 80 kg.ha-1 podľa obsahu humusu v pôde. Dusíkom hnojíme prevažne na jar v 2 – 3 dávkach (pred sejbou, pri sejbe, na listy do fázy 3 – 4 pravých listov). Fosforečné a draselné hnojivá aplikujeme zásadne na jeseň, pri základnej príprave pôdy. Optimálny pomer N : P : K je približne 1 : 2 : 2. Z toho vyplýva, že slnečnica je draslomilná rastlina. V zásade sa pri hnojení slnečnice, ako aj iných plodín riadime výsledkami agrochemického rozboru pôd.

Sejba slnečnice v našich podmienkach prebieha približne od 15. apríla do 10. mája. Pri stanovení termínu sejby sa riadime hlavne teplotou pôdy, ktorá má byť v hĺbke výsevu minimálne 10 0C, lepšie však 12 °C. Hĺbka sejby sa pohybuje od 40 do 60 mm,

Optimálny počet jedincov pri zbere by mal byť v dobrých agroekologických podmienkach 45 – 60 tisíc.ha-1, kedy veľkosť úborov býva v priemere 180 – 200 mm a vtedy sa dosahujú najväčšie úrody nažiek s najvyšším obsahom oleja. V závlahových podmienkach možno počet jedincov zvýšiť až o 10 %. Slnečnicu sejeme do riadkov širokých 0,7 – 0,75 m, vzdialenosť medzi rastlinami sa pohybuje od 220 do 270 mm, podľa typu hybridu, kvality osiva, kvality prípravy pôdy a pod.

Ošetrovaním počas vegetácie zabezpečujeme rastlinám dostatok vlahy a vzduchu v pôde, ničíme buriny a tým vytvárame menšie predpoklady pre rozvoj chorôb a škodcov.

Zo škodcov možno spomenúť vtáctvo (vrana, havran, bažant, holub), ktoré požiera nažky a mladé rastliny po sejbe a pri dozrievaní rastlín. Značné škody môže pri premnožení spôsobovať hraboš poľný. Z pôdnych škodcov sú to hlavne larvy kováčika a chrústa. Od tvorby nažiek po zber porasty slnečnice napádajú najmä víjačka slnečnicová (kukuričná) a vošky (maková). Z chorôb sú najzávažnejšie: biela hniloba, pleseň sivá, pleseň slnečnicová, makrofominová hniloba, septorióza slnečnice a alternária.

Dozrievanie a zber slnečnice

Úrodový potenciál nažiek slnečnice je približne 5 t.ha-1. Priemerné úrody na Slovensku sa pohybujú na úrovni 2,5 t.ha-1. V roku 2014 sa za ostatných 5 rokov dosiahla najvyššia úroda a to 2,62 t.ha-1.

Kvalita nažiek i slnečnicového oleja je ovplyvňovaná priebehom poveternostných podmienok v čase dozrievania. Obsah oleja klesá pri teplote pod 20 °C i pri teplote nad 35 °C. Pri nižších teplotách stúpa obsah bielkovín. V suchých a teplých oblastiach južného Slovenska je množstvo bielkovín nižšie. Nízke teploty priaznivo pôsobia na vyšší podiel kyseliny linolovej.

Z uvedeného prehľadu je zrejmý značný rozmach v šľachtení i pestovaní slnečnice v celosvetovom meradle.

 

V nasledujúcom článku na budúci týždeň sa budeme venovať tomu, ako vieme slnečnicu zužitkovať pre naše zdravie a výživu.

 

Autor: doc. Ing. Eva Candráková, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra rastlinnej výroby

Foto: autor

Uverejnila: ZVČ

 

Súvisiace:

Hore
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
QUARK
Prechod VK na VND - zima
Geosyntetika 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Farba predmetov závisí od svetla (elektromagnetického žiarenia), ktoré od nich prichádza.
Zistite viac