Zapojte sa do súťaže Engineering Academic Challenge


Zapojte sa do súťaže Engineering Academic Challenge

Jedna z najväčších svetových kolekcií referenčných a faktografických údajov a dát pre technické, inžinierske a prírodovedecké potreby. Má výkonný vyhľadávací aparát pre textové hľadanie, ako aj pre hľadanie pomocou číselných hodnôt, parametrov, veličín a i. a ich kombinácií. Ide o webovú aplikáciu Knovel, poskytujúcu potrebné odpovede študentom, inžinierom, vedcom a rôznym odborníkom.

Práve teraz majú aj študenti vysokých škôl po celom svete unikátnu možnosť zapojiť sa do súťaže Engineering Academic Challenge a vyskúšať si tak prístup ku Knovel Library.

V  pondelok 18. 9. sa začala jesenná časť súťaže a potrvá päť týždňov do 22. októbra. Každý pondelok je zverejnená jedna „výzva“ a do ďalšieho pondelka možno odpovedať, čerpajúc z informácií aplikácie Knovel. Otázky sú z piatich interdisciplinárnych tematických okruhov:

  • Engineer the Tools of Scientific Discovery
  • Restore and Improve Urban Infrastructure
  • Provide Access to Clean Water
  • Engineer Virtual Reality
  • Engineer Better Robots

Zapojiť sa do súťaže odporúča Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. „Budeme radi, keď využijeme na rozvoj inžinierskych zručností podporu informačnej gramotnosti študentov a zapojenie e-zdrojov do vzdelávania,“ píšu na svojej webovej stránke. Podmienkou účasti je predchádzajúca registrácia, či už ste študent, pedagóg alebo knihovník.

Systém Knovel aktuálne rozšíril obsah 27 tematických kolekcií o 280 kníh vydavateľstva John Wiley and Sons, vydaných najmä v rokoch 2016 a 2017. Zastúpené sú technické príručky napr. zo strojárenstva, chémie, potravinárstva, stavebníctva, environmentálneho a priemyselného inžinierstva a o projektovom manažmente. Knihy sú na platforme Knovel, obohatené o interaktívne tabuľky a grafy, ktoré umožňujú efektívne vyhľadávanie a prácu s údajmi.

Súčasťou Knovelu je vyhľadávanie materiálov podľa ich fyzikálno-chemických vlastností a okrem interaktívnych tabuliek a grafov sa vo výsledkoch zobrazujú aj súvisiace overené interaktívne rovnice.

informácie o súťažiAko uvádzajú tvorcovia, Knovel je optimalizovaný pre inžinierov a vedcov. Unikátny je tým, že vyberá technické a prírodovedné príručky do gigantickej kolekcie podľa informačných potrieb popredných expertov a firiem, vyhľadá zadané číselné údaje, nech už boli v pôvodnej tabuľke v akejkoľvek jednotke, vyhľadá len relevantné údaje v tabuľkách a grafoch. Výhodou je tiež to, že interaktívne grafy umožňujú individuálnu analýzu údajov, užívatelia ocenia aj jednoduché a intuitívne používanie.

Knovel tvoria tieto súčasti: ucelená kolekcia technických a prírodovedných referenčných publikácií od popredných spoločností, vydavateľstiev a autorov, účinný vyhľadávací systém vytvorený na základe postupov, ktorými inžinieri vyhľadávajú informácie a tiež interaktívne analytické nástroje na zjednotenie informácií z rôznych prameňov a efektívne využitie tabuliek, grafov, rovníc a schém.

Interaktívne tabuľky napríklad dovoľujú nájsť a prispôsobiť si údaje podobne ako v bežných tabuľkových procesoroch. Do interaktívnych tabuliek je spracovaných mnoho tabuliek z kníh a väčšina databáz s interaktívnymi nástrojmi. Interaktívne tabuľky dovoľujú vyberať si jednotlivé riadky, zoraďovať a filtrovať riadky podľa zvolených kritérií, meniť poradie stĺpcov, prípadne schovávať nepotrebné stĺpce. Tabuľkové údaje je možné tlačiť a exportovať do viacerých formátov. Súčasťou exportovaných tabuliek je vždy, kvôli overeniu, údaj o zdroji informácií.

Interaktívne grafy umožňujú určiť presné súradnice bez toho, aby ste sa museli spoliehať na extrapolácie náchylné k chybám. Relevantné údaje (graf i tabuľku s údajmi) môžete následne exportovať do vašej práce spolu s citáciou. K dispozícii sú aj prehliadač fázových diagramov, interaktívna kalkulačka, grafické zobrazenie funkcií a mnohé iné nástroje.

My Knovel, to je zas osobný priestor, kde môžu používatelia spravovať a organizovať uložený obsah všetkých druhov.

Minulý rok sa v súťaži Engineering Academic Challenge 2016 na výsledkovej tabuli umiestnili aj študenti zo Slovenska a Českej republiky (konkrétne umiestnenie: 9. miesto, 44. miesto, 49. miesto, 76. miesto, 132. miesto, 174. miesto a 194. miesto).

Organizátori prajú veľa zdaru všetkým študentom z českých a slovenských vysokých škôl aj tento rok!

 

Informácie a foto: KNOVEL

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
QUARK
Prechod VK na VND
Noc výskumníkov 2018
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2017 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Makový olej má upokojujúce účinky na psychiku, tlmí bolesti hlavy.
Zistite viac