Zamestnanosť v sektore IKT v rámci Európy


Zamestnanosť v sektore IKT v rámci Európy

Spoločné výskumné centrum uverejnilo 13. 6. 2017 správu, ktorá sa zaoberá najnovšou dostupnou štatistikou do roku 2014 týkajúcu sa podnikovej demografie v rozrastajúcom sa odvetví hospodárstva, a to v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) v Európe.

Správa kombinuje príslušné databázy, ktoré poskytujú prehľad o výkonnosti IKT v členských štátoch. Prvé štyri časti tejto správy berú do úvahy informácie, najmä z Eurostatu, o demografii podnikov v oblasti IKT. Vybrané ekonomické ukazovatele Eurostatu sú tiež zahrnuté do záverečnej časti.

Kľúčové údaje o sektore IKT v EÚ v roku 2014 sú:

  1. Podniky poskytujúce služby v oblasti IKT tvorili 97,2 % celého odvetvia IKT;
  2. Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo spolu tvorili približne 40 % celej zamestnaneckej populácie v IKT;
  3. Východné ekonomiky vykazujú pozitívny rast čistej  zamestnaneckej populácie v sektore IKT (napr. Česká republika 43 %, Litva 31 %, Slovenská republika 18 %);
  4. Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace činnosti predstavovali 732 000 spoločností. To predstavuje 67 % európskych podnikov v oblasti IKT, pričom v porovnaní s rokom 2009 je to skutočný nárast o 33 %.

Členské štáty so svojimi podielmi aktívnych podnikov IKT v EÚ

 

Podniky poskytujúce služby IKT tvorili 96,3 % celého odvetvia IKT v EÚ v roku 2009 a 97,2 % v roku 2014. Okrem toho údaje ukazujú, že Nemecko (ktoré má 10 % podnikov EÚ v oblasti IKT) spolu s Francúzskom (13 %) a Veľkou Britániou (17 %) sú v popredí. Dohromady predstavovali približne 40 % celkovej populácie EÚ v oblasti IKT v roku 2014. Aj keď najväčšie európske hospodárstva sú aj naďalej hlavnými aktérmi z hľadiska IKT sektora, štatistiky tiež ukazujú, že východné hospodárstva prechádzajú rýchlym rastom. V roku 2014 dosiahli najvyššie tempo rastu v tzv. sieti  „business population“ v sektore IKT: Česká republika (43 %), Litva (31 %) a Slovenská republika (18 %).

Tento nárast silne ovplyvňuje inováciu, rast a zamestnanosť kvalifikovanej pracovnej sily. V EÚ ako celku bolo v roku 2009 v tomto konkrétnom sektore len málo vyše 550 000 spoločností. Do roku 2014 sa toto číslo zvýšilo na zhruba 732 000, čo predstavuje skutočný nárast o 33 %. V EÚ bolo v roku 2009 približne 843 tisíc podnikov v oblasti IKT a 1 100 tisíc v roku 2014. Preto celý sektor informačných  a komunikačných technológii predstavoval v roku 2014 približne 67 % európskych podnikov v tejto oblasti.

 

Preložila, spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: JRC Publication

 


 

Hore
Prechod VK na VND
CVTI SR 80. výročie
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
FVF 2018
Vedec roka 2017
Veda v Centre
TVT 2017 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Zemská kôra Zeme je niekoľkokrát recyklovaná.
Zistite viac