Zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov. Ako to vnímame?

08. júl. 2018 • Spoločenské vedy

Zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov. Ako to vnímame?

Od 1. júla 2017 začala na Slovensku platiť legislatívna novela o zákaze maloobchodného predaja počas sviatkov. V spoločnosti sa názory na túto zmenu líšia, niektorí spotrebitelia/zákazníci so zákazom súhlasia, iní zastavajú názor neutrálny a časť spotrebiteľov/zákazníkov sa k zákazu stavia kriticky a celkovo s ním nesúhlasí. Doteraz ale nebol realizovaný nijaký kvantifikovaný výskum, ktorý by nálady spotrebiteľov/zákazníkov zhodnotil.

Nákupné správanie spotrebiteľov sa v čase a priestore mení. Možno konštatovať, že spotreba v čase narastá a slovenskí spotrebitelia nakupujú čoraz viac, čo sa prejavuje vo finančných ukazovateľoch maloobchodného predaja. Taktiež dochádza k zmene v priestore a neoddeliteľnou súčasťou maloobchodného predaja sa stali veľkometrážne maloobchodné prevádzky v podobe supermarketov, hypermarketov alebo nákupných centier koncentrovaných do miest. Otváracie hodiny maloobchodných prevádzok sa prispôsobili zvýšenému dopytu zo strany spotrebiteľov a bežnou súčasťou konzumnej spoločnosti sa stal maloobchodný predaj 7 dní v týždni, a aj počas dní pracovného pokoja a sviatkov. Spotrebitelia sa tomuto trendu v maloobchode rýchlo prispôsobili a nákup počas víkendov a sviatkov sa pevne zakotvil v konzumnom správaní spotrebiteľov.

Výskumný tím vedcov z odborov sociológia, geografia a marketing v zastúpení Sociologického ústavu SAV, Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny (Univerzita Komenského v Bratislave) a Katedry marketingu (Ekonomická univerzita v Bratislave) na základe prispôsobenia otváracích hodín maloobchodného predaja a najmä zmeny legislatívy spomenutej v úvode, uskutočnil koncom januára 2018 prieskum spotrebiteľov/zákazníkov reflektujúci túto legislatívnu zmenu.

Medzi hlavné otázky patrili: ako vnímajú spotrebitelia/zákazníci zákaz predaja počas sviatkov a aký to má na nich vplyv; vnímanie obchodov, v ktorých spotrebitelia/zákazníci nakupujú tovar dennej spotreby (ako napríklad potraviny, drogériu, a iné); aký spôsob riešenia využívajú na zabezpečenie potrieb počas dní, kedy sú obchody zavreté; a iné.

Hlavné zistenia výskumu sú:

  1. Spotrebitelia na Slovensku nakupujú prevažne vo veľkometrážnych maloobchodných predajniach typu supermarket, hypermarket a nákupné centrum.
  2. Takmer 90 % spotrebiteľov na Slovensku súhlasí (rozhodne a skôr súhlasia) s obmedzením maloobchodného predaja počas vianočných (88,8 %) a veľkonočných (88,1 %) sviatkov.
  3. Výrazná väčšina spotrebiteľov (79,7 %) na Slovensku súhlasí (rozhodne a skôr súhlasia) s obmedzením maloobchodného predaja počas iných cirkevných sviatkov – napr. 6. január (Traja králi), 5. júl (sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda).
  4. Podobne, výrazná väčšina spotrebiteľov (80,9 %) na Slovensku súhlasí (rozhodne a skôr súhlasia) s obmedzením maloobchodného predaja počas štátnych sviatkov (1. január – Deň vzniku SR, 1. máj – Sviatok práce a pod.).
  5. Približne dve tretiny (67,9 %) spotrebiteľov na Slovensku súhlasia (rozhodne a skôr súhlasia) s rozšírením obmedzenia maloobchodného predaja aj na všetky nedele v roku.
  6. Pre viac ako dve tretiny spotrebiteľov (69 %) na Slovensku sa nákupné zvyklosti súvisiace s obmedzením maloobchodného predaja počas sviatkov nezmenili.
  7. Približne 5 % spotrebiteľov riešilo situáciu so zásobovaním potravinami a iným bežným tovarom dennej spotreby počas sviatkov nákupom v blízkom zahraničí.

 

Viac informácií a preferencie spotrebiteľov/zákazníkov nájdete v súvisiacej tlačovej správe...

Výskum bol finančne podporený agentúrou APVV v rámci riešenia projektu Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti (APVV-16-0232).

 

Informácie poskytla: Mgr. Lenka Miller, poverená zastupovaním vedúcej oddelenia vzťahov s verejnosťou, Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /MichaelGaida/

 

Súvisiace:

Hore
QUARK
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Prechod VK na VND - jar
Vedec roka 2018
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Nobelovu cenu za fyziku v roku 2017 dostala trojica Rainer Weiss, Barry C. Barish a Kip Thorne.
Zistite viac