Vzdelávanie, zábava a ocenenia. Aj o tom bol Agrofilm 2017


Vzdelávanie, zábava a ocenenia. Aj o tom bol Agrofilm 2017

Jedinečný festival so špecifickými témami poľnohospodárstva, potravinárstva, výživy obyvateľstva, problematikou vidieckeho štýlu života, ochrany prírodných zdrojov a zvyšovania kvality života ľudí bol opäť bližšie k divákovi. 33. ročník Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2017, ktorého organizátorom je Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, ktorý je súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Nitra, so sídlom v Lužiankach, ponúkol v týždni od 2. do 7. októbra 2017 v Nitre, Bratislave, Zvolene, Košiciach a Brezne spolu 325 projekcií zo 113-tich prihlásených filmov. Popri filmových zážitkoch sa uskutočnilo aj množstvo ochutnávok poctivých potravín, veľa ostrých diskusií, odborných prednášok a umeleckých zážitkov. Hlavnou témou tohtoročného festivalu bola pôda.

Počas týždňa sa uskutočnilo množstvo premietaní a sprievodných akcií na nasledovných premietacích miestach: NPPC –VÚŽV Nitra v Lužiankach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzita Komenského – Prírodovedecká fakulta v Bratislave, OC Galéria Mlyny v Nitre. Veľmi zaujímavým príbehom je Brezno, kde sa predstavitelia mesta po osobnom festivalovom zážitku rozhodli pridať k festivalu a tento rok premietali filmy v Breznianskej synagóge.

Ocenenia

Súčasťou filmového festivalu je každoročne aj oceňovanie jednotlivých súťažných filmov. V tomto ročníku festivalu udelila medzinárodná porota 14 cien a po prvýkrát porota hodnotila videá, mediálne kampane a streamové televízie s agrotématikou v kategórii Nové média. Cenu zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR získalo za sériu videí Centrum vedecko-technických informácií SR. Videá vznikli v rámci popularizačného projektu v spolupráci s RTVS. Témy jednotlivých častí ocenenej série sú:

Zdravé a chutné mlieko

Potravinárstvo

Pôda

Ekosystémy

Environmentálne záťaže

prebratie ceny za sériu videí riaditeľkou NCP VaT pri CVTI SR

 

výherci hlavnej ceny Agrofilm 2017Hlavnú cenu festivalu získal český film z produkcie SKYFILM Prostějov Geoderma – Živý plášť planéty Zem, kde sa poukazuje na to, že pôda je ako pokožka matky Zeme. Jej ochrana, obnova a správne využívanie je pre ľudí a zvieratá viac ako dôležitá, má totiž existenčný význam. Sprievodcom dokumentu je pôdny biológ doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.

Samotný film začína slovami... „Sprevádza život na Zemi a človek by na tejto planéte bez nej nemohol existovať. Vzácna alebo obyčajná, živá či neživá, strácaná a nenahraditeľná. Pôda. ...“

a slovami končí... „Poľnohospodári a lesníci si to stále viac uvedomujú. Udržať organickú hmotu pre pôdu a v pôde je zásadné pre jej kvalitu a úrodnosť. Ako na to, vieme. Hnojenie mrvou z chlieva poznáme tisícky rokov, organickú hmotu ale musíme dopĺňať aj inak. Ponechanie bohatších zostatkov pôde a možno produkcia medzi plodín, ktoré sa z poľa neodvezú. Len tak zostane Geoderma – plášť našej Zeme, živou nás živiacou štruktúrou aj pre budúcnosť. ...“

 

 

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a foto: Agrofilm 2017

Uverejnila: VČ

Hore
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
QUARK
Prechod VK na VND
Noc výskumníkov 2018
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2017 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Červená krvinka dokáže spraviť okruh celého vašeho tela za 20 sekúnd.