Využitie atómovej spektrometrie a prietokovej chronopotenciometrie pri analýze tokajských vín

13. jan. 2019 • Chemické vedy

Využitie atómovej spektrometrie a prietokovej chronopotenciometrie pri analýze tokajských vín

Víno je nápoj, ktorého hodnota je ovplyvnená mnohými faktormi, medzi ktoré patrí aj jeho pôvod, ročník, odroda hrozna a podmienky pestovania. Vyznačuje sa celým radom senzorických vlastností. Konštatujú to vo svojej práci Využitie atómovej spektrometrie a prietokovej chronopotenciometrie pri analýze tokajských vín autori Jakub Masác, František Čacho, Martin Němeček (Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave).

„Informácie uvedené na etikete vína sú spojené s očakávaním spotrebiteľa po kvalitatívnych kritériách daného produktu. V súčasnosti je kontrola vína veľmi silno spojená s dokazovaním pravosti. Prchavé zlúčeniny sa obvykle používajú na charakterizáciu odrôd, zatiaľ čo minerály pre geografickú diferenciáciu,“ uvádza kolektív autorov. Cieľom ich práce bolo stanoviť koncentrácie čo najväčšieho množstva chemických analytov v dvoch druhoch tokajských vín dostupnými inštrumentálnymi metódami. Porovnávalo sa tokajské víno vypestované na slovenskej strane tokajského regiónu s vínom vypestovaným na maďarskej strane. „Bude tak možné zistiť ich chemické rozdiely, ktoré sú špecifické pre daný geografický región a zostaviť profil prvkov, ktorý bude možný použiť pri overovaní ich autenticity.“ 

Ako uvádzajú realizátori projektu v experimentálnej časti, koncentrácia všetkých prvkov v jednotlivých sadách bola 10 mg·L-1, tieto roztoky boli pripravené zo zásobných roztokov referenčných materiálov s koncentráciou 1 g·L-1. Tieto roztoky boli pripravené v kyseline dusičnej, koncentrácie 0,014 mol·L-1.

P1: Li, Na, K ,Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr, Ba

P2: Y, Ti, V, Cr, Zr, W, Mo, Mn

P3: Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Cd, Hg, Pb

P4: B, Al, Ga, In, Tl, Si, Sn, As, Sb, Bi, Se, Te

P5: La, Ce, Eu, Th, U

P6: Au, Pd, Pt.

Zásobné roztoky boli riedené podľa potreby. 

Autori práce v závere konštatujú, že sa im úspešne podarilo stanoviť koncentrácie 17 prvkov v oboch vínach. „Väčšina prvkov bola stanovená pomocou MP-AES, jednalo sa o prvky, ktorých koncentrácie boli v intervale 0,1 – 57 mg·L/1. Na stanovenie koncentrácie prvkov pod detekčným limitom MP-AES sme použili metódu SCP, konkrétne stanovenie Zn, Cd, Pb a Cu vedľa seba.“

Získané koncentrácie prvkov vo vínach boli v intervale 0,24 – 178μg·L/1. Vzhľadom na časovú náročnosť sa stanovila koncentrácia Cr pomocou HR-CS AAS, kde koncentrácia vo vínach bola v intervale 8,5 – 11,5μg·L/1. „Markantné rozdiely v koncentráciách pri slovenskom a maďarskom víne sme postrehli u prvkov Al, B, Ca, Cd, Cu, Fe, K, Mg, Na, Rb, Ti, Zn. Sme tej mienky, že tieto rozdiely by mohli byť použité a určujúce pri overovaní autenticity, no s ohľadom na to, že vzorka slovenského a maďarského vína nie je reprezentatívna a nemá potrebné zastúpenie, bolo by treba potvrdiť tento predpoklad ďalšími analýzami a porovnaním s inými vínami vypestovanými v danej oblasti,“ uzavrel kolektív autorov.  

Príspevok vyšiel v zborníku celoslovenskej Študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Chémia a technológie pre život (19. ročník).

Takéto podujatie je organizované aj tento rok (7. 11. 2018) v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, pričom ide o okrúhly, 20. ročník.

Študentská vedecká konferencia sa koná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Je to príležitosť pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené. Na študentskej vedeckej konferencii prebehne v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: https://www.uiam.sk/svk/

Ilustračné foto: Pixabay.com /szarvaszol/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Články
Hore
Prechod VK na VND - jar
Vedec roka 2018
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vibrodiagnostika je laicky povedané diagnostika vibrácií.
Zistite viac