Výskum ako hra


Výskum ako hra

„Elektronika budúcnosti“, ako býva organická elektronika často označovaná, v poslednom období nachádza uplatnenie aj v zdravotníctve. Vznikajú senzory, ktoré možno umiestniť na telo, alebo môžu byť súčasťou oblečenia a monitorovať zdravotný stav. Vývoju takýchto senzorov sa venuje aj tím na Ústave elektroniky a fotoniky FEI STU.

Rozdielom je nižšia cena

Vedúci tohto výskumného tímu, Ing. Martin Weis, PhD., odborník na organickú elektroniku, vysvetľuje hlavný rozdiel medzi klasickou elektronikou a tou organickou: „Rozdiel je hlavne v nízkej cene výroby a pritom stále postačujúcej kvalite výrobkov. Zároveň sa vyskytujú nové možnosti, ako napríklad rôzne priehľadné a ohybné displeje. To je samozrejme pridanou hodnotou, ale nie podmienkou nutnou na úspech.“ Podľa neho je teda najväčším ťahúňom v tejto oblasti najmä nízka cena. Dodáva, že niektoré zariadenia nie sú v súčasnosti realizované, pretože ak by boli stavané na klasickej kremíkovej technológii, dosiahli by extrémnu cenu a nenašli by na trhu žiadnych spotrebiteľov. Organická elektronika je lacnejším variantom.

Skúsenosti z Japonska

Martin Weis obhájil dizertačnú prácu v odbor fyzika kondenzovaných látok a akustika na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Jeho vedecká kariéra za začala prácou na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU. Následne Martin Weis pôsobil dva roky na Tokijskom technologickom inštitúte v Japonsku, s ktorým dodnes spolupracuje. V posledných rokoch sa zaoberá výskumom v oblasti organických materiálov, polovodičov a organickej elektroniky.

Výskum ako hra

Počas siedmych rokov pripravil tento talentovaný mladý vedec100 karentovaných publikácií a jeho články boli citované viac ako 500 krát. „Výskum vnímam do istej miery ako hru. Máme hádanku, ktorú sa snažíme vyriešiť a urobiť krok ďalej. Na trhu sa s organickou elektronikou môžeme stretnúť už dnes, ide o OLED displeje či televízne obrazovky, ktoré prinášajú lepšiu vernosť farieb a vyššie rozlíšenie. Náš výskum smeruje k tomu, ako výrobu technológií zlacnieť a ako zlepšiť ich odolnosť,“ vysvetľuje Martin Weis, ktorý má zásluhu na rozvoji spolupráce FEI STU s významnými vedeckými organizáciami či priemyselnými partnermi. Podarilo sa mu vytvoriť univerzitné partnerstvá s vedeckými inštitúciami v Číne, Japonsku a v Írsku. Taktiež prispel k rozvoju nových moderných laboratórií určených na výskum a vývoj organických systémov využiteľných v praxi.

Osobnosť vedy a techniky

Ing. Martin Weis, PhD.Ing. Martin Weis, PhD., v roku 2013 získal cenu Ministerstva školstva, vedy , výskumu a športu SR v kategórii „Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov“ za významný prínos k rozvoju vedy a výskumu v oblasti organickej elektroniky a za mimoriadny príspevok k budovaniu vedeckej školy na svojom pracovisku. V súčasnosti pôsobí ako výskumný pracovník na Ústave elektroniky a fotoniky, Fakulte elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Na tomto pracovisku so svojím tímom vytvoril Laboratórium organickej elektroniky, kde spolu s kolegami a študentmi robí výskum v oblasti prípravy a charakterizácie elektronických prvkov založených na organických polovodičoch. Ich výskumné aktivity sa zameriavajú na štúdium procesu transportu náboja v organických polovodičoch, návrh a prípravu rýchlych organických tranzistorov, ale taktiež aj na spájanie prvkov organickej elektroniky do väčších systémov. V spolupráci s kolegami z oblasti organickej chémie študujú nové organické polovodiče a ich potenciálne využitie v rôznych aplikáciách.

 

Viac o príbehoch slovenských vedcov, ktorí vo svojich odboroch vynikajú, sa dočítate v brožúre Zákulisie slovenskej vedy.

 

Spracovala: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: STU, science.sk

Ilustračné foto: Pixabay.com

Foto: brožúra Zákulisie slovenskej vedy

Súvisiace:

Hore
TVT 2017 fotografická súťaž
film Cesta času
kam za vedou 1
QUARK
Extrapolácie 2017
téma mesiaca
Aurelium - centrum vedy
Prechod VK na VND - jeseň
Veda v Centre
TVT 2017 výtvarná súťaž
Noc výskumníkov 2017
kúpa časopisov jún 2016
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
kam za vedou 2
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Lesy ozdravujú naše životné prostredie.
Zistite viac