Výskum ako hra


Výskum ako hra

„Elektronika budúcnosti“, ako býva organická elektronika často označovaná, v poslednom období nachádza uplatnenie aj v zdravotníctve. Vznikajú senzory, ktoré možno umiestniť na telo, alebo môžu byť súčasťou oblečenia a monitorovať zdravotný stav. Vývoju takýchto senzorov sa venuje aj tím na Ústave elektroniky a fotoniky FEI STU.

Rozdielom je nižšia cena

Vedúci tohto výskumného tímu, Ing. Martin Weis, PhD., odborník na organickú elektroniku, vysvetľuje hlavný rozdiel medzi klasickou elektronikou a tou organickou: „Rozdiel je hlavne v nízkej cene výroby a pritom stále postačujúcej kvalite výrobkov. Zároveň sa vyskytujú nové možnosti, ako napríklad rôzne priehľadné a ohybné displeje. To je samozrejme pridanou hodnotou, ale nie podmienkou nutnou na úspech.“ Podľa neho je teda najväčším ťahúňom v tejto oblasti najmä nízka cena. Dodáva, že niektoré zariadenia nie sú v súčasnosti realizované, pretože ak by boli stavané na klasickej kremíkovej technológii, dosiahli by extrémnu cenu a nenašli by na trhu žiadnych spotrebiteľov. Organická elektronika je lacnejším variantom.

Skúsenosti z Japonska

Martin Weis obhájil dizertačnú prácu v odbor fyzika kondenzovaných látok a akustika na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Jeho vedecká kariéra za začala prácou na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU. Následne Martin Weis pôsobil dva roky na Tokijskom technologickom inštitúte v Japonsku, s ktorým dodnes spolupracuje. V posledných rokoch sa zaoberá výskumom v oblasti organických materiálov, polovodičov a organickej elektroniky.

Výskum ako hra

Počas siedmych rokov pripravil tento talentovaný mladý vedec100 karentovaných publikácií a jeho články boli citované viac ako 500 krát. „Výskum vnímam do istej miery ako hru. Máme hádanku, ktorú sa snažíme vyriešiť a urobiť krok ďalej. Na trhu sa s organickou elektronikou môžeme stretnúť už dnes, ide o OLED displeje či televízne obrazovky, ktoré prinášajú lepšiu vernosť farieb a vyššie rozlíšenie. Náš výskum smeruje k tomu, ako výrobu technológií zlacnieť a ako zlepšiť ich odolnosť,“ vysvetľuje Martin Weis, ktorý má zásluhu na rozvoji spolupráce FEI STU s významnými vedeckými organizáciami či priemyselnými partnermi. Podarilo sa mu vytvoriť univerzitné partnerstvá s vedeckými inštitúciami v Číne, Japonsku a v Írsku. Taktiež prispel k rozvoju nových moderných laboratórií určených na výskum a vývoj organických systémov využiteľných v praxi.

Osobnosť vedy a techniky

Ing. Martin Weis, PhD.Ing. Martin Weis, PhD., v roku 2013 získal cenu Ministerstva školstva, vedy , výskumu a športu SR v kategórii „Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov“ za významný prínos k rozvoju vedy a výskumu v oblasti organickej elektroniky a za mimoriadny príspevok k budovaniu vedeckej školy na svojom pracovisku. V súčasnosti pôsobí ako výskumný pracovník na Ústave elektroniky a fotoniky, Fakulte elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Na tomto pracovisku so svojím tímom vytvoril Laboratórium organickej elektroniky, kde spolu s kolegami a študentmi robí výskum v oblasti prípravy a charakterizácie elektronických prvkov založených na organických polovodičoch. Ich výskumné aktivity sa zameriavajú na štúdium procesu transportu náboja v organických polovodičoch, návrh a prípravu rýchlych organických tranzistorov, ale taktiež aj na spájanie prvkov organickej elektroniky do väčších systémov. V spolupráci s kolegami z oblasti organickej chémie študujú nové organické polovodiče a ich potenciálne využitie v rôznych aplikáciách.

 

Viac o príbehoch slovenských vedcov, ktorí vo svojich odboroch vynikajú, sa dočítate v brožúre Zákulisie slovenskej vedy.

 

Spracovala: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: STU, science.sk

Ilustračné foto: Pixabay.com

Foto: brožúra Zákulisie slovenskej vedy

Súvisiace:

Hore
Prechod VK na VND
CVTI SR 80. výročie
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
FVF 2018
Vedec roka 2017
Veda v Centre
TVT 2017 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Koróna je najvrchnejšia časť atmosféry Slnka, veľmi riedka, extrémne horúca a dynamická plazma...
Zistite viac