Výskum a inovácie urýchľovačov pre európsku vedu a spoločnosť

20. feb. 2018 • Fyzikálne vedy

Výskum a inovácie urýchľovačov pre európsku vedu a spoločnosť

Vedci z Elektrotechnického ústavu SAV sú zapojení do projektu, ktorý sa zaoberá výskumom a inováciami urýchľovačov častíc. Ide o integrujúci projekt ARIES, ktorého cieľom je vývoj európskych infraštruktúr pre urýchľovače častíc, spolufinancovaný v rámci programu Európskej komisie pre výskum a inovácie Horizont 2020.

Viac ako štyri roky sa projekt ARIES usiluje o zlepšenie výkonu, dostupnosti a udržateľnosti urýchľovačov častíc, prenesenie výhod a aplikácií technológie urýchľovača smerom na vedu a spoločnosť a rozšírenie a integráciu Európskej urýchľovacej komunity. Projekt bol spustený v minulom roku v máji a potrvá do apríla 2021.

Celkovo je v ňom zapojených 41 partnerov z akademickej a priemyselnej oblasti z 18 rôznych európskych krajín a zahŕňa aj CERN. Práca je štruktúrovaná v 18-tich pracovných balíkoch, ktoré zahŕňajú celý rad sieťových aktivít (Networking Activities, NAs), spoločné výskumné aktivity (Joint Research Activities, JRAs) a aktivity nadnárodného prístupu (Transnational Access Activities, TNAs).

Skupina slovenských vedcov z Elektrotechnického ústavu SAV je zapojená v pracovnom balíku 15, „Thin film for Superconducting RF Cavities“. Názov projektu je Výskum a inovácie urýchľovačov pre európsku vedu a spoločnosť (Accelerator research and innovation for european science and society), v rámci ktorého je zodpovedným riešiteľom Mgr. Eugen Seiler, PhD. z Elektrotechnického ústavu SAV.

Realizátori projektu sú presvedčení, že budúce urýchľovače budú potrebovať vyššiu energiu a jas, aby mohli vedci pokračovať v skúmaní základných stavebných kameňov vesmíru. Na dosiahnutie tohto cieľa musia byť najprv vyvinuté nové technológie a materiály, aby sa infraštruktúry urýchľovačov mohli vyrovnať s požiadavkami budúceho výskumu.

zapojené krajiny

 

Urýchľovače a ich súvisiace technológie sa používajú v rôznych vedeckých disciplínach a majú široké uplatnenie v oblastiach ako priemysel, zdravotníctvo, energetika, životné prostredie, bezpečnosť a kultúrne dedičstvo.

Projekt ARIES bude kombinovať inovatívny program výskumu a vývoja so širším zapojením vedeckej komunity, aby sa zabezpečila budúcnosť urýchľovačov.

Kľúčovými cieľmi projektu sú vypracovať a demonštrovať nové pojmy a ďalej vylepšiť existujúcu technológiu urýchľovača, tiež poskytnúť európskym výskumníkom a predstaviteľom priemyslu prístup k špičkovým výskumným a testovacím infraštruktúram urýchľovača, ďalej rozšíriť a integrovať Európsku urýchľovaciu komunitu, vytvoriť spoločnú stratégiu na zabezpečenie udržateľného akcelerátora S & T a v neposlednom rade podporovať inovatívne technológie s trhovým potenciálom tým, že sa rozvíjajú koncepcie a návrhy medicínskych, priemyselných a environmentálnych aplikácií urýchľovačov s perspektívou dosiahnuť výhody európskej spoločnosti ako celku.

Ako zmluvný záväzok voči Európskej únii sa realizátori projektu zaviazali k množstvu správ, ktoré budú napísané a verejne prístupné.

 

Viac informácií o projekte ARIES

 

Informácie poskytol: Mgr. Eugen Seiler, PhD. z Elektrotechnického ústavu SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: webová stránka projektu ARIES

Uverejnila: VČ

 

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
veľká noc 2019
Prechod VK na VND - jar
FVF 2019
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Najväčšia povodňová situácia na slovenskom území za posledných 450 rokov bola povodeň z augusta 1813
Zistite viac