Vplyv pohybovej intervencie a karnozínu v prípade seniorov

04. júl. 2018 • Zdravotné vedy

Vplyv pohybovej intervencie a karnozínu v prípade seniorov

Skúmanie vplyvu kombinovaného silovo-aeróbneho tréningu a výživového doplnku  karnozínu, ktorý pôsobí ako antioxidant, na seniorov s rannými štádiami neurodegeneratívnych ochorení ako sú napríklad Alzheimerová a Parkinsonová choroba, je hlavným cieľom projektu Vplyv pohybovej intervencie a karnozínu na cirkulujúce a svalové miRNA a myokíny. Jeho autorkou je M.Sc. Ľudmila Oreská z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

„Ide o double-blind štúdiu, kde seniori cvičia po dobu 12 týždňov a zároveň užívajú karnozín, resp. placebo. Ich výsledky sú porovnávané s kontrolnou skupinou. Sledované sú predovšetkým zmeny vo fyzickej kondícii pacientov, ako aj zmeny spektra miRNA a myokínov v kostrovom svalstve,“ vysvetľuje M.Sc. Ľudmila Oreská. MiRNA a myokíny sa vo všeobecnosti podieľajú na regulácii vnútornej homeostázy, ovplyvňovaní kognitívnych funkcií, neuroplasticite mozgu a mnohých iných dôležitých funkciách v ľudskom tele.

Na projekt Vplyv pohybovej intervencie a karnozínu na cirkulujúce a svalové miRNA a myokíny bol udelený grant v rámci grantovej schémy UK.

*********************************************

Univerzita Komenského v Bratislave udeľuje Granty UK už 22 rokov. Zo 419 podaných projektov doktorandov podporila univerzita 253. Vedecké, pedagogické a umelecké projekty doktorandov do 30 rokov si rozdelilo sumu 243 340,00 eur. Každý projekt získal v priemere sumu 960,00 eur. Najviac podaných i podporených projektov pochádza tradične z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá predložila 144 žiadostí o grant, z nich uspelo 88. Jesseniova lekárska fakulta UK predložila 61 projektov, z ktorých finančnú podporu získalo 37. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK bolo podporených 40 z 59 podaných projektov.

 

Odborný garant textu: M.Sc. Ľudmila Oreská z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jar
Vedec roka 2018
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Fibrinogen Martin je mutácia vrodenej poruchy fibrinogénu a patrí medzi vzácne poruchy zrážania krvi
Zistite viac