Vlastivedné múzeum v Hanušovciach ponúka zaujímavé expozície

03. sep. 2017 • Prírodné vedy

Vlastivedné múzeum v Hanušovciach ponúka zaujímavé expozície

Múzeum v Hanušovciach sa od svojho začiatku kreovalo ako vlastivedné múzeum so zbernou oblasťou vranovského regiónu. Vzniklo ako jedno z posledných múzeí na Slovensku s názvom Okresné vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou. Po rôznych modifikáciách názvu je jeho dnešné oficiálne pomenovanie Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou. Odporúčame vám ho navštíviť ako tip kam za vedou. 

Múzeum spravuje dve historické budovy a časť historického parku. Sídlom múzea je kaštieľ, postavený v prvej polovici 18. storočia, pričom ku kaštieľu patrí aj rozsiahly park, pôvodne okrasná záhrada s pravidelným členením. V Hanušovciach nájdete viacero zaujímavých expozícií. Napríklad expozícia Prírodné pomery vranovského regiónu umožňuje zoznámiť sa s vývojom od geologického obdobia druhohory. V časti treťohory sú vystavené ukážky rôznych typov mineralizácie a unikátne skameneliny morských živočíchov. Súčasné geologické obdobie štvrtohory prezentuje flóru a faunu lesov a pririečnych nív. 

Expozícia História vranovského regiónu začína najstaršími obdobiami ľudských dejín, dokumentovanými archeologickými nálezmi a výskumami, pokračuje dokladmi najstarších písaných dejín. Samostatné časti sú venované náboženským dejinám, remeselnej činnosti a napokon vojenským dejinám, zavŕšeným dvoma svetovými vojnami v 20. storočí.

Ďalej je to expozícia dobovo zariadených interiérov, ktorá ponúka prehliadku troch miestností zariadených ako šľachtický salón z konca 19. storočia, meštianska obývacia izba zo začiatku 20. storočia a spálňa z polovice 20. storočia. Návštevníci by isto nemali obísť ani expozíciu Duch národa. Tá je umiestnená v bývalej hospodárskej budove pri druhom hanušovskom kaštieli, patriacom pôvodne rodine Šóšovcov. Etnografická expozícia umožňuje netradičným spôsobom zoznámiť sa s hmotnými pamiatkami a zvykmi ľudu obývajúceho pomedzie Zemplína a Šariša. Predstavuje typické ukážky zariadenia kuchyne, „parádnej izby“ a komory. Expozícia je oživená figurínami s ukážkami odevu. Umožňuje tiež interaktívne zapojenie sa návštevníkov do rôznych remeselných činností (pradenie, tkanie).

Pri prehliadke expozícií je k dispozícii sprievodca. Prehliadka v Hanušovciach trvá 1 až 2 hodiny. Pre organizované skupiny je možné k prehliadke objednať si poldeň v múzeu – prácu v dielni starých remesiel (tkanie, výroba keramiky v ruke a na hrnčiarskom kruhu). Organizované skupiny si môžu vopred objednať sprievodcu po meste a na blízke historické a prírodné lokality.

V múzeu je tiež honosná reprezentačná sieň s bohato zdobeným štukovým stropom s kapacitou 80 – 100 miest. Je vhodná na koncerty, konferencie, súkromné a firemné či spoločenské podujatia. Zriaďovateľom múzea v Hanušovciach je Prešovský samosprávny kraj.

ukážky z múzea

V rámci projektu Experimentálna archeológia v archeoparku, podporeného z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia sa napríklad v minulom roku uskutočnil zaujímavý workshop Čarovanie s hlinou. Lektorkou bola spolupracovníčka múzea pani Amália Holíková, známa keramikárka a popularizátorka tejto krásnej činnosti. Workshop začal prípravnými prácami pre stavbu keltskej hrnčiarskej pece (výkop predpecnej jamy, miesenie hliny na výstavbu pece). Samotná výstavba bola zároveň jednou z hlavných atrakcií archeofestivalu Tisícročia za palisádou 4. Cieľom bolo, aby bola pec plne funkčná a mohla slúžiť na výpal keramiky. Je replikou archeologického nálezu laténskej pece z Prešova. Súčasne pokračoval workshop, v rámci ktorého sa vyškolili dvaja pracovníci múzea v technike stavby pece a ďalších dvoch pracovníkov keramikárka usmernila vo výrobe keramiky v ruke a na kruhu.

V tomto roku bola v letnom období návštevníkom k dispozícii výstava Od Prešova ide vlak ... ako spomienka na 75. výročie zriadenia pracovného tábora v Hanušovciach n. T. Výstava dokumentovala výstavbu železničnej trate Prešov – Vranov – Strážske, históriu vzniku a činnosti pracovného tábora v Hanušovciach a blízkom okolí a históriu trate postavenej v rokoch 1939 – 43, ako aj celé obdobie spojené s udalosťami SNP a oslobodzovania.

Rod Dessewffy na portrétoch a fotografiách – to je prezentácia 800 rokov starej uhorskej nobility, šľachtického rodu Dessewffy, na portrétoch a fotografiách zo zbierok Východoslovenského múzea, Krajského múzea v Prešove, Šarišského múzea v Bardejove, Galérie a múzea Ľudového umenia v obci Fintice, Národného múzea v Bratislave, múzeua v Kežmarku a zo súkromných zbierok potomkov rodiny Dessewffy z Černeku a Kamenice. Termín prezentácie je 30. 8. – 30. 9. 2017.

 

OTVÁRACIE HODINY

september – máj: Po – Pi 7.30 – 15.00 hod.
jún – august: Po – Pi 7.30 – 18.00 hod. So – Ne 14.00 – 18.00 hod.

Posledný vstup o 17.00 hod.

 

Informácie a foto: Vlastivedné múzeum v Hanušovciach 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jar
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Marec mesiac knihy 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Úzkosť je emócia, ktorá sprevádza životom nielen ľudí, ale aj zvieratá.
Zistite viac