Víťazkou súťaže Cena EÚ pre ženy inovátorky je Gabriella Colucci z Talianska

29. jún. 2018 • Iný

Víťazkou súťaže Cena EÚ pre ženy inovátorky je Gabriella Colucci z Talianska

Objavuje a vyrába účinné látky pre priemyselné aplikácie, najmä kozmetiku a poľnohospodárstvo. Gabriella COLUCCI (IT), ktorá stojí za vznikom spoločnosti Arterra v Neapole, je víťazkou súťaže Cena EÚ pre ženy inovátorky (EU Prize for Women Innovators), ktorú vyhlasuje Európska komisia. Prvá cena bola udelená za strategické inovácie s aktívnymi zlúčeninami na priemyselné aplikácie. Na slávnostnom udeľovaní cien v Bruseli to oznámili komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas a europoslankyňa Eva Kaili.

Na druhom mieste skončila Alicia ASÍN PÉREZ (ES), ktorá spolu zakladala spoločnosť Libelium v Zaragoze, vyvíjajúcu inteligentnú senzorovú technológiu pre niekoľko aplikácií.

Tretia priečka patrí Walburge FRÖHLICH (AT) – spoluzakladateľke spoločnosti atempo, Graz. Umožňuje ľuďom s poruchami učenia vstúpiť na trh práce ako plateným zamestnancom.

Udelená bola aj cena pre rozvíjajúcu sa inovátorku (Rising Innovator), získala ju Karen DOLVA (NO), ktorá založila spoločnosť No Isolation v Oslo; a vytvára prispôsobivé komunikačné zariadenia pre skupiny, ktoré sú sociálne izolované a osamelé.

Súťaž je financovaná z programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020. Víťazka si odnesie 100 000,00 eur, druhá a tretia cena sú vo výške 50 000,00 a 30 000,00 eur. Rozvíjajúca sa inovátorka (Rising Innovator) získava podporu vo výške 20 000,00 eur.

Komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas uviedol: „Štyri víťazky sú skutočne inšpirujúcimi ženami, ktoré rozvíjali myšlienky, ktoré uspeli na trhu a zároveň zlepšujú životy ľudí. Som rád, že naša cena priniesla uznanie ich výnimočnej práci. Má však aj ďalší cieľ – inšpirovať budúce generácie žien, inovátoriek. Účasť žien a ich prínos k výskumu a inováciám je základom pre rast Európy.“

Tento rok sa konal už piaty ročník súťaže Cena EÚ pre ženy inovátorky. Je otvorená pre ženy v celej EÚ (alebo krajine pridruženej v rámci projektu Horizont 2020), ktoré založili úspešnú spoločnosť a priniesli inovácie na trh a zároveň majú zabezpečené financovanie výskumu a inovácií z verejného alebo súkromného sektora.

V rámci kritérií hodnotenia súťaže sa prihliada na originálnosť a obchodovateľnosť vyvinutého produktu alebo služby poskytovanej spoločnosťou súťažiacej. Prihlášky sú porovnávané podľa počtu patentov/spoločných patentov a ochranných známok. Významnú rolu zohráva aj hospodársky vplyv produktu alebo služby v rámci Európy, ktorý sa meria počtom krajín (v rámci EÚ aj mimo nej), kde sa výrobok alebo služba predáva, a veľkosťou obratu dosiahnutého s touto službou alebo produktom v rokoch 2015 a 2016.

Pri hodnotení je tiež dôležitý spoločenský dosah, resp. spoločenský vplyv produktu alebo služby v rámci Európy. Meraný je počtom vytvorených pracovných miest a potenciálom služby alebo produktu pomôcť Európe pri riešení spoločenských problémov, napr. starnutie európskej populácie, globálne otepľovanie, čistá voda, obnoviteľná energia a efektívne využívanie zdrojov.

 

Zdroj informácií a ilustrácií:

https://ec.europa.eu/info/news/2018-eu-prize-women-innovators-commission-awards-four-outstanding-entrepreneurs-2018-jun-21_en

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

UVerejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Prechod VK na VND - jeseň
Extrapolácie 2018
Veda v Centre
TVT 2018
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
Utorok s psychológiou TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
TVT 2017 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
V súčasnosti sa viac ako 10 % všetkej elektrickej energie stráca v prevodníkoch energie.
Zistite viac