Vedci hľadajú nové liečivá proti nádorovým ochoreniam

14. jún. 2018 • Chemické inžinierstvo

Vedci hľadajú nové liečivá proti nádorovým ochoreniam

V nedávnej dobe boli publikované dve zahraničné práce, ktoré sa zaoberali prípravou a biologickými vlastnosťami zlúčenín s názvom izoxazolidínové triazoly. Autori zistili, že niektoré z týchto látok boli schopné potláčať rast ľudských nádorových buniek aj pri veľmi nízkych koncentráciách a tak sa stali možnými kandidátmi pri vývoji nových liečiv v oblasti onkologického výskumu.

Touto tematikou sa zaoberá aj výskum Ing. Radky Štadániovej z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Jej projekt Využitie izoxazolidínových oxiránov v syntéze liečiv patrí medzi projekty, ktorým bol udelený grant STU. „Rozhodli sme sa pre prípravu látok s potenciálnymi kancerostatickými účinkami. Dá sa povedať, že hlavným cieľom projektu je vytvoriť nový spôsob prípravy izoxazolidínových triazolov, ktoré by mohli byť zaujímavými kandidátmi pre oblasť výskumu a vývoja nových liečiv. Projekt je súčasťou veľkej témy, v rámci ktorej sme vypracovali nový koncept stereoselektívnej syntézy 3,4-trans-4-hydroxyizoxazolidínov z nitrónov a z α,β-nenasýtených aldehydov, založený na dihydroxylačných a epoxidačných reakciách 4,5-nesubstituovaných 2,3-dihydroizoxazolov,“ uvádza Ing. Radka Štadániová.

Práve posledné menované epoxidačné reakcie im umožňujú pripraviť zlúčeniny s názvom izoxazolidínové epoxidy, ktoré sú východiskovými látkami na prípravu spomínaných izoxazolidínových triazolov. „Momentálne v rámci riešenia projektu dokončujem prípravu prvých cieľových izoxazolidínových triazolov pomocou známejších dihydroxylačných reakcií. Tieto výsledky som aktuálne prezentovala na interaktívnej konferencii Preveda a začínam sa venovať zefektívneniu syntézy izoxazolidínových triazolov s využitím izoxazolidínových epoxidov. Súčasťou tejto práce ja aj optimalizácia prípravy jednotlivých medziproduktov, zjednodušenie ich izolácie a určenie ich fyzikálno-chemických vlastností, čo je nevyhnutné pre každú novú zlúčeninu,“ vysvetľuje autorka projektu.

Röntgenová štruktúra izoxazolidínového epoxidu

Pri charakterizácii nových zlúčenín im pomáhajú kolegovia z Centrálnych laboratórií a z Oddelenia anorganickej chémie FCHPT STU v Bratislave, ale aj z Chemického ústavu SAV v Bratislave. Očakávaným výsledkom tohto projektu je vytvorenie novej syntetickej cesty na prípravu rôzne substituovaných izoxazolidínových triazolov v čo najlepších výťažkoch, ktorá umožní pripraviť v relatívne krátkom čase veľké množstvo takýchto zlúčenín s potenciálnymi kancerostatickými účinkami a ktoré by mohli byť v budúcnosti testované na vybraných typoch ľudských nádorových buniek.

Ing. Radka Štadániová priblížila, že prínos práce pre odbornú verejnosť je možné nájsť hlavne v syntéze nových typov izoxazolidínových triazolov s potenciálnymi biologickými účinkami, ale aj vo vytvorení a použití nových pracovných postupov. „Všetky pripravené zlúčeniny sú cennými ekvivalentmi hydroxy-substituovaných cyklických amínov v procese výskumu a vývoja nových farmaceutík. Práve oblasť modernej medicinálnej chémie si neustále vyžaduje vytváranie takých metód, ktoré sú rýchlo a jednoducho aplikovateľné na prípravu originálnych nízko molekulových heterocyklov.“

No a čo projekt prináša laickej verejnosti? Ing. Radka Štadániová podotkla, že vysvetlenie nie je jednoduché, nakoľko chémia je považovaná za jednu z najťažších vedných disciplín. „V stručnosti môžeme povedať, že skúšame pripravovať také zlúčeniny, resp. látky, ktoré by mohli byť využiteľné v rámci farmaceutického priemyslu pri vývoji nových liekov. My sami dopredu nevieme povedať, či nami pripravené zlúčeniny budú vykazovať biologickú aktivitu, alebo sa zistí, že sa môžu uplatniť v inom odvetí chemického priemyslu ako organické zlúčeniny s vysokou pridanou hodnotou, tzv. chemické špeciality. Avšak našim výskumom určite prinášame nové poznatky,“ uzavrela.  

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu a foto poskytla: Ing. Radka Štadániová z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /qimono/

Uverejnila: VČ

Hore
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Prechod VK na VND - jar
Vedec roka 2018
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Alzheimerovu chorobu objavili v roku 1906 a pojem sa po prvý raz objavil v literatúre v roku 1910.
Zistite viac