Večer s profesorom Georgom Lohmannom venovaný knihe Ľudské práva

11. apr. 2018 • Humanitné vedy

Večer s profesorom Georgom Lohmannom venovaný knihe Ľudské práva

Významní nemeckí filozofi Arnd Pollmann a Georg Lohmann vydali v roku 2012 výnimočné súborné dielo Menschenrechte. Ein interdisziplinäres Handbuch. Prezentácia slovenského vydania tohto diela pod názvom Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka sa uskutoční v knižnici Gotheho inštitútu v Bratislave 11. apríla 2018 o 18.00 hod. za účasti prof. Georga Lohmanna.

Georg Lohmann študoval filozofiu, sociológiou a politické vedy na univerzitách v Bochum, Frankfurte, Mníchove a Heidelbergu. V roku 2013 získal titul profesora. Venuje sa predovšetkým filozofii ľudských práv a morálnej filozofii.

„Ľudské práva sú z politického hľadiska príliš naliehavou a vážnou témou na to, aby sa chápali len ako oblasť vedeckého záujmu – napríklad filozofie, právnej vedy a politológie či histórie, teológie, sociológie a pedagogiky – a ponechali sa len jeho uhlu pohľadu. Sú to vybojované práva, nesú ešte viditeľné stopy násilia, útlaku a neprávostí, na odvrátení ktorých sa zrodili“, konštatujú autori v úvode svojho diela. 

Editori v spolupráci s najznámejšími odborníkmi z jednotlivých oblastí koncipovali súhrnný a formálne vyvážený systém ľudských práv. Túto prácu vypracovalo takmer  sedemdesiat  renomovaných  nemeckých  autoriek  a  autorov,  odborníkov  na filozoficko-právne vedy a ústavné právo.

Knihu Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka vydalo Vydavateľstvo Kalligram v roku 2017, s rozsahom 560 strán.

Knihu Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka, vydalo Vydavateľstvo Kalligram.V recenzii knihy Mgr. Peter Kyslan, PhD., z Inštitútu filozofie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá vyšla v časopise Filozofia Roč. 73, 2018, č. 3, okrem iného konštatuje „pozoruhodnú črtu konceptu, vďaka ktorej editorský výber nie je neutrálny alebo klasicky encyklopedický, ale nemeckí profesori očividne vyberajú osobnosti, oblasti a témy, ktoré pokladajú za podstatné, a iné, známe i populárne, vedome a zámerne eliminujú a nevenujú im pozornosť. Hlavným posolstvom práce je rozlúčka s idealistickým a moralistickým konceptom ľudských práv, zameraným na vymožiteľné právne normy. Druhou závažnou tézou celej knihy je požiadavka nedeliteľnosti liberálnych slobôd a sociálnych práv.“ Vyzdvihol tiež kvality prekladateľského tímu okolo zodpovedného redaktora prekladu Martina Muránskeho.

Dielo svojou komplexnosťou právneho a filozofického výkladu ľudských práv nemá na slovenskom a českom knižnom trhu obdobu. Ponúka fundovaný prehľad dejín vývoja ľudských práv, ktoré neplatia a priori preto, lebo musia byť najprv ako politické práva vydobyté. Využiteľnosť tejto interdisciplinárnej príručky je univerzálna – predstavuje základnú literatúru na vysokých školách, má miesto v politickom, občianskom a všeobecne humanitnom vzdelávaní. Je k dispozícii nielen vedeckej, ale i širšej čitateľskej verejnosti na Slovensku.

Večer s profesorom Georgom Lohmannom bude moderovať doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD., samostatný vedecký pracovník Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý je zodpovedným redaktorom slovenského vydania diela Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka. 

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Kalendár podujatí Goetheho inštitútu v Bratislave: https://www.goethe.de/ins/sk/sk/ver.cfm

Zdroj foto: Žurnál Pravda

Autor foto: Robert Hüttner

 

Súvisiace:

Hore
QUARK
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Prechod VK na VND - jar
Vedec roka 2018
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Modrotlač je od 28 11 2018 zapísaná do prestížneho zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO.
Zistite viac