V boji proti rakovine vedci vylepšujú podmienky biosenzora


V boji proti rakovine vedci vylepšujú podmienky biosenzora

Glykány môžu mať rôzne úlohy v rôznych tkanivách, napr. podporujú skladanie proteínov, zlepšujú ich stabilitu, zúčastňujú sa bunkovej adhézie, imunitných reakcií, intra a extra celulárnej komunikácie, špecificky rozpoznávajú iné molekuly a mnoho ďalších. Zmeny v glykánových štruktúrach sú spojené s patologickými stavmi v bunke, pričom niekedy priamo súvisia s progresiou rakoviny.

Hovoríme o takých typoch ako rakovina prostaty, žalúdku, hrubého čreva, pľúc, pažeráku. Imunitný systém na problémy reaguje vytvorením protilátok, ktoré sú vedci schopní objektívne merať pomocou biosenzorov. Včasná diagnostika je tak jeden z najdôležitejších aspektov pri záchrane života a zvýšení kvality života pacienta.

V práci Príprava glykánových povrchov s využitím nanomateriálov sa Anna Blšáková a Ján Tkáč (Chemický ústav SAV, Bratislava) zameriavajú na optimalizáciu podmienok glykánového biosenzora citlivého na anti-Tn protilátku (2C4) a lektín DBA. „Sledujeme vplyv elektrochemickej aktivácie pri príprave biosenzora. Skúmame rôzne modifikované uhlíkové povrchy sieťotlačených elektród pomocou diferenčnej pulznej voltampérometrie,“ uvádzajú vo svojej práci.

Zapojili sa s ňou do XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 Preveda.

Ako priblížila Anna Blšáková, medzi najdôležitejšie výsledky určite patrí optimalizácia a príprava samotného zariadenia na kvantifikáciu protilátky vytvorenej imunitným systémom proti aberantným glykánom (Tn, sTn, T antigény), vyskytujúcemu sa pri viacerých typoch rakovinových ochorení. „Ide ozariadenie, pri ktorom by sa v budúcnosti analyt stanovoval veľmi malou inváziou (odobratím vzorky krvi). Samozrejme, v súčasnosti ide len o prvotné vyšetrenie, po ktorom musia nasledovať ďalšie odborné vyšetrenia a konzultácie s odborníkmi na úplnú diagnostiku rakovinového ochorenia. Takýto biosenzor by mal byť natoľko citlivý, že by sa dalo ochorenie odhaliť ešte pred prejavením prvých príznakov, pretože imunitný systém reaguje veľmi skoro a rýchlo na zmeny prebiehajúce v organizme vytvorením auto protilátok, ktoré následne cirkulujú v krvi.“

Odborníčka pripomína, že ešte sú len na začiatku výskumu, a teda je potrebných ešte veľa meraní a optimalizácií. V budúcnosti plánujú vyvinutý glykánový biosenzor použiť na analýzu auto-protilátok voči aberantným glykánom, akým je Tn antigén priamo v sérach pacientov s rôznymi rakovinovými ochoreniami a porovnať to so zdravými jedincami. Následne by chceli stanoviť klinické parametre tohto biomarkera v diagnostike rozličných rakovinových ochorení.

„V budúcnosti význam spočíva v pomoci odhalenia ochorenia v skorých štádiách s veľmi jednoduchou a rýchlou obsluhou zariadenia – čo môže zachrániť život pacienta,“ poznamenala Anna Blšáková.

biosenzor

*********************************************

Občianske združenie Preveda už roky organizuje konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia; biotechnológia a potravinárska technológia; analytická chémia; organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia; environmentalistika a tiež biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria.

Poskytuje tak možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať prácu mladých vedcov, prináša interaktívnu diskusiu na odborné témy a dáva príležitosť získať plnohodnotnú publikáciu príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. „Veríme, že sa nám s vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce,“ uvádzajú organizátori.

 

Informácie a ilustráciu poskytla: Anna Blšáková 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /allinonemovie/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Články
Hore
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Počet korunných lupienkov kvetov je často číslo z Fibonacciho postupnosti.
Zistite viac