UKF v Nitre piata najlepšia z 12 hodnotených slovenských univerzít v SCIMAGO Rankings 2017

06. sep. 2017 • Iný

UKF v Nitre piata najlepšia z 12 hodnotených slovenských univerzít v SCIMAGO Rankings 2017

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre dosiahla v aktuálnom hodnotení SIR 2017 najlepší výsledok od svojho zaradenia do rebríčka SIR v roku 2013. V celkovom hodnotení obsadila UKF v Nitre 630. miesto, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zlepšenie o 32 miest a od minulého roka o 19 miest v rebríčku (649. priečka v roku 2016, 644. v roku 2015, 645. v roku 2014 a 662. priečka v roku 2013).

Aktuálny rebríček SCIMAGO Institutions Rankings 2017 zahŕňa rovnako ako v minulom roku 12 slovenských univerzít. Zohľadňujú sa len tie, ktoré publikovali aspoň 100 vedeckých dokumentov v celosvetovej databáze Scopus od Elsevier.

Pripomeňme, že cieľom SIR hodnotenia je poukázať na vedecké, ekonomické a sociálne charakteristiky výskumných inštitúcií po celom svete (cca. 130 krajín). Hodnotenie vytvára rebríček podľa kompozitného indikátora, ktorý kombinuje tri hlavné oblasti: výskum (50 %), inovácie (30 %) a spoločenský vplyv (20 %).


Score Indicators

UKF v Nitre zaznamenala zlepšenie v oblasti vedy a výskumu, čo prinieslo zlepšenie aj v celkovom umiestnení. Kým v roku 2016 získala UKF v Nitre v celkom hodnotení podľa kompozitného indikátora 80. miesto a vo vede a výskume 73. miesto, podľa hodnotenia SIR 2017 je UKF v Nitre celkovo na 71. a vo vede a výskume na 64. mieste. Hodnoty v oblasti inovácií a spoločenského impaktu sú síce nižšie, avšak vzhľadom na váhu výskumu v kompozitnom indikátore (50 % z celkového hodnotenia) sa aj napriek tomu umiestnenie našej univerzity výrazne zlepšilo. 

Počet inštitúcií na mape je v škále modrej farby od najmenej inštitúcií (najsvetlejšia modrá) po počet 740 (najviac inštitúcií je znázornené najtmavším odtieňom modrej)

mapa inštiúcií podľa intenzity modrej

 

Zdroj: SCIMAGO Institutions Rankings (SIR)

Informácie poskytla: prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF v Nitre

Uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje obrázkov:

Metodológia (Score Indicators): http://www.scimagoir.com/methodology.php

Mapa: http://www.scimagoir.com/index.php

 

Hore
Prechod VK na VND
CVTI SR 80. výročie
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
FVF 2018
Vedec roka 2017
Veda v Centre
TVT 2017 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vlastnosť hydrogélov je udržať vlhkosť všade tam, kde je to potrebné a odstrániť ju, keď prekáža.
Zistite viac