Účastníci Viva La Science majú za sebou 4-týždňové dobrodružstvo

05. sep. 2018 • Pedagogické vedy

Účastníci Viva La Science majú za sebou 4-týždňové dobrodružstvo

4-týždňové dobrodružstvo, počas ktorého prednášajúci mladým účastníkom predstavili každodenný život vo vede a výskume. Letná škola Viva La Science sa konala v  auguste 2018. Počas 28 augustových dní prišlo na pôdu Letnej školy 32 expertov z oblasti biológie a biotechnológií, ktorí študentov vtiahli do zákutí ich vedeckého života a ukázali, že dobrá veda sa dá robiť aj na Slovensku. Letnú školu Viva La Science zastrešoval kolektív zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Michal Ďuračka, doktorand v odbore molekulárnej biológie, počas letnej školy s malými študentmi pracoval v laboratóriu experimentálnej biológie výskumného centra Agrobiotech. Jeho špecializácia sa týka samčej reprodukcie, v laboratóriu testovali vplyv rôznych látok od antioxidantov cez bakteriálne kultúry až po mikotoxíny na pohyblivosť, štruktúru a funkciu samčích reprodukčných buniek.

Projekt Viva La Science bol zameraný na zefektívnenie kvality vysokoškolského vzdelávania v oblasti prírodných vied prípravou cyklu inovatívnych a interaktívnych letných škôl pre študentov II. stupňa vysokoškolského štúdia venujúcich sa štúdiu biologických a biotechnologických disciplín na Slovensku.

„Letné školy predstavujú intenzívny mesačný vzdelávací projekt, ktorý poskytuje účastníkom jedinečnú možnosť zúčastniť sa každodenného výskumného prostredia a ktoré sú zložené zo základných komponentov vedecko-výskumného života. Letné školy zahŕňali prednášky a diskusie zamerané na relevantné a populárne témy v oblasti biologických vied, praktické workshopy určené na efektívnu transformáciu teoretických vedomostí na praktické zručnosti, ako aj semináre, zamerané na tréning akademického písania, prednesu experimentálnych výsledkov a rozvoju kreatívneho myslenia,“ uvádzajú organizátori.

Efektivita, ako aj úspešnosť letných škôl boli monitorované s využitím modernej Tuning metodológie, ktorá umožňuje presne popísať ciele a výsledky vzdelávania, ako aj špecifických kompetencií, ktoré by mali byť nadobudnuté prostredníctvom štúdia.

prednáška počas letnej školy Viva La Science

Finálnou víziou riešiteľského kolektívu bolo zosumarizovať kľúčové teoretické a praktické poznatky, výchovno-vzdelávacie elementy, ako aj reprodukovateľné laboratórne protokoly z jednotlivých ročníkov letných škôl s cieľom tvorby multimediálnej učebnej pomôcky určenej pre široké spektrum almumnistov študijných programov prírodovedného zamerania, ako aj pedagógom pri vývine efektívnejších a interaktívnejších praktických cvičení a seminárov určených pre budúcu generáciu slovenských vedcov.

„Veríme, že 28 prednášok a 4 workshopy boli poučné, inšpiratívne, že sa žiaci zabavili a nabrali kopec nových poznatkov a vedomostí. My sme vďační každému jednému prednášajúcemu za ochotu zúčastniť sa Letnej školy a podeliť sa o svoj príbeh s budúcou generáciou slovenských výskumníkov,“ uviedli v závere organizátori.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://sites.google.com/view/vivalascience/domovská-stránka

https://www.facebook.com/VivaLaScience/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
veľká noc 2019
Prechod VK na VND - jar
FVF 2019
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vo „vážnych“ hrách sa herné technológie využívajú na osvojenie si nových poznatkov a zručností.
Zistite viac