Októbrová bratislavská vedecká cukráreň: Drevo, naše prírodné bohatstvo

• NCP VaT pri CVTI SR

Súvisiace:

Hore
kúpa časopisov jún 2016
Extrapolácie 2017
QUARK
téma mesiaca
Aurelium - centrum vedy
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vnímanie geografického priestoru je sociálnym konštruktom a nie nemenným faktom.
Zistite viac