Júnová vedecká cukráreň 2017: Sú počítačové hry len stratou času

• NCP VaT pri CVTI SR

Súvisiace:

Hore
Prechod VK na VND - jeseň
kúpa časopisov jún 2016
Extrapolácie 2017
TVT 2017
QUARK
téma mesiaca
TVT 2017/Utorok s geológiou
Aurelium - centrum vedy
Veda v Centre
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Dievčatá majú viac chuťových pohárikov ako chlapci.