Tajomný život orchideí

19. dec. 2016 • Biologické vedy

Tajomný život orchideí

Jemná nádhera, fantastická pestrosť, rôznorodé farby a bizarné tvary kvetov ich právom zaraďujú k najkrajším a najzaujímavejším rastlinám, aké kedy príroda vytvorila.

Už oddávna fascinujú ľudí zaujímavé tvary a pestré zafarbenie kvetov orchideí. Ich krása je taká úchvatná, že sa im môže vyrovnať len veľmi málo rastlinných druhov. Orchidey sú v porovnaní s inými rastlinami skutočne výnimočné. Vyvinuli sa ako posledné medzi rastlinami a tak, ako je človek posledným článkom vo vývoji života, v oblasti rastlinnej ríše je takouto korunou orchidea.

Výnimočné krásky

Orchidey rastú všade tam, kde žije človek. Ich druhová pestrosť je udivujúca. Len v súčasnosti sa ich počet odhaduje na viac ako 30-tisíc druhov. Ťažiskom najbohatšieho výskytu orchideí sú predovšetkým tropické a subtropické pralesy, kde rastie väčšina známych druhov. S rastúcou vzdialenosťou od rovníka ubúda počet druhov orchideí. V Stredomorí sa ich ešte vyskytujú stovky, v strednej Európe už len desiatky a za polárny kruh sa ich dostalo len niekoľko. Výnimočnosť orchideí však nespočíva len v ich kráse alebo druhovej pestrosti. Prívlastkov naj majú hneď niekoľko. Zaujímavým a v rastlinnej ríši ojedinelým javom je spôsob ich rozmnožovania. Zjednodušene by sa dalo povedať, že kvety orchideí sa počas dlhého evolučného vývoja dokonale prispôsobili svojím opeľovačom, a to nielen tvarom, ale aj najrôznejšími adaptáciami. V súvislosti s opeľovaním kvetov sa u orchideí stretávame aj s ďalším zaujímavým javom, a tým je pomerne častý výskyt hybridov jednotlivých druhov. Doposiaľ málo preskúmanou oblasťou je výskyt najrôznejších abnormalít, s ktorými sa v prírode môžeme stretnúť.

Orchidey – koláž

Bez genetickej izolácie

Orchidey sú pomerne mladou čeľaďou jednoklíčnych rastlín z čeľade vstavačovité. Ich vznik sa datuje do obdobia stredných druhohôr. Z tohto dôvodu sa ešte nachádzajú v plnom rozvoji. Dôsledkom je skutočnosť, že u nich nedošlo k výraznejšej izolácii jednotlivých typov, ktorá by viedla k vytvoreniu účinných genetických bariér zabraňujúcich ich kríženiu. Prejavuje sa to nielen veľkou premenlivosťou viacerých druhov, ale aj schopnosťou tvoriť početné hybridy. Rozsah hybridizácie je neuveriteľný a nemá v rastlinnej ríši obdobu. Málo vyvinutá genetická izolácia je teda prvým a základným predpokladom vzniku hybridov.

Blízki príbuzní

V prírodných podmienkach to však ani zďaleka nestačí. Aby mohol hybrid vzniknúť, je potrebné splniť niekoľko ďalších nevyhnutných podmienok. Jedným zo základných predpokladov je prítomnosť rodičovských druhov v lokalite, ktoré sú viac alebo menej príbuzné. S takouto situáciou sa v prírode stretávame pomerne často. V rôznych lokalitách nachádzame v navzájom tesnej blízkosti mnohé príbuzné druhy alebo rody. Napríklad na mokrých lúkach je to vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis) alebo vstavačovec strmolistý (Dactylorhiza incarnata), päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea) a iné. Na horských lúkach zasa vstavačovec Fuchsov (Dactylorhiza fuchsii) či bieloprst belavý (Pseudorchis albida). V lesoch a na lúkach pahorkatín sa vyskytujú vstavač purpurový (Orchis purpurea), vstavač trojzubý (Orchis tridentata), hmyzovníky (rody Ophrys), kruštíky (rody Epipactis) a mnohé ďalšie.

 

Text a foto: Ľubor Čačko

Uverejnil: MZ

 

Viac o orchideách, ako aj o iných zaujímavých témach, sa dočítate v časopise Quark (číslo 12/2016), ktorý nájdete v novinových stánkoch alebo si ho môžete predplatiť v elektronickej alebo papierovej verzii na www.quark.sk.

Súvisiace:

Hore
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pôvod čokolády je v Strednej Amerike (Mezoamerike).
Zistite viac