Štyri architektky sprístupnia verejnosti svoje ateliéry

08. mar. 2018 • Stavebné inžinierstvo

Štyri architektky sprístupnia verejnosti svoje ateliéry

Andrea Ambrovičová Mikulajová, Kristína Tomanová, Ivana Pasečná a Zuzana Kráľovičová. Štvorica žien – architektiek, ktoré 8. marca 2018 sprístupnia verejnosti svoje pracoviská pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.

Európsky projekt MoMoWo organizuje Deň otvorených dverí v ateliéroch, v ktorých pôsobia ženy, pričom na Slovensku ide o prvý ročník. Deň otvorených dverí dáva možnosť propagovať svoju prácu a svoju profesionálnu identitu nielen ženám pôsobiacim v oblasti architektúry, ale tiež študentom a mladým ľuďom, ktorí vstupujú do sveta práce, ako aj remeselníkom, stavebným firmám a spoločnostiam.

Všetko sa začne neformálnou diskusiou so združením WO/V/EN na pôde Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na pravé poludnie. Následne svoje pracoviská otvoria ženy v Bratislave, ktoré pôsobia v oblasti architektúry, interiéru, interiérového dizajnu, urbanizmu a krajinnej architektúry podľa nasledujúceho harmonogramu:

Andrea Ambrovičová Mikulajová /ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova, mikulaj.com
Podjavorinskej 4,  Bratislava
8. 3. 2018 v čase: 14.00 – 19.00 hod.

Kristína Tomanová / JRKVC, jrkvc.sk
Velehradská 8, Bratislava
8. 3. 2018 v čase: 14.00 – 19.00 hod.

Ivana Pasečná / 2ka landscape and urban architects, 2ka.sk
Žltá 14, Bratislava
8. 3. 2018 v čase: 14.00 – 17.00 hod.

Zuzana Kráľovičová / rkralovic.com
Žltá 8, Bratislava
8. 3. 2018 v čase: 12.00 – 13.00 hod.

Iniciatíva sa uskutoční okrem Slovenska súčasne v Portugalsku, Španielsku, Slovinsku a Taliansku a tiež v ďalších partnerských krajinách projektu MoMoWo a v krajinách, ktoré chcú podporiť túto aktivitu.

MoMoWo/Slovensko

MoMoWo – Women’s Creativity since the Modern Movement je prvý projekt vybraný a financovaný Európskou úniou, ktorý je zameraný na ženy zastávajúce profesie – architektky, inžinierky alebo dizajnérky – teda ženy, ktoré pôsobia vo svete dizajnu a konštrukcií. Prvotný cieľ MoMoWo je pochopenie podstaty problémov – čiastočne stále prítomných – s ktorými sa ženské pohlavie v slobodných povolaniach stretáva.

Momowo je sformulovaný nielen ako výskumný projekt, ale predovšetkým ako projekt komunikácie a šírenia kultúry. Prostredníctvom genderového uhlu pohľadu vás pozýva, aby ste sami definovali úlohu dizajnéra v jeho najširšom zmysle a na jeho uznanie v spoločnosti období významnej transformácie, ktorá v súčasnosti prebieha.

MoMoWo má v úmysle rozšíriť skúsenosti profesionálok, pracujúcich v minulosti, ale aj tých v súčasnosti, aby sa vytvorilo prepojenie medzi jednotlivými generáciami. Tiež sa usiluje o to, aby sa verejnosť oboznámila s prácou európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré vytvorili ženy v období posledných sto rokov (1918 – 2018). Prostredníctvom svojich aktivít sa zameriava na budovanie siete znalostí a zručností na nadnárodnej úrovni a prináša nové kultúrne a pracovné príležitosti.

 

Viac informácií na stránke projektu MoMoWo

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Informačný a foto zdroj: MoMoWo/open days

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Podujatia
výzva|MoMoWo Open day 2018
13. feb. 2018 00.00 hod.
Hore
Geosyntetika 2019
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
Prechod VK na VND - zima
TVT 2018 články
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Grónsky ľadovec je po antarktickom druhým najväčším ľadovcom na Zemi.
Zistite viac