Študentom STU sa podarilo unikátne umelecké dielo z odpadu

04. dec. 2018 • Vedy o kultúre a umení

Študentom STU sa podarilo unikátne umelecké dielo z odpadu

Na nevyužívanie odpadu ako komodity a pomalé budovanie reprodukovateľného priemyslu sa snaží poukázať umelecké dielo, ktoré vytvorili študenti Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.

„Naša téma poukazuje na jasnú voľbu každého z nás, v akom prostredí chceme žiť. V čistom alebo špinavom a aký odkaz zanecháme budúcim generáciám a aký postoj zvolíme k odpadu, ktorý ako spoločnosť vytvárame,“ hovorí Martin Mjartan, doktorand.

Fakulta sa rozhodla osloviť spoločnosť REDOX s. r. o. z Lučenca, ktorá 16 rokov úspešne podniká v odpadovom hospodárstve a zároveň je rešpektovaným lídrom na trhu komunálnej techniky. Spoločnosť poskytla škole materiálno-technické zabezpečenie, priestory, ubytovanie pre študentov a zdroje potrebné na tvorbu umeleckého diela. Téma, ktorú študenti zvolili pri tvorbe umenia, nesie názov Čistý a špinavý.

Dielo sa tvorilo v priestoroch lučeneckej centrály spoločnosti REDOX od 5. – 11. novembra 2018, pričom sa využíval nepotrebný kovový odpad z miestnej skládky a starých náhradných dielov vozidiel na zvoz odpadu. Študenti Natália Jurčíková, Matej Čička a Matúš Kurdel pod vedením Martina Mjartana ukázali mimoriadnu tvorivosť, fantáziu a odhodlanie pri tvorbe diela z odpadu. Výsledok ich úsilia pripomína tvarom „cibuľu“, ktorá je zo spodnej časti špinavá a z vrchu naleštená a čistá.

Realizátori tejto práce tvrdia, že vznikajúce nelegálne skládky, úbytok lesných porastov, znečistenie podzemných vôd a oceánov, spotreba plastov, zvyšujúce sa množstvo oxidu uhličitého, ktoré vypúšťame do atmosféry alebo recyklácia biologicky rozložiteľného odpadu sú oblasti, ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť a skutočné riešenia.

„Správne nakladanie s odpadom a jeho využite bude čoraz dôležitejšie. Musíme preto hľadať dlhodobé riešenia najmä s ohľadom na životné prostredie a tiež rozpočet miest a obcí. Vážime si oslovenie do tohto projektu zo strany fakulty STU, problematika odpadov si skutočne vyžaduje väčšiu pozornosť, preto sme ich radi podporili“, dopĺňa JUDr. Roman Malček, majiteľ spoločnosti REDOX s. r. o.

V najbližšom období bude putovať dielo na výstavu nielen do škôl, ale aj do galérií na Slovensku a v Čechách. Záujemcovia o netradičné umenie si ho tak môžu pozrieť zblízka.

 

Informačný a foto zdroj:

https://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/studenti-vytvorili-unikatne-umelecke-dielo-z-odpadu.html?page_id=6809

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
QUARK
Prechod VK na VND - zima
Geosyntetika 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
V prírode majú huby spolu s baktériami obrovský význam pri udržiavaní kolobehu biogénnych prvkov.
Zistite viac