Študentky STEM majú možnosť získať stáž v Amsterdame

08. jan. 2018 • Technické vedy

Študentky STEM majú možnosť získať stáž v Amsterdame

Študentky vysokej školy z vybraných krajín EÚ, aj zo Slovenska, sa môžu zúčastniť na štipendijnom pobyte v Amsterdame. Možnosť majú mladé ženy študujúce technické smery ako informatika, počítačové inžinierstvo, telekomunikácie, elektrotechnika či matematika, známe pod skratkou STEM (Science, Technology, Engineering and Math).

Stáže a štipendiá vo výške 7 000 amerických dolárov pripravil Inštitút pre medzinárodné vzdelávanie (IIE) a konzorcium Women Enhancing Technology (WeTech) v spolupráci so spoločnosťou Juniper Networks. Organizátori sa snažia o zvýšenie pomeru žien pracujúcich v technických odvetviach. Žiadosti o štipendium môžu záujemkyne posielať do 26. januára 2018.

Prostredníctvom WeTech investuje spoločnosť Juniper Networks do budovania globálnej siete žien študujúcich STEM, pričom poskytuje štipendiá v Indii, Európe a Spojených štátoch. Príjemkyne štipendií pôjdu na stáž do globálnej kancelárii Juniper Networks s cieľom získať skúsenosti z reálneho sveta a možnosť nahliadnuť do fungovania vedúcej nadnárodnej technologickej spoločnosti.

Ľudia v organizácii WeTech sa domnievajú, že poskytovanie vysokoškolských štipendií mladým ženám, pôsobiacim v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky má obrovský vplyv na udržanie obsadenosti a úspešnosti žien v týchto smeroch, a to najmä v čase, keď svetový technologický priemysel zúfalo potrebuje viac žien vyškolených na STEM kariéru. Kombinácia finančnej podpory so stážami a inštruktážami dáva ženám významnú príležitosť získať skúsenosti v reálnom svete, prístup k modelom a zlepšeniu ich technických zručností. Tento balík podpory ďalej zabezpečuje, že po jeho absolvovaní si mladé ženy vyberú vhodnú technickú kariéru a budú sa usilovať o úspech v nimi zvolenom odbore.

Štipendijné programy WeTech dopĺňajú program vysokoškolského vzdelávania a podporujú poslanie IIE v oblasti medzinárodného vzdelávania a prístupu k vzdelávaniu na celom svete.

Žiadateľkou musí byť žena a musí byť v súčasnosti občiankou jednej z nasledujúcich krajín EÚ: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a tiež Veľká Británia. Podmienkou je byť študentkou vysokej školy alebo absolventkou bakalárskeho štúdia v akreditovanej inštitúcii v Európskej únii.

Uchádzačka sa musí zaujímať o titul v oblasti počítačového inžinierstva, telekomunikácií, elektrotechniky, počítačových sietí alebo súvisiacich oblastí a musí byť schopná preukázať vedúci potenciál vo zvolenom STEM odbore. Zároveň je tu podmienka účasti na stáži v kancelárii Juniper Networks v Amsterdame v roku 2018.

Začiatok a dĺžka trvania stáže je flexibilná a bude závisieť od požiadaviek a harmonogramu univerzity, na ktorej študentka študuje. Pracovníci organizácie Juniper Networks v Amsterdame dohodnú podrobnosti stáže a budú spolupracovať s úspešnou uchádzačkou.

Spoločnosť WeTech je konzorcium vyhradených partnerov, ktoré vedie Inštitút medzinárodného vzdelávania (IIE) na navrhovanie a podporu inovatívnych aktivít na poskytovanie školení, budovanie sietí a ponúkanie profesionálnych príležitostí. WeTech pomáha ženám a dievčatám možnosť vstúpiť na pracovný trh a uspieť v technologickej kariére s cieľom zvýšiť talent a zručnosti žien, ktoré sú potrebné na podporu technologického a hospodárskeho rastu. Organizácia WeTech bola založená na výročnom stretnutí globálnej iniciatívy Clinton v roku 2013 a spolupracuje s 27 podnikmi, 200 mentormi, 50 školami a univerzitami a5 000 dievčatami v 18 krajinách.

WeTech kooperuje s celým radom partnerov na vybudovaní fungujúcej siete dievčat a žien pôsobiacich v technických oblastiach tým, že im poskytuje príležitosti, ktoré ich inšpirujú, zapájajú a podporujú pri vstupe a úspechu vo vysoko platených technických kariérach.

 

Zdroj informácií a foto

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
CVTI SR 80. výročie
Prechod VK na VND - jeseň
Extrapolácie 2018
Veda v Centre
TVT 2018
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
Utorok s psychológiou TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2017 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vitamín B1 pomáha rozvíjať fantáziu a kreativitu.
Zistite viac