Študenti STU v Bratislave sa snažia obohatiť 3D UML diagram


Študenti STU v Bratislave sa snažia obohatiť 3D UML diagram

3D UML, optimized version [3D-UML] je projekt, ktorý realizujú študenti Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave v rámci predmetu Tímový projekt pod vedením doc. Ing. Ivana Polášeka, PhD.

Cieľom tímu je optimalizovať a obohatiť nový prototyp webovej aplikácie editora 3D UML sekvenčného diagramu. Projekt je súčasťou rozbiehaného výskumu podpory interaktívneho kolaboratívneho modelovania v priestore. „Bolo by vhodné pokračovať v stavbe efektívnych architektúr v JavaScript/CSS/HTML. Bude potrebné obohatiť 3D UML diagram o vnorené fragmenty alternatívnych a paralelných scenárov vo virtuálnom trojdimenzionálnom priestore,“ uvádzajú realizátori projektu. 

Ako povinné technológie slúžia JSON, JavaScript, CSS, HTML.

Študenti, ktorí sa zapojili do tohto projektu, si okrem zaujímavej práce s 3D grafikou, osvojujú aj hlbšie vedomosti z programovania v jazyku JavaScript a modelovania v UML, ktoré sa dajú využiť v bežnej analýze v softvérových firmách aj v budúcnosti. Projekt sa zaoberá interaktívnou grafikou, stavbou efektívnych architektúr a preniká hlbšie do metamodelovania a modelovania s UML, ktorý je všeobecným štandardom a dôležitým nástrojom analytika a softvérového inžiniera.

Projekt má byť súčasťou rozbiehaného výskumu podpory interaktívneho kolaboratívneho modelovania v priestore. „Nasledovať bude ďalšie dotváranie prototypu, ktorý bude časom základom pre 3D laboratórium softvérového inžinierstva, kde si budú môcť študenti skúšať – grafiku pre reálne použitie, tvorbu GUI, efektívne DB manipulácie – praktické fungovanie rôznych architektúr a vzorov, tiež editory, prekladače, generátory a transformácie modelov,“ priblížili realizátori projektu.

*********************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými  IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Hore
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jar
Vedec roka 2018
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Majoritnými zložkami čokolády sú najmä (poly)ne/nasýtené tuky a cukor (najčastejšie sacharóza).
Zistite viac