Študenti STU v Bratislave hľadajú atraktívnu aplikáciu inteligentného bezdrôtového biomonitoringu


Študenti STU v Bratislave hľadajú atraktívnu aplikáciu inteligentného bezdrôtového biomonitoringu

Monitorovaním a vyhodnocovaním fyziologických procesov človeka sa zaoberajú študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci predmetu Tímový projekt. Ich cieľom je výber zaujímavej aplikácie inteligentného bezdrôtového biomonitoringu, ale aj návrh a implementácia protopypu aplikácie (typicky mobilnej), ktorá bude bezdrôtovo (spravidla obojsmerne) komunikovať s meracím zariadením, spracovávať a interpretovať namerané hodnoty. Ďalej tiež ide o experimentálne overenie prototypu.

To všetko riešia študenti v rámci projektu Monitorovanie a vyhodnocovanie fyziologických procesov človeka [StresMonitor], vedúcou tímu je Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Ako povinné technológie boli určené RF bezdrôtové komunikačné technológie a odporúčaným je meracie zariadenie pre snímanie fyzikálnych charakteristík kože, ktorý sa dá nahradiť simulátorom. „Predpokladá sa, že stres je príčinou mnohých zdravotných ťažkostí a to aj tých závažnejších, ako sú rakovina, respiračné či kardiovaskulárne choroby. Monitor stresu vo forme prsteňa či hodiniek, vyvinutý na FEI STU, umožňuje sledovať reakcie človeka na stres nonstop a poskytuje priestor na využitie nameraných údajov najrôznejším spôsobom, ale tiež na spresňovanie merania použitím vhodnej spätnej väzby. Tu vidíme priestor na vyniknutie tvorivého tímu a výskumný aj komerčný potenciál tejto témy,“ uvádzajú autori projektu. 

Kontinuálne neinvazívne meranie vybraných vlastností kože predstavuje veľký potenciál pre využitie nielen v zdravotníctve, ale aj v iných oblastiach spoločenského života (napr. fyzioterapia, šport, kriminalistika, bankový sektor a pod.). Ponúka sa široká škála aplikácií, ktoré svojimi špecifickými požiadavkami spätne ovplyvňujú návrh vhodných metód na meranie, kompenzáciu vplyvu rôznych faktorov na meranie či metód prenosu, spracovania a vizualizácie nameraných údajov.

Cieľom projektu je nájsť atraktívnu aplikáciu inteligentného bezdrôtového biomonitoringu, navrhnúť inovatívne metódy na meranie (meranie so spätnou väzbou), prenos a spracovanie nameraných údajov, špecifické pre vybranú aplikáciu, ale aj implementovať a experimentálne overiť prototyp aplikácie.

Projekt je súčasťou riešenia spoločného výskumného projektu FIIT – R-DAS APVV-150789: „Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe.“

*********************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými  IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Hore
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
Prechod VK na VND - zima
Geosyntetika 2019
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Starnutie populácie má vážny vplyv na dôchodkový systém.
Zistite viac