Študenti stredných škôl si vyskúšali jeden deň vysokoškoláka

12. jún. 2018 • Nanotechnológie

Študenti stredných škôl si vyskúšali jeden deň vysokoškoláka

Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) si študenti stredných škôl vyskúšali jeden deň vysokoškoláka. V dňoch 22. a 23. mája 2018 zažili záujemcovia zaujímavé prednášky, cvičenia či laboratórne merania. S vysokoškolským prostredím a štúdiom sa oboznámili vďaka podujatiu Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka. Uvedená aktivita bola ponúkaná stredným školám v čase maturitných skúšok. Študenti nematuritných ročníkov stredných škôl si tak mohli individuálne zapísať z ponuky predmetov tie, ktoré ich najviac zaujímali. Zostavili si individuálny študijný program a na celý deň, resp. na dva sa stali vysokoškolákmi.

V rámci študijného programu Fyzika kondenzovaných látok sa oboznámili s témou Ako funguje nano-svet. Išlo o ukážku z predmetu: Nanomateriály a nanotechnológie. Predmet poskytol jasným a názorným spôsobom informácie o delení nanomateriálov z hľadiska rozmernosti (tenké vrstvy, tenké filmy a povrchy; carbonové nanotuby, anorganické nanotuby, nanodrôty, biopolyméry, nanočastice, fullerény, dendriméry, quantové body), z hľadiska spôsobov prípravy a z hľadiska ich aplikačného využitia. „Z aplikačného využitia sme sa sústredili na použitie nanomateriálov v biotechnológiách a nano-medicíne (nosiče liečiv, materiály pre MRI, nanomateriály pri liečbe rakoviny, v informačno-telekomunikačných technológiách a optoelektronike ako kvantové kryptografy a fotónové kryštály pre kvantové počítače). Študenti sa oboznámili s možnými rizikami používania nanomateriálov a nanotechnológií: škodlivý dopad na životné prostredie, zdravie a bezpečnosť.,“ uvádzajú organizátori podujatia. Prednášajúcim bola doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.

Sondy do nanosveta – takú tému mali stredoškoláci v rámci ukážky z predmetu: Skenovacie sondové mikroskopie. Účastníci sa pomocou moderných prístrojov pokúšali zobrazovať a premiestňovať jednotlivé atómy. „Umožňuje nám to vytvárať a skúmať nanoštruktúry s nevšednými vlastnosťami. Môžeme tak meniť svet k lepšiemu atóm po atóme,“ dopĺňajú organizátori. Prednášajúcim bol Mgr. Tomáš Samuely, PhD.

*********************************************

Celkovo bolo pre študentov stredných škôl pripravených 45 prednášok, cvičení a seminárov v 66 časových termínoch, a to z odborov: matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia, ekológia a geografia. Išlo o ukážky vysokoškolskej výučby, ktorú prednášatelia mierne upravili. Študenti svoje prihlasovanie zabezpečili elektronicky prostredníctvom internetového portálu

„Iste si pri úvahách o svojom budúcom štúdiu na vysokej škole kladiete mnoho otázok, rozhodujete sa o vhodnom zameraní a zamýšľate sa, či a ako dané štúdium zvládnete. Vysokoškolské prostredie vám ponúka mnoho nových možností, nový prístup k štúdiu, kvalitnejšie vybavenie laboratórií, ale aj vyššiu náročnosť,“ prihovárali sa organizátori stredoškolákom s cieľom vzbudiť ich záujem o účasť na podujatí Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka, pričom sa konal už tretí ročník.

„Našou snahou je predstaviť zaujímavé témy z oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky, prezentovať kvalitné vysokoškolské prostredie pre štúdium v blízkosti domova a usmerniť žiakov pre výber voliteľných hodín na strednej škole práve s orientáciou na prírodné vedy, matematiku a informatiku,“ uviedol dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Na tohoročné podujatie Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka sa prihlásilo 364 žiakov z 32 stredných škôl.

 

Informácie poskytol: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., prodekan pre vonkajšie vzťahy, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /cintersimone/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
TVT 2018 články
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Základné stavebné jednotky DNA sú označované skratkami svojich názvov, písmenami A, C, G a T.
Zistite viac