Stanovenie 210Pb v tabaku pomocou sorbentu molekulárneho rozpoznávania

11. máj. 2019 • Chemické vedy

Stanovenie <sup>210</sup>Pb v tabaku pomocou sorbentu molekulárneho rozpoznávania

Potraviny a cigaretový dym sú hlavnými zdrojmi 210Po a 210Pb v ľudskom tele. 210Pb je v prírode sa vyskytujúci rádionuklid, beta-žiarič s dobou polpremeny 22,20 rokov a je štiepny produkt 238U premenového radu. Je to rádionuklid s najvyššou rádiotoxicitou a je absorbovaný do krvného obehu a uložený v kostre.

Uvádzajú to vo svojej práci Stanovenie 210pb v tabaku pomocou sorbentu molekulárneho rozpoznávania Zuzana Goneková a Silvia Dulanská, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta.

„Najdôležitejšou cestou pri akumulácii 210Po a 210Pb rastlinami tabaku je ich priama depozícia na povrchu listov. Tabakový dym obsahuje viac ako 4 000 rôznych chemických látok, z ktorých väčšina je generovaná počas spaľovacieho procesu. Viac ako 40 zlúčenín je karcinogénnych a patria sem aj rádionuklidy 210Po a 210Pb. Tieto rádionuklidy zároveň predstavujú značný príspevok radiačnej dávky u fajčiara.“

Vo svojej práci autorky porovnávali dve metódy stanovenia 210Pb v komerčných značkách tabaku s využitím sorbentov molekulárneho rozpoznávania AnaLig Sr01 a Sr resin.  

Vzorky tabaku pochádzali zo slovenského trhu. Realizátorky projektu uvádzajú, že spomedzi populárnych a najčastejšie fajčených tabakov bolo náhodne vybraných na porovnanie 5 značiek tabaku. Vzorky boli odvážené, sušené pri 105 ºC po dobu 24 hodín a opäť odvážené. Následne bola vzorka tabaku digerovaná a prefiltrovaná.

V prípade neaktívnych vzoriek boli chemické výťažky vyššie v prípade použitia sorbentu AnaLig v porovnaní so sorbentom Sr resin, konštatovali autorky. „Separácia 210Pb na sorbente AnaLig Sr01 a sorbente Sr resin má mnoho výhod, medzi ktoré patrí krátka doba separácie, efektivita a možnosť viacnásobného použitia. Pri sorbente AnaLig Sr01 zostali výťažky vysoké aj pri 6. – 7. použití, zatiaľ čo pri sorbente Sr resin výrazne klesli už pri 5. – 6. separácii,“ poznamenali Zuzana Goneková a Silvia Dulanská v závere.

Príspevok vyšiel v zborníku celoslovenskej Študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Chémia a technológie pre život, organizovanej v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave dňa 7. 11. 2018, pričom išlo o okrúhly, 20. ročník.

Študentská vedecká konferencia sa konala v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Išlo o príležitosť pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách boli odmenené.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: https://www.uiam.sk/svk/

Ilustračné foto: Pixabay.com /klimkin/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Články
Hore
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Prechod VK na VND - jar
Vedec roka 2018
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
V roku 1938 švajčiarsky chemik Dr. Albert Hofmann syntetizoval LSD v laboratóriu.
Zistite viac