Zaujímavosti vo vede
Y chromozóm je menší ako X chromozóm a obsahuje aj podstatne menej génov.
Zistite viac