Športové právo o férovosti v športe

11. júl. 2017 • Právne vedy

Športové právo o férovosti v športe

Od nového akademického roka 2017/18 otvára sa pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zamerania na Paneurópskej univerzite – športové právo.

Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule v zvolenom akreditovanom študijnom programe navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v zameraní. Všeobecne vzdelanie v študijnom odbore PRÁVO si študenti, pokiaľ chcú, môžu obohatiť aj voľbou zamerania podľa svojho záujmu, pričom všetky ponúkané sú odrazom súčasných potrieb na trhu právnických profesií.

V júni 2017 podpísal dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy – doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.  Memorandum o spolupráci s Mgr. Igorom Šumichrastom, výkonným riaditeľom odborného združenia Učená právnická spoločnosť. Plánovaným výsledkom spolupráce je aj čerpanie z teoretických a praktických skúsenosti Učenej právnickej spoločnosti a jej členov pri tvorbe modernej športovej legislatívy Slovenskej republiky – v rámci výučby nového zamerania fakulty, a to „Športové právo“, ktoré sa prvýkrát otvára v akademickom roku 2017/2018.

Stručná charakteristika zamerania

Neexistencia komplexnej právnej regulácie športovej agendy v SR, resp. roztrieštenosť právnej úpravy, spôsobila nezáujemIlustračný obrázok: učebnice právnej vedy o toto veľmi špecifické právne odvetvie, resp. subsystém právneho poriadku. Uvedené sa však začína meniť, a to najmä v súvislosti s prijatím a implementáciou zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. vykonávacích predpisov k obom zákonom. Začína sa klásť väčší dôraz na ochranu zdravia športovcov, antidopingovú politiku, bezpečnosť športových podujatí a stanovenie ich súvisiacich pravidiel a i. Čoraz väčší priestor v aplikačnej praxi získava agenda športových sporov, ako aj právne vzťahy štátu k športovcom, športovým zväzom a pod. Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy reflektuje tieto dynamické zmeny v pohľade na právo v oblasti športu, a preto študentom ponúka zameranie, ktoré by malo vyvážiť doterajší nedostatok absolventov znalých problematiky, no predovšetkým tém súvisiacich s aplikáciou práva a praxe. Navyše predmetné zameranie môže byť veľmi atraktívnym doplnkom všeobecného študijného programu právo, najmä pre tých, ktorí sa aktívne venujú športu a premýšľajú nad prepojením svojich športových aktivít s budúcou právnickou profesiou.

Po ukončení štúdia tak absolventi tohto zamerania budú mať nielen plnohodnotný diplom umožňujúci im vykonávať všetky klasické právnické povolania (napr. advokát, notár a pod.), ale budú držiteľmi osobitných osvedčení preukazujúcich získanie osobitných vedomostí a zručností práve v rámci športového práva.

 

Viac informácii o študijnom zameraní športové právo nájdete tu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Informácie nám poskytla Katarína Holetzová, marketingová manažérka, Oddelenie marketingu a médií PEVŠ n. o.

Ilustračné obrázky: Pixabay.com

 

Hore
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
Prechod VK na VND
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2017 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
UI a algoritmy strojového učenia dokážu so 74 % presnosťou predvídať prípady schizofrénie.
Zistite viac