Spoločné urbanistické hodnoty historických miest v Podunají

21. okt. 2018 • Spoločenské vedy

Spoločné urbanistické hodnoty historických miest v Podunají

Historické mestá dunajského regiónu majú spoločné urbanistické hodnoty. Zakladá si na tom výskumný projekt tímu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave s názvom VaHiTo – Spoločné urbanistické hodnoty historických miest v Podunají (VaHiTo - Common urban values of historic towns in the Danube Region). Riešiteľmi projektu sú Ján Legény (zodpovedný riešiteľ), Pavel Gregor, Pavol Pauliny, Katarína Smatanová, Kristína Kalašová, Katarína Vošková a Peter Morgenstein. Doba riešenia siaha do obdobia 01/2017 – 12/2018.

„Výskumný projekt ´VaHiTo´ je zameraný na výmenu vedeckých metód a postupov pre integráciu hodnôt, zabezpečenia kvality života a potenciál inteligentného vývoja v historických mestách, ktoré budú študované a hodnotené na vybraných príkladoch miest s podobným historickým, environmentálnym a kultúrnym kontextom v podunajskom regióne,“ uvádzajú riešitelia projektu.

Zámerom je projekt ukončiť s odporúčaniami pre osvedčené postupy (best practice), ktoré budú integrovať pozitívny dopad komplexných hodnôt historických miest pre lepšiu a udržateľnejšiu správu urbanistických celkov, ako aj pre riešenie spoločensko-ekonomických tlakov vrátane problematiky inklúzie imigrantov. Projekt má posilniť existujúce a vytvoriť nové siete pre budúcu spoluprácu v oblasti mestskej správy v historických mestách na úrovni obcí, ako aj otvoriť možnosti ďalších spoločných výskumných aktivít a spoločných projektov či študentských a výskumných mobilít.

 

Zdroj informácií: www.fa.stuba.sk

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

Hore
CVTI SR 80. výročie
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
TVT 2018
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
TVT 2017 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
HPV pozitívny karcinóm je nádorové zvrhnutie buniek, v ktorých prebieha infekcia papilomavírusom.
Zistite viac