Spoločné urbanistické hodnoty historických miest v Podunají

21. okt. 2018 • Spoločenské vedy

Spoločné urbanistické hodnoty historických miest v Podunají

Historické mestá dunajského regiónu majú spoločné urbanistické hodnoty. Zakladá si na tom výskumný projekt tímu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave s názvom VaHiTo – Spoločné urbanistické hodnoty historických miest v Podunají (VaHiTo - Common urban values of historic towns in the Danube Region). Riešiteľmi projektu sú Ján Legény (zodpovedný riešiteľ), Pavel Gregor, Pavol Pauliny, Katarína Smatanová, Kristína Kalašová, Katarína Vošková a Peter Morgenstein. Doba riešenia siaha do obdobia 01/2017 – 12/2018.

„Výskumný projekt ´VaHiTo´ je zameraný na výmenu vedeckých metód a postupov pre integráciu hodnôt, zabezpečenia kvality života a potenciál inteligentného vývoja v historických mestách, ktoré budú študované a hodnotené na vybraných príkladoch miest s podobným historickým, environmentálnym a kultúrnym kontextom v podunajskom regióne,“ uvádzajú riešitelia projektu.

Zámerom je projekt ukončiť s odporúčaniami pre osvedčené postupy (best practice), ktoré budú integrovať pozitívny dopad komplexných hodnôt historických miest pre lepšiu a udržateľnejšiu správu urbanistických celkov, ako aj pre riešenie spoločensko-ekonomických tlakov vrátane problematiky inklúzie imigrantov. Projekt má posilniť existujúce a vytvoriť nové siete pre budúcu spoluprácu v oblasti mestskej správy v historických mestách na úrovni obcí, ako aj otvoriť možnosti ďalších spoločných výskumných aktivít a spoločných projektov či študentských a výskumných mobilít.

 

Zdroj informácií: www.fa.stuba.sk

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

Hore
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Prechod VK na VND - jar
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Jedno z 2000 detí sa narodí so zubom.