Smart Industry je potrebné dostať do vzdelávania aj do podnikovej praxi


Smart Industry je potrebné dostať do vzdelávania aj do podnikovej praxi

Smart technológie sú dnes niečím, čo hýbe svetom priemyselných podnikov, ich fungovaním, riadením a logistikou. Ak totiž zástupcovia priemyslu či služieb chcú uspieť so svojimi produktmi v konkurenčnom boji, musia byť „smart“ a využívať vždy nové a moderné technológie či výrobné procesy, hľadať smart riešenia a šikovne ich aplikovať vo výrobných systémoch.

Práve smart technológie a riešenia spájajú reálny svet s digitálnym i virtuálnym do jedného funkčného celku, do inteligentnej infraštruktúry, ktorá sa tak stáva platformou pre kooperáciu riadiacich, výrobných a logistických inteligentných systémov.

Nové formy výučby na synergiu vzdelávania, výskumu a inovácii má priniesť projekt AICybS – Smart Industry/Architektúry inteligentných informačných a kybernetických systémov (AICybS – Smart Industry/Architectures of Intelligent Information and Cybernetic Systems). Jeho realizačné obdobie siaha do rokov 2018 – 2020.

Projektovým lídrom je prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach. „Je potrebné u študentov vyvolať kritické myslenie s orientáciou na Smart Industry a architektúry inteligentných informačných a kybernetických systémov. Vo vzdelávaní bude zavedené 4C (critical thinking and problem solving, communication, collaboration, and creativity and innovation) a rozšírené projektové formy na báze agilných tímových metód s využitím rapid prototyping, napr. SCRUM. Tieto formy výučby budú implementované na rôznych predmetoch ako napríklad Industry 4.0, Architektúry priemyselných informačných systémov, Riadenie a vizualizačné systémy, Inteligentná robotika,“ uvádzajú realizátori projektu.

Projekt je podporený skúsenosťami a spoluprácou s praxou;  konkrétne s firmami ako napríklad IBM Slovakia s. r. o., U. S. Steel Košice, s. r. o, Control system s. r. o., FPT Slovakia s. r. o., atď.). „Po vytvorení výučbových materiálov a pri vhodnom laboratórnom vybavení je možné tieto predmety učiť na ľubovoľnej vysokej škole alebo univerzite. Taktiež bude možné využiť aj novú metódu výučby na akýkoľvek technický (ale aj netechnický) predmet. V rámci tohto projektu budú inovované a vytvárané pracoviská a laboratória, ktoré budú podporovať nový typ výučby a aj pedagógovia budú mať nepretržite kontakt s najnovšími technológiami. Tieto pracoviská budú taktiež podporovať študentov všetkých troch stupňov štúdia pri vypracovávaní ich záverečných prác,“ uzatvárajú tvorcovia projektu AICybS.

 

Zdroj informácií:

https://www.portalvs.sk/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Hore
veľká noc 2019
Prechod VK na VND - jar
FVF 2019
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Čokoláda, zelený čaj a červené víno sú zdrojom epikatechínu – prírodného antioxidantu.
Zistite viac