[ VEDA NA DOSAH ] RSS Zend_Feed_Writer 1.12.0 (http://framework.zend.com) http://vedanadosah.cvtisr.sk prezentácia|Deň otvorených dverí FMFI UK v Bratislave (2019-06) Wed, 05 Jun 2019 09:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6359/prezentaciaden-otvorenych-dveri-fmfi-uk-v-bratislave-2019-06 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6359/prezentaciaden-otvorenych-dveri-fmfi-uk-v-bratislave-2019-06 konferencia|Autonomous Vehicles Summit (2018) Thu, 30 May 2019 00:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/5547/konferenciaautonomous-vehicles-summit-2018 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/5547/konferenciaautonomous-vehicles-summit-2018 prezentácia|Deň otvorených dverí RKCMBF UK v Bratislave (2019-05) Sun, 12 May 2019 10:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6361/prezentaciaden-otvorenych-dveri-rkcmbf-uk-v-bratislave-2019-05 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6361/prezentaciaden-otvorenych-dveri-rkcmbf-uk-v-bratislave-2019-05 konferencia|Fórum ekológov 2019 Wed, 10 Apr 2019 09:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6123/konferenciaforum-ekologov-2019 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6123/konferenciaforum-ekologov-2019 prednáška|Čo sa skrýva v depozite (2019-03) Tue, 19 Mar 2019 17:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6329/prednaskaco-sa-skryva-v-depozite-2019-03 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6329/prednaskaco-sa-skryva-v-depozite-2019-03 prezentácia|Deň otvorených dverí FBP SPU v Nitre (2019-03-15) Fri, 15 Mar 2019 10:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6525/prezentaciaden-otvorenych-dveri-fbp-spu-v-nitre-2019-03-15 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6525/prezentaciaden-otvorenych-dveri-fbp-spu-v-nitre-2019-03-15 prezentácia|Deň otvorených dverí IFBLR UCM v Trnave (2019-03) Wed, 13 Mar 2019 10:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6577/prezentaciaden-otvorenych-dveri-ifblr-ucm-v-trnave-2019-03 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6577/prezentaciaden-otvorenych-dveri-ifblr-ucm-v-trnave-2019-03 prezentácia|Deň otvorených dverí FSEV UK v Bratislave (2019-03) Wed, 06 Mar 2019 10:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6363/prezentaciaden-otvorenych-dveri-fsev-uk-v-bratislave-2019-03 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6363/prezentaciaden-otvorenych-dveri-fsev-uk-v-bratislave-2019-03 prezentácia|Profesia days Bratislava (2019-03) Wed, 06 Mar 2019 07:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6497/prezentaciaprofesia-days-bratislava-2019-03 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6497/prezentaciaprofesia-days-bratislava-2019-03 prezentácia|Deň otvorených dverí FM PU v Prešove (2019-03) Tue, 05 Mar 2019 10:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6507/prezentaciaden-otvorenych-dveri-fm-pu-v-presove-2019-03 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6507/prezentaciaden-otvorenych-dveri-fm-pu-v-presove-2019-03 prezentácia|Deň otvorených dverí PF TU v Trnave (2019-02-28) Thu, 28 Feb 2019 09:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6553/prezentaciaden-otvorenych-dveri-pf-tu-v-trnave-2019-02-28 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6553/prezentaciaden-otvorenych-dveri-pf-tu-v-trnave-2019-02-28 prednáška|Stretnutia s minulosťou Pod zelenou klenbou (2019-02) Wed, 27 Feb 2019 17:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6453/prednaskastretnutia-s-minulostou-pod-zelenou-klenbou-2019-02 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6453/prednaskastretnutia-s-minulostou-pod-zelenou-klenbou-2019-02 prezentácia|Deň otvorených dverí SvF TUKE v Košiciach (2019-01) Tue, 26 Feb 2019 09:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6503/prezentaciaden-otvorenych-dveri-svf-tuke-v-kosiciach-2019-01 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6503/prezentaciaden-otvorenych-dveri-svf-tuke-v-kosiciach-2019-01 prezentácia|Deň otvorených dverí TF SPU v Nitre (2019-02-20) Wed, 20 Feb 2019 09:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6543/prezentaciaden-otvorenych-dveri-tf-spu-v-nitre-2019-02-20 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6543/prezentaciaden-otvorenych-dveri-tf-spu-v-nitre-2019-02-20 výzva|Nadáci SPP: Grantový program Regióny 2019 Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6457/vyzvanadaci-spp-grantovy-program-regiony-2019 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6457/vyzvanadaci-spp-grantovy-program-regiony-2019