[ VEDA NA DOSAH ] RSS Zend_Feed_Writer 1.12.0 (http://framework.zend.com) http://vedanadosah.cvtisr.sk Ľudský mliečny proteín zaberá proti nádorom či baktériám Tue, 24 Apr 2018 17:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/ludsky-mliecny-protein-zabera-proti-nadorom-ci-bakteriam http://vedanadosah.cvtisr.sk/ludsky-mliecny-protein-zabera-proti-nadorom-ci-bakteriam Viera Čeplíková Viera Čeplíková Riešenie pre jazierko v Rakytovciach Tue, 24 Apr 2018 14:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/riesenie-pre-jazierko-v-rakytovciach http://vedanadosah.cvtisr.sk/riesenie-pre-jazierko-v-rakytovciach Viera Čeplíková Viera Čeplíková Medzinárodný festival populárno-vedeckých filmov Academia Film Olomouc (AFO) zahájil 53. ročník Tue, 24 Apr 2018 06:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/medzinarodny-festival-popularno-vedeckych-filmov-academia-film-olomouc-afo-zahajil-53-rocnik http://vedanadosah.cvtisr.sk/medzinarodny-festival-popularno-vedeckych-filmov-academia-film-olomouc-afo-zahajil-53-rocnik Viera Čeplíková Viera Čeplíková Kvantové technológie vo vesmíre Tue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/kvantove-technologie-vo-vesmire http://vedanadosah.cvtisr.sk/kvantove-technologie-vo-vesmire Viera Čeplíková Viera Čeplíková Obehové hospodárstvo – viac recyklácie a menej skládkovania Mon, 23 Apr 2018 13:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/obehove-hospodarstvo-viac-recyklacie-a-menej-skladkovania http://vedanadosah.cvtisr.sk/obehove-hospodarstvo-viac-recyklacie-a-menej-skladkovania Marta Bartošovičová Marta Bartošovičová Mladí inovátori dostali pre svoje projekty finančnú injekciu Mon, 23 Apr 2018 06:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/mladi-inovatori-dostali-pre-svoje-projekty-financnu-injekciu http://vedanadosah.cvtisr.sk/mladi-inovatori-dostali-pre-svoje-projekty-financnu-injekciu Viera Čeplíková Viera Čeplíková Architektúra a urbanizmus 2020 – smerovanie k takmer nulovému energetickému štandardu Mon, 23 Apr 2018 00:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/architektura-a-urbanizmus-2020-smerovanie-k-takmer-nulovemu-energetickemu-standardu http://vedanadosah.cvtisr.sk/architektura-a-urbanizmus-2020-smerovanie-k-takmer-nulovemu-energetickemu-standardu Viera Čeplíková Viera Čeplíková GrowBox System Alpha má umožniť pestovanie rastlín vhodných pre bežnú spotrebu aj pre misie na Mars Sun, 22 Apr 2018 13:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/growbox-system-alpha-ma-umoznit-pestovanie-rastlin-vhodnych-pre-beznu-spotrebu-aj-pre-misie-na-mars http://vedanadosah.cvtisr.sk/growbox-system-alpha-ma-umoznit-pestovanie-rastlin-vhodnych-pre-beznu-spotrebu-aj-pre-misie-na-mars Viera Čeplíková Viera Čeplíková Budúcnosť extracelulárnej DNA Sun, 22 Apr 2018 06:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/buducnost-extracelularnej-dna http://vedanadosah.cvtisr.sk/buducnost-extracelularnej-dna Viera Čeplíková Viera Čeplíková Vedci pracujú na výskume cirkevnoslovanského jazyka Sun, 22 Apr 2018 00:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/vedci-pracuju-na-vyskume-cirkevnoslovanskeho-jazyka http://vedanadosah.cvtisr.sk/vedci-pracuju-na-vyskume-cirkevnoslovanskeho-jazyka Viera Čeplíková Viera Čeplíková Mladí vedci majú šancu ukázať výsledky svojej práce Sat, 21 Apr 2018 15:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/mladi-vedci-maju-sancu-ukazat-vysledky-svojej-prace http://vedanadosah.cvtisr.sk/mladi-vedci-maju-sancu-ukazat-vysledky-svojej-prace Viera Čeplíková Viera Čeplíková V boji proti rakovine pomocou výskumu cukrov Sat, 21 Apr 2018 06:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/v-boji-proti-rakovine-pomocou-vyskumu-cukrov http://vedanadosah.cvtisr.sk/v-boji-proti-rakovine-pomocou-vyskumu-cukrov Viera Čeplíková Viera Čeplíková Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa Sat, 21 Apr 2018 00:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/revitalizacia-verejneho-priestoru-s-rybnickom-v-obci-mana http://vedanadosah.cvtisr.sk/revitalizacia-verejneho-priestoru-s-rybnickom-v-obci-mana Viera Čeplíková Viera Čeplíková Behaviorálna biometria na mobilných zariadeniach [Behametrics] Fri, 20 Apr 2018 13:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/behavioralna-biometria-na-mobilnych-zariadeniach-behametrics http://vedanadosah.cvtisr.sk/behavioralna-biometria-na-mobilnych-zariadeniach-behametrics Viera Čeplíková Viera Čeplíková Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie 2016 – 2020 Fri, 20 Apr 2018 06:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/medzigeneracne-socialne-siete-v-starnucich-mestach-kontinuita-a-inovacie-2016-2020 http://vedanadosah.cvtisr.sk/medzigeneracne-socialne-siete-v-starnucich-mestach-kontinuita-a-inovacie-2016-2020 Viera Čeplíková Viera Čeplíková