[ VEDA NA DOSAH ] RSS Zend_Feed_Writer 1.12.0 (http://framework.zend.com) http://vedanadosah.cvtisr.sk Ocenený rektorom UK bol aj doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., odborník v oblasti chirurgie Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/oceneny-rektorom-uk-bol-aj-doc-mudr-dusan-mistuna-phd-odbornik-v-oblasti-chirurgie http://vedanadosah.cvtisr.sk/oceneny-rektorom-uk-bol-aj-doc-mudr-dusan-mistuna-phd-odbornik-v-oblasti-chirurgie Viera Čeplíková Viera Čeplíková Projekt iPARK rieši problém s parkovaním vo veľkých mestách Tue, 15 Jan 2019 13:30:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/projekt-ipark-riesi-problem-s-parkovanim-vo-velkych-mestach http://vedanadosah.cvtisr.sk/projekt-ipark-riesi-problem-s-parkovanim-vo-velkych-mestach Viera Čeplíková Viera Čeplíková Mesiac má pre nás nevšedné vesmírne divadlo Tue, 15 Jan 2019 06:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/mesiac-ma-pre-nas-nevsedne-vesmirne-divadlo http://vedanadosah.cvtisr.sk/mesiac-ma-pre-nas-nevsedne-vesmirne-divadlo Viera Čeplíková Viera Čeplíková AMR je na vrchole agendy verejného zdravia nielen krajín OECD Tue, 15 Jan 2019 00:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/amr-je-na-vrchole-agendy-verejneho-zdravia-nielen-krajin-oecd http://vedanadosah.cvtisr.sk/amr-je-na-vrchole-agendy-verejneho-zdravia-nielen-krajin-oecd Mária Izakovičová Mária Izakovičová Hodnotenie obsahu vybraných kvalitatívnych parametrov v cvikle Mon, 14 Jan 2019 13:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/hodnotenie-obsahu-vybranych-kvalitativnych-parametrov-v-cvikle http://vedanadosah.cvtisr.sk/hodnotenie-obsahu-vybranych-kvalitativnych-parametrov-v-cvikle Viera Čeplíková Viera Čeplíková Koľko váži kilogram Mon, 14 Jan 2019 06:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/kolko-vazi-kilogram http://vedanadosah.cvtisr.sk/kolko-vazi-kilogram Viera Čeplíková Viera Čeplíková Medzi ocenených patrí aj Zuzana Illýová, odborníčka na klinické právne vzdelávanie Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/medzi-ocenenych-patri-aj-zuzana-illyova-odbornicka-na-klinicke-pravne-vzdelavanie http://vedanadosah.cvtisr.sk/medzi-ocenenych-patri-aj-zuzana-illyova-odbornicka-na-klinicke-pravne-vzdelavanie Viera Čeplíková Viera Čeplíková Poskytovanie výpočtových riešení pre výzvy v oblasti ExaScale Sun, 13 Jan 2019 14:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/poskytovanie-vypoctovych-rieseni-pre-vyzvy-v-oblasti-exascale http://vedanadosah.cvtisr.sk/poskytovanie-vypoctovych-rieseni-pre-vyzvy-v-oblasti-exascale Viera Čeplíková Viera Čeplíková Látka zo stromov nás ochráni pred UV žiarením Sun, 13 Jan 2019 06:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/latka-zo-stromov-nas-ochrani-pred-uv-ziarenim http://vedanadosah.cvtisr.sk/latka-zo-stromov-nas-ochrani-pred-uv-ziarenim Viera Čeplíková Viera Čeplíková Využitie atómovej spektrometrie a prietokovej chronopotenciometrie pri analýze tokajských vín Sun, 13 Jan 2019 00:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/vyuzitie-atomovej-spektrometrie-a-prietokovej-chronopotenciometrie-pri-analyze-tokajskych-vin http://vedanadosah.cvtisr.sk/vyuzitie-atomovej-spektrometrie-a-prietokovej-chronopotenciometrie-pri-analyze-tokajskych-vin Viera Čeplíková Viera Čeplíková Uplynulo 100 rokov od začiatku vychádzania denníka Slovenský východ Sat, 12 Jan 2019 17:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/uplynulo-100-rokov-od-zaciatku-vychadzania-dennika-slovensky-vychod http://vedanadosah.cvtisr.sk/uplynulo-100-rokov-od-zaciatku-vychadzania-dennika-slovensky-vychod Viera Čeplíková Viera Čeplíková Vplyv foliárnej aplikácie selénu na obsah vybraných bioaktívnych látok v brokolici Sat, 12 Jan 2019 13:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/vplyv-foliarnej-aplikacie-selenu-na-obsah-vybranych-bioaktivnych-latok-v-brokolici http://vedanadosah.cvtisr.sk/vplyv-foliarnej-aplikacie-selenu-na-obsah-vybranych-bioaktivnych-latok-v-brokolici Viera Čeplíková Viera Čeplíková Prezident udelil štátne vyznamenania aj vedcom P. Chebenovi, M. Omastovej, M. Valkovi a K. Zavackej Sat, 12 Jan 2019 06:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/prezident-udelil-statne-vyznamenania-aj-vedcom-p-chebenovi-m-omastovej-m-valkovi-a-k-zavackej http://vedanadosah.cvtisr.sk/prezident-udelil-statne-vyznamenania-aj-vedcom-p-chebenovi-m-omastovej-m-valkovi-a-k-zavackej Marta Bartošovičová Marta Bartošovičová Ďakovný list si od rektora UK prebrala prof. PhDr. Darina Malová, PhD., odborníčka na demokratizáciu a europeizáciu krajín strednej a východnej Európy Sat, 12 Jan 2019 00:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/dakovny-list-si-od-rektora-uk-prebrala-prof-phdr-darina-malova-phd-odbornicka-na-demokratizaciu-a-europeizaciu-krajin-strednej-a-vychodnej-europy http://vedanadosah.cvtisr.sk/dakovny-list-si-od-rektora-uk-prebrala-prof-phdr-darina-malova-phd-odbornicka-na-demokratizaciu-a-europeizaciu-krajin-strednej-a-vychodnej-europy Viera Čeplíková Viera Čeplíková Návrh a konštrukcia bezpilotného lietajúceho zariadenia Fri, 11 Jan 2019 12:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/navrh-a-konstrukcia-bezpilotneho-lietajuceho-zariadenia http://vedanadosah.cvtisr.sk/navrh-a-konstrukcia-bezpilotneho-lietajuceho-zariadenia Viera Čeplíková Viera Čeplíková