[ VEDA NA DOSAH ] RSS Zend_Feed_Writer 1.12.0 (http://framework.zend.com) http://vedanadosah.cvtisr.sk Verejnosť o sociálnej spravodlivosti Mon, 19 Feb 2018 19:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/verejnost-o-socialnej-spravodlivosti http://vedanadosah.cvtisr.sk/verejnost-o-socialnej-spravodlivosti Viera Čeplíková Viera Čeplíková Študenti STU v Bratislave riešia projekt Group de'Cider Mon, 19 Feb 2018 13:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/studenti-stu-v-bratislave-riesia-projekt-group-decider http://vedanadosah.cvtisr.sk/studenti-stu-v-bratislave-riesia-projekt-group-decider Viera Čeplíková Viera Čeplíková Dušan Žitňan: Skúmame hormonálnu reguláciu vývinu a rozmnožovania hmyzu a kliešťov Mon, 19 Feb 2018 06:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/dusan-zitnan-skumame-hormonalnu-regulaciu-vyvinu-a-rozmnozovania-hmyzu-a-kliestov http://vedanadosah.cvtisr.sk/dusan-zitnan-skumame-hormonalnu-regulaciu-vyvinu-a-rozmnozovania-hmyzu-a-kliestov Marta Bartošovičová Marta Bartošovičová Únia rozhoduje o svojich budúcich financiách po roku 2020 Mon, 19 Feb 2018 00:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/unia-rozhoduje-o-svojich-buducich-financiach-po-roku-2020 http://vedanadosah.cvtisr.sk/unia-rozhoduje-o-svojich-buducich-financiach-po-roku-2020 Mária Izakovičová Mária Izakovičová Tím pre špičkový výskum anorganických materiálov UPJŠ v Košiciach bol zaradený medzi špičkové vedecké tímy Sun, 18 Feb 2018 13:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/tim-pre-spickovy-vyskum-anorganickych-materialov-upjs-v-kosiciach-bol-zaradeny-medzi-spickove-vedecke-timy http://vedanadosah.cvtisr.sk/tim-pre-spickovy-vyskum-anorganickych-materialov-upjs-v-kosiciach-bol-zaradeny-medzi-spickove-vedecke-timy Viera Čeplíková Viera Čeplíková Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť Sun, 18 Feb 2018 06:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/je-lepsie-raz-vidiet-ako-stokrat-pocut http://vedanadosah.cvtisr.sk/je-lepsie-raz-vidiet-ako-stokrat-pocut Viera Čeplíková Viera Čeplíková Inteligentný bazár, ktorý bude užitočný pre široké masy Sun, 18 Feb 2018 00:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/inteligentny-bazar-ktory-bude-uzitocny-pre-siroke-masy http://vedanadosah.cvtisr.sk/inteligentny-bazar-ktory-bude-uzitocny-pre-siroke-masy Viera Čeplíková Viera Čeplíková V súťaži o Cenu Edwards 2017 uspel aj doktorand SPU v Nitre Sat, 17 Feb 2018 13:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/v-sutazi-o-cenu-edwards-2017-uspel-aj-doktorand-spu-v-nitre http://vedanadosah.cvtisr.sk/v-sutazi-o-cenu-edwards-2017-uspel-aj-doktorand-spu-v-nitre Viera Čeplíková Viera Čeplíková Scény z fyzikálneho života alebo Jednosmerný Kinoautomat – Štefan Olejník Sat, 17 Feb 2018 06:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/sceny-z-fyzikalneho-zivota-alebo-jednosmerny-kinoautomat-stefan-olejnik http://vedanadosah.cvtisr.sk/sceny-z-fyzikalneho-zivota-alebo-jednosmerny-kinoautomat-stefan-olejnik Viera Čeplíková Viera Čeplíková Ako koreň jačmeňa reaguje na vplyv ťažkých kovov Sat, 17 Feb 2018 00:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/ako-koren-jacmena-reaguje-na-vplyv-tazkych-kovov http://vedanadosah.cvtisr.sk/ako-koren-jacmena-reaguje-na-vplyv-tazkych-kovov Viera Čeplíková Viera Čeplíková Skríning nanotoxicity Fri, 16 Feb 2018 14:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/skrining-nanotoxicity http://vedanadosah.cvtisr.sk/skrining-nanotoxicity Viera Čeplíková Viera Čeplíková Naši žiaci uspeli so svojimi robotmi v poľskom Lodži Fri, 16 Feb 2018 06:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/nasi-ziaci-uspeli-so-svojimi-robotmi-v-polskom-lodzi http://vedanadosah.cvtisr.sk/nasi-ziaci-uspeli-so-svojimi-robotmi-v-polskom-lodzi Viera Čeplíková Viera Čeplíková Vedci v Brne vyvrátili hypotézu týkajúcu sa ozónovej diery Fri, 16 Feb 2018 00:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/vedci-v-brne-vyvratili-hypotezu-tykajucu-sa-ozonovej-diery http://vedanadosah.cvtisr.sk/vedci-v-brne-vyvratili-hypotezu-tykajucu-sa-ozonovej-diery Mária Izakovičová Mária Izakovičová Svet ultranízkych teplôt Thu, 15 Feb 2018 14:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/svet-ultranizkych-teplot http://vedanadosah.cvtisr.sk/svet-ultranizkych-teplot Viera Čeplíková Viera Čeplíková Noc Architektúry 2018 v Bratislave Thu, 15 Feb 2018 11:45:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/noc-architektury-2018-v-bratislave http://vedanadosah.cvtisr.sk/noc-architektury-2018-v-bratislave Marta Bartošovičová Marta Bartošovičová