[ VEDA NA DOSAH ] RSS Zend_Feed_Writer 1.12.0 (http://framework.zend.com) http://vedanadosah.cvtisr.sk Aplikácia súčasných trendov v záhradnej a krajinnej architektúre Sun, 18 Nov 2018 00:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/aplikacia-sucasnych-trendov-v-zahradnej-a-krajinnej-architekture http://vedanadosah.cvtisr.sk/aplikacia-sucasnych-trendov-v-zahradnej-a-krajinnej-architekture Viera Čeplíková Viera Čeplíková Hodnotenie vlhkosti povrchu pôdy pomocou satelitných a pozemných meraní Sat, 17 Nov 2018 13:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/hodnotenie-vlhkosti-povrchu-pody-pomocou-satelitnych-a-pozemnych-merani http://vedanadosah.cvtisr.sk/hodnotenie-vlhkosti-povrchu-pody-pomocou-satelitnych-a-pozemnych-merani Viera Čeplíková Viera Čeplíková Cenu za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy získal Ing. Igor Chovan Sat, 17 Nov 2018 06:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/cenu-za-vedu-a-techniku-2018-v-kategorii-popularizator-vedy-ziskal-ing-igor-chovan http://vedanadosah.cvtisr.sk/cenu-za-vedu-a-techniku-2018-v-kategorii-popularizator-vedy-ziskal-ing-igor-chovan Marta Bartošovičová Marta Bartošovičová Vnímanie demokracie obyvateľmi Slovenska Sat, 17 Nov 2018 00:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/vnimanie-demokracie-obyvatelmi-slovenska http://vedanadosah.cvtisr.sk/vnimanie-demokracie-obyvatelmi-slovenska Viera Čeplíková Viera Čeplíková Inovatívne projekty majú možnosť získať grant Fri, 16 Nov 2018 13:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/inovativne-projekty-maju-moznost-ziskat-grant http://vedanadosah.cvtisr.sk/inovativne-projekty-maju-moznost-ziskat-grant Viera Čeplíková Viera Čeplíková Cenu za vedu a techniku získala MUDr. Adriana Šimková, PhD., odborníčka na preventívnu medicínu Fri, 16 Nov 2018 06:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/cenu-za-vedu-a-techniku-ziskala-mudr-adriana-simkova-phd-odbornicka-na-preventivnu-medicinu http://vedanadosah.cvtisr.sk/cenu-za-vedu-a-techniku-ziskala-mudr-adriana-simkova-phd-odbornicka-na-preventivnu-medicinu Viera Čeplíková Viera Čeplíková Cenu Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky 2018 získal prof. Ing. František Trebuňa, CSc. Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/cenu-celozivotne-zasluhy-v-oblasti-vedy-a-techniky-2018-ziskal-prof-ing-frantisek-trebuna-csc http://vedanadosah.cvtisr.sk/cenu-celozivotne-zasluhy-v-oblasti-vedy-a-techniky-2018-ziskal-prof-ing-frantisek-trebuna-csc Marta Bartošovičová Marta Bartošovičová Európsky deň antibiotík 2018 Thu, 15 Nov 2018 15:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/europsky-den-antibiotik-2018 http://vedanadosah.cvtisr.sk/europsky-den-antibiotik-2018 Mária Izakovičová Mária Izakovičová Cenu za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy získal doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. Thu, 15 Nov 2018 13:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/cenu-za-vedu-a-techniku-v-kategorii-popularizator-vedy-ziskal-doc-ing-jozef-ristvej-phd http://vedanadosah.cvtisr.sk/cenu-za-vedu-a-techniku-v-kategorii-popularizator-vedy-ziskal-doc-ing-jozef-ristvej-phd Viera Čeplíková Viera Čeplíková Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD. získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov Thu, 15 Nov 2018 06:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/doc-mudr-matej-skorvanek-phd-ziskal-ocenenie-osobnost-vedy-a-techniky-do-35-rokov http://vedanadosah.cvtisr.sk/doc-mudr-matej-skorvanek-phd-ziskal-ocenenie-osobnost-vedy-a-techniky-do-35-rokov Viera Čeplíková Viera Čeplíková Cenu za vedu a techniku 2018 v kategórii Osobnosť vedy a techniky získal prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. Thu, 15 Nov 2018 00:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/cenu-za-vedu-a-techniku-2018-v-kategorii-osobnost-vedy-a-techniky-ziskal-prof-rndr-peter-moczo-drsc http://vedanadosah.cvtisr.sk/cenu-za-vedu-a-techniku-2018-v-kategorii-osobnost-vedy-a-techniky-ziskal-prof-rndr-peter-moczo-drsc Marta Bartošovičová Marta Bartošovičová Univerzitu Komenského v Bratislave povedie profesor Marek Števček Wed, 14 Nov 2018 15:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/univerzitu-komenskeho-v-bratislave-povedie-profesor-marek-stevcek http://vedanadosah.cvtisr.sk/univerzitu-komenskeho-v-bratislave-povedie-profesor-marek-stevcek Mária Izakovičová Mária Izakovičová Cena za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky patrí doc. MVDr. Dáši Čížkovej, DrSc. Wed, 14 Nov 2018 12:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/cena-za-vedu-a-techniku-v-kategorii-celozivotne-zasluhy-v-oblasti-vedy-a-techniky-patri-doc-mvdr-dasi-cizkovej-drsc http://vedanadosah.cvtisr.sk/cena-za-vedu-a-techniku-v-kategorii-celozivotne-zasluhy-v-oblasti-vedy-a-techniky-patri-doc-mvdr-dasi-cizkovej-drsc Viera Čeplíková Viera Čeplíková Cenu za vedu a techniku 2018 v kategórii Vedecko-technický tím roka získal tím doc. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD. Wed, 14 Nov 2018 06:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/cenu-za-vedu-a-techniku-2018-v-kategorii-vedecko-technicky-tim-roka-ziskal-tim-doc-ing-tomasa-brestovica-phd http://vedanadosah.cvtisr.sk/cenu-za-vedu-a-techniku-2018-v-kategorii-vedecko-technicky-tim-roka-ziskal-tim-doc-ing-tomasa-brestovica-phd Marta Bartošovičová Marta Bartošovičová Voda ako faktor prežitia v kontexte zmien globálnych prírodných podmienok Wed, 14 Nov 2018 00:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/voda-ako-faktor-prezitia-v-kontexte-zmien-globalnych-prirodnych-podmienok http://vedanadosah.cvtisr.sk/voda-ako-faktor-prezitia-v-kontexte-zmien-globalnych-prirodnych-podmienok Viera Čeplíková Viera Čeplíková