[ VEDA NA DOSAH ] RSS Zend_Feed_Writer 1.12.0 (http://framework.zend.com) http://vedanadosah.cvtisr.sk výstava|Predvianočná nálada 2019 Wed, 27 Nov 2019 08:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6987/vystavapredvianocna-nalada-2019 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6987/vystavapredvianocna-nalada-2019 výstava|Mineralogické dni Kristiána Andreja Zipsera (2019-11) Fri, 15 Nov 2019 09:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6885/vystavamineralogicke-dni-kristiana-andreja-zipsera-2019-11 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6885/vystavamineralogicke-dni-kristiana-andreja-zipsera-2019-11 seminár|Svet korytnačiek II. (2019) Sat, 09 Nov 2019 08:00:00 +0100 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6985/seminarsvet-korytnaciek-ii-2019 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6985/seminarsvet-korytnaciek-ii-2019 festival|Tekvica fest 2019 Fri, 25 Oct 2019 08:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6983/festivaltekvica-fest-2019 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6983/festivaltekvica-fest-2019 prezentácia|Informačný deň Minimalizujme naše náklady na kúrenie v domácnosti... Krupina (2019) Thu, 24 Oct 2019 09:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7267/prezentaciainformacny-den-minimalizujme-nase-naklady-na-kurenie-v-domacnosti-krupina-2019 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7267/prezentaciainformacny-den-minimalizujme-nase-naklady-na-kurenie-v-domacnosti-krupina-2019 výstava|Minerály, skameneliny a drahé kamene (2019-10) Sat, 19 Oct 2019 08:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6883/vystavamineraly-skameneliny-a-drahe-kamene-2019-10 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6883/vystavamineraly-skameneliny-a-drahe-kamene-2019-10 prezentácia|Deň otvorených dverí BZ UPJŠ v Košiciach 2019 - jesenná časť Fri, 18 Oct 2019 09:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6763/prezentaciaden-otvorenych-dveri-bz-upjs-v-kosiciach-2019-jesenna-cast http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6763/prezentaciaden-otvorenych-dveri-bz-upjs-v-kosiciach-2019-jesenna-cast výstava|Bratislavské mineralogické dni (2019-10) Sat, 05 Oct 2019 09:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6879/vystavabratislavske-mineralogicke-dni-2019-10 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6879/vystavabratislavske-mineralogicke-dni-2019-10 prezentácia|Informačný deň Minimalizujme naše náklady na kúrenie v domácnosti... Tvrdošín (2019) Fri, 27 Sep 2019 09:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7265/prezentaciainformacny-den-minimalizujme-nase-naklady-na-kurenie-v-domacnosti-tvrdosin-2019 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7265/prezentaciainformacny-den-minimalizujme-nase-naklady-na-kurenie-v-domacnosti-tvrdosin-2019 výstava|Farby a plody jesene 2019 Tue, 24 Sep 2019 08:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6981/vystavafarby-a-plody-jesene-2019 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6981/vystavafarby-a-plody-jesene-2019 prezentácia|Dni otvorených dverí na Lomnickom štíte 2019 Sat, 27 Jul 2019 09:30:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6965/prezentaciadni-otvorenych-dveri-na-lomnickom-stite-2019 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6965/prezentaciadni-otvorenych-dveri-na-lomnickom-stite-2019 prezentácia|Informačný deň Minimalizujme naše náklady na kúrenie v domácnosti... Turzovka (2019) Mon, 24 Jun 2019 09:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7263/prezentaciainformacny-den-minimalizujme-nase-naklady-na-kurenie-v-domacnosti-turzovka-2019 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7263/prezentaciainformacny-den-minimalizujme-nase-naklady-na-kurenie-v-domacnosti-turzovka-2019 prezentácia|Informačný deň Minimalizujme naše náklady na kúrenie v domácnosti... Hriňová (2019) Sun, 23 Jun 2019 09:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7261/prezentaciainformacny-den-minimalizujme-nase-naklady-na-kurenie-v-domacnosti-hrinova-2019 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7261/prezentaciainformacny-den-minimalizujme-nase-naklady-na-kurenie-v-domacnosti-hrinova-2019 prednáška|Čo sa skrýva v depozite (2019-06) Tue, 18 Jun 2019 17:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7109/prednaskaco-sa-skryva-v-depozite-2019-06 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7109/prednaskaco-sa-skryva-v-depozite-2019-06 prednáška|SmartTalk: Ako sa jazyky učia profesionáli Tue, 11 Jun 2019 19:00:00 +0200 http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7149/prednaskasmarttalk-ako-sa-jazyky-ucia-profesionali http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/7149/prednaskasmarttalk-ako-sa-jazyky-ucia-profesionali