Rola pôrodnej asistentky sa stáročiami menila

04. máj. 2016 • Lekárske vedy

Rola pôrodnej asistentky sa stáročiami menila

Ženy a novorodenci – srdce pôrodnej asistencie. To je motto tohtoročného Medzinárodného dňa pôrodných asistentiek (5. máj), ktorý si pripomíname od roku 1992 z iniciatívy medzinárodnej organizácie združujúcej pôrodné asistentky ICM (International Confederation of Midwifery). Jeho cieľom je poukázať na každodennú dôležitú prácu pôrodných asistentiek a ich veľký prínos pri zabezpečovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti o rodičky a novorodencov na celom svete.

ilustračné fotoRola pôrodnej asistentky sa stáročiami menila v závislosti od spoločenských, kultúrnych a materiálnych podmienok spoločnosti. „Poskytnúť pomoc a podporu pri pôrode vyžadovalo osobu, ktorá disponovala skúsenosťami, vedomosťami, zručnosťami. Pôrodné babice, neskôr pôrodné asistentky, mali dôležitú úlohu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti rodičkám, šestonedieľkam a novorodencom. Ich príprava spočívala v odovzdávaní praktických skúseností a zručností skúsenejšími kolegyňami priamo v praxi,“ približuje doc. Mgr. Martina Bašková, PhD., vedúca Ústavu pôrodnej asistencie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK).

Školenie pôrodníčok sa na organizovanej báze začalo zabezpečovať na území Slovenska od roku 1864. Hoci išlo len o jednorazové kurzy, výučbu zabezpečovali kvalifikovaní a skúsení pôrodníci. V roku 1873 bola v Bratislave otvorená prvá škola pre pôrodné baby, ktorej zakladateľom, ako aj prvým riaditeľom bol Dr. Ján Ambro. Bol taktiež autorom vôbec prvej učebnice svojho druhu z pera slovenského lekára – pôrodníka „Kniha o pôrodníctve pre baby“.

Vzdelávanie pôrodných asistentiek prešlo v nasledujúcich desaťročiach výraznými zmenami. Jednou z nich bolo v roku 1948 zaradenie štátnych ústavov pre vzdelávanie a výcvik pôrodných asistentiek do jednotného systému školstva – do odborných škôl ako vyššie zdravotné školy. V roku 1965 bol zákonom zmenený názov študijného odboru a povolania pôrodná asistentka na ženská sestra. V rokoch 1965 – 1990 bolo štúdium upravené na 2-ročné pomaturitné kvalifikačné vzdelávanie. Od roku 1993 sa opäť prinavrátilo pôvodné označenie pôrodná asistentka.

ilustračné foto

 

Po transformovaní vzdelávania v odbore pôrodná asistencia a dosiahnutí kompatibilnej úrovne vzdelávania v rámci legislatívy krajín Európskej únie začala Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine od roku 2003 vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom študijnom programe a od roku 2011 aj v magisterskom študijnom programe, ktoré je prvým a jediným na Slovensku.

 Medzi základné činnosti, ktoré dnes spadajú do kompetencie pôrodnej asistentky, patria poskytovanie informácií a poradenstva o plánovanom rodičovstve, sexuálnom zdraví, monitorovanie fyziologického tehotenstva, odporúčanie potrebných vyšetrení k diagnostike rizikovej tehotnosti, poskytovanie programov prípravy na rodičovstvo a kompletnej prípravy na pôrod, monitorovanie stavu plodu v maternici, odvádzanie fyziologického pôrodu či asistovanie pri patologickom pôrode vyžadujúcom si lekársky zásah,“ dodáva doc. Bašková z JLF UK.

 

Autor: PhDr. Andrea Földváryová, vzťahy s verejnosťou Univerzity Komenského v Bratislave

Ilustračné foto: www.pixabay.com

Uverejila: ZVČ

Hore
Vedec roka 2018
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jar
TVT 2018 články
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Komplexný biologický proces, rytmus pohybovej aktivity, je ovplyvniteľný jedným génom.
Zistite viac