Reflexie architektúry pokračujú aj tento rok

06. okt. 2017 • Stavebné inžinierstvo

Reflexie architektúry pokračujú aj tento rok

Aj tento rok pokračuje projekt „Reflexie architektúry“, ktorý sa zameriava na súčasnú architektúru. Usiluje sa zasadiť aktuálnu architektonickú diskusiu do širších spoločenských, historických a geografických súvislostí. Projekt približuje aktuálne trendy v architektúre prostredníctvom vybraných osobností, tentoraz z českého prostredia. Vybraní architekti predstavia svoj autorský prístup, objasnia východiská svojej tvorby, zdôvodnia formálne preferencie, uvedú vzory a inšpirácie svojej tvorby.

Projekt 2017 nadväzuje na prvý ročník série prednášok, realizovanej od septembra do decembra 2016 na pôde Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, s podporou z verejných zdrojov – Fondom na podporu umenia, v rámci ktorej sa predstavili vybraní slovenskí architekti. Cieľom aktuálneho cyklu, ktorý prebehne od septembra do decembra 2017, opäť s podporou FPU, je pokračovať v diskutovaní o súčasnej slovenskej architektúre a zároveň obohatiť túto diskusiu o medzinárodný rozmer.

Okrem diskusií, bude projekt ďalej rozvíjať aj formát krátkych kritických textov, ktorými publikum reaguje na prezentovaného autora a jeho dielo. Prezentácie architektov budú zaznamenané a archivované. Postupne tak vznikne materiál, ktorý bude záznamom dobovej architektonickej diskusie a súčasne verejne prístupným študijným materiálom. Aktivity v rámci projektu sú primárne zamerané na poslucháčov študijných programov v oblasti architektúry a architektov, ale sú voľne prístupné aj verejnosti. V roku 2017 sa postupne predstavia architekti: Jan Šépka, Ján Stempel, Martin Rajniš, Studio H3T Architekti, Ondřej Chybík a Michal Krištof, Jitka Ressová, Zdeněk Fránek, Petr Pelčák, Mirko Baum, Roman Koucký, Michal Kuzemenský a Zdeněk Zavřel.

Koncepciu projektu má na starosti Henrieta Moravčíková v spolupráci s Ninou Bartošovou a Michalom Janákom.

Aktuálne informácie je možné sledovať na sociálnej sieti Fakulty architektúry STU v Bratislave

program

V minulom roku bol projekt „Reflexie architektúry“ realizovaný v rámci predmetu Súčasné trendy v architektúre.  Predmet priblížil aktuálne trendy v architektúre prostredníctvom vybraných osobností. Vybraní architekti predstavili svoj autorský prístup, objasnili východiská svojej tvorby, zdôvodnili formálne preferencie, uviedli vzory a inšpirácie svojej tvorby.  

 

Fakulta architektúry STU v Bratislave spoločne s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Londýne aktuálne pre širokú verejnosť pripravili aj výstavu počas festivalu architektúry a dizajnu Open House London 2017. Výstava prezentuje najlepšie architektonické diplomové práce z akademického roka 2016/17 a dizajnérsky projekt Folowers for Slovakia kolekciou Pass on it. Rozmanitosť architektonických úloh zastupuje 12 absolventov Fakulty architektúry STU v Bratislave, ktoré boli vyberané komisiou.

Flowers for Slovakia je mimoriadnym projektom pre mimoriadne talenty. Jedinečné výstavné zbierky vyvinuté v rámci tejto platformy sú inšpirované ľudovými remeslami a tradíciami a propagujú kultúrne dedičstvo Slovenska v zahraničí prostredníctvom jazyka súčasného dizajnu. Kolekcia prezentovaná na Open House London 2017 načrtáva historickú časovú líniu Slovenska prostredníctvom predmetov, ktoré rozprávajú príbehy o minulých a aj dnešných významných osobnostiach Slovenska.

 

Odborný garant: Henrieta Moravčíková

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Hore
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
QUARK
Prechod VK na VND
Noc výskumníkov 2018
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2017 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Architektúru ako transformácia prírodných vecí v obytných a zdieľaných miestach: mestách/P. da Rocha
Zistite viac