Ramenonožce ako senzitívni stopári morského prostredia


Ramenonožce ako senzitívni stopári morského prostredia

Údaje o zložení morskej vody sú nevyhnutné pre pochopenie dlhodobých chemických procesov, ako sú evolúcia života, interakcia oceánov s litosférou, evolúcia chemizmu atmosféry, prispôsobenie ekosystémov na zmeny klímy, ako aj pre geologické procesy, ktoré majú význam v aplikovaných vedách.

Touto problematikou sa zaoberá projekt Ramenonožce ako senzitívni stopári morského prostredia: postrehy z pomerov alkalických kovov, kovov alkalických zemín a stopových prvkov a izotopových systémov (Brachiopods As SEnsitive tracers of gLobal mariNe Environment: Insights from alkaline, alkaline Earth metal, and metalloid trace element ratios and isotope systems). BASE-LINE Earth pokrýva 15 doktorandských projektov, ktoré sa zameriavajú na zozbieranie takýchto údajov z geologickej histórie Zeme a na modelovanie procesov ovplyvňujúcich izotopové a prvkové zloženie oceánov.

Ako vysvetlil Mgr. Adam Tomašových, PhD. z Ústavu vied o Zemi SAV, v rámci projektu ide o rekonštrukciu teploty a chemizmu morskej vody (pH) počas neskorého triasu a počas ranej jury, kedy došlo k masovým vymieraniam a kedy sa predpokladá, že prílišné oteplenie alebo acidifikácia prispeli k vymieraniu. „Táto rekonštrukcia sa má urobiť na základe geochemických analýz schránok ramenonožcov, ktoré si tvoria schránku z kalcitu. Chemické a izotopové zloženie kalcitu často zachytáva teplotné a iné podmienky počas života daného organizmu a kalcit je pomerne stabilným minerálom, preto sú organizmy, ktoré si tvoria schránky z kalcitu, ideálne na takéto štúdium.“

Cieľom je analýza izotopov kyslíka, uhlíka a bóru a koncentrácie horčíka v schránkach ramenonožcov pred, počas a po masovom vymieraní počas ranej jury a obzvlášť počas raného toarku.

Dosiaľ sa už podarilo urobiť odber vzoriek v Alpách a v Portugalsku, väčšina analýz bola vykonaná v laboratóriách ústavu v Banskej Bystrici a v Nemecku (GEOMAR Kiel). Momentálne realizátori projektu pracujú na príprave manuskriptov, pričom v tíme je aj niekoľko vedcov z GEOMAR (Kiel v Nemecku).

Hlavným prínosom by mala byť rekonštrukcia časových zmien v pH morskej vody počas ranej jury, podotkol Mgr. Adam Tomašových, PhD. z Ústavu vied o Zemi SAV.

Projekt má realizačné obdobie od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2018.

 

Odborný garant textu: Mgr. Adam Tomašových, PhD. z Ústavu vied o Zemi SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Hore
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Prechod VK na VND - jeseň
TVT 2018
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
DNA je molekula, zložená z lineárnej postupnosti základných stavebných jednotiek, tzv. báz.
Zistite viac