Radikalizácia, sacharidy a ochorenia, ale aj ťažba ropy

30. apr. 2018 • Iný

Radikalizácia, sacharidy a ochorenia, ale aj ťažba ropy

Mladí vedci zo Slovenskej akadémie vied opäť prednášali na školách. Tentokrát sa vybrali do Trenčianskeho kraja, konkrétne na gymnáziá v Novom meste nad Váhom, Trenčíne a Dubnici nad Váhom. Odučili spolu 9 hodín na 3 školách – geografiu, chémiu a dejepis.

„Moja prednáška začínala krátkym príbehom o tom, ako som sa dostala k vede. Vysvetlila som študentom, že aj ´sivá myška´ má možnosť dostať sa k veľmi zaujímavým veciam. Druhú časť hodiny tvorila prezentácia s názvom ´Živá geológia´, v ktorej som vyvrátila všeobecnú myšlienku, že geológia je len o kameňoch. Študentom som priblížila čaro organickej časti geológie, čo do nej zahŕňame a ako súvisí s problematikou globálnej zmeny klímy,“ povedala Jana Rigová z Ústavu vied o Zemi SAV.

Na hodinu si zároveň priniesla aj pomôcky. Študenti ovoniavali ropu, analyzovali sedimenty vo vode a obdivovali vzorku jantáru.

„Študenti sa pomerne aktívne zapájali do prednášky a diskusie, keďže problematika zmeny klímy je veľmi aktuálna. Vedeli odpovedať aj na moje otázky, ktoré som smerovala k nim. Najčastejšou otázkou bola otázka smerovaná k pesticídom. Z týchto dôvodov si trúfam tvrdiť, že študenti citlivo vnímajú problematiku, ktorá sa týka ochrany prírody všeobecne,“ dodala Jana Rigová.

o geografii

Filip Kvetoň z Chemického ústavu SAV prednášal o sacharidoch a ich funkciách pri diagnostike rôznych ochorení. „Študenti sa zaujímali najmä o rakovinu a jej rozšírenie v populácii. Boli prekvapení, keď som im povedal, že rakovina nie je jedno ochorenie, ale súbor viacerých ochorení s nejakými spoločnými znakmi. Padli aj otázky, že čo je vlastne akadémia vied. Vysvetľoval som, že výskum, ktorý sa u nás robí, nie je len o experimentoch, ale patria sem aj rôzne spoločenskovedné odbory a zamerania. Aj v tomto kontexte si myslím, že rozbehnutie tohto projektu je dobrý nápad a najmä s prihliadnutím na fakt, že sa robí v regiónoch a nie je zameraný len na Bratislavský kraj,“ povedal Filip Kvetoň.

o chémii

Aj tentokrát mali v rámci projektu „Roadshow mladých vedcov po školách“ zastúpenie aj spoločenské vedy. Mladý doktorand Historického ústavu SAV Martin Posch prednášal o období československého odboja.

„Študentom som vysvetlil proces vytvárania exilového hnutia, trasy ktorými sa utekalo za hranice, ale aj jednotky, ktoré sa v zahraničí vytvorili. Bližšie som im priblížil význam a činy československých vojakov v bitke o Britániu, pri obrane Tobrúku a Sokolova a taktiež aj existenciu špeciálnych výsadkov na príklade operácie Anthropoid, teda atentátu na Reinharda Heydricha,“ povedal Martin Posch.

Martin si pochvaľoval vysokú mieru interaktivity, ktorú pri diskusií študenti prejavili a taktiež množstvo informácií, o ktorých mali rozsiahle vedomosti.

„Väčšina študentov sa pomerne aktívne zapájala do diskusie. Okrem faktografických ujasnení vykladanej látky, sme sa rozprávali aj o radikalizácii spoločnosti, ale aj o potrebe kritickej práce s dokumentmi atextami – okrem iného aj na internete. Túto roadshow pokladám za dôležitú z viacerých dôvodov. Študenti majú možnosť vidieť ľudí, ktorí sa rozhodli študovať a skúmať veci, ktoré ich naozaj zaujímajú a zároveň sa rozhodli zostať na Slovensku. Diskusia s niekým, koho až tak nepoznajú, môže priniesť zaujímavé otázky, ktoré by sa svojich učiteľov neopýtali. Taktiež je podľa mňa výborné, že prichádzame z viacerých a odlišných častí SAV, čo prispieva aj k tomu, že sa môžeme aj my medzi sebou viac spoznávať,“ povedal Martin Posch.

o histórii

 

Spracovala a foto: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jar
Vedec roka 2018
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Zo Slovenska je to bližšie do vesmíru ako k moru.
Zistite viac