Publikácia EÚ o zriedkavých chorobách

03. dec. 2017 • Zdravotné vedy

Publikácia EÚ o zriedkavých chorobách

Zriedkavé choroby zahŕňajú 5000 až 8000 život ohrozujúcich alebo chronicky oslabujúcich chorôb. Aj keď sú individuálne vzácne, spoločne ovplyvňujú 27 až 36 miliónov ľudí v  Európskej únii a sú významným problémom verejného zdravia. Patria sem napríklad cystická fibróza, svalová dystrofia, Huntingtonova choroba a akútna myeloidná leukémia.RARE DISEASES

Nedostatok účinnej liečby a presnej diagnostiky pre väčšinu zriedkavých chorôb predstavuje obrovskú nesplnenú zdravotnú potrebu a veľkú výzvu pre verejné zdravie.

Hlavnou výzvou pre politiky jednotlivých štátov EÚ a súvisiaci výskum a vývoj je zlepšenie života pacientov so zriedkavými chorobami. Táto správa demonštruje, ako výsledky najnovších výskumných a inovačných projektov financovaných EÚ prispievajú k piatim oblastiam politických výziev týkajúcich sa zriedkavých chorôb:

  •   zlepšenie diagnostiky, prevencie a liečby zriedkavých chorôb;
  •   zjednodušenie regulačnej cesty pre prípadnú liečbu;
  •   efektívne a rovnaké poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom so zriedkavými chorobami;
  •   efektívne riadenie a spájanie výskumných a medicínskych údajov, ktoré sú prospešné pre všetkých   pacientov;
  •    prispievanie ku globálnej spolupráci a jej využívanie.

Rámcové programy EÚ financujú výskum o zriedkavých chorobách už viac ako dve desaťročia. V siedmom rámcovom programe a v programe Horizont 2020 prinieslo výsledky 164 projektov a ich výber bol analyzovaný v kontexte piatich politických výziev na vypracovanie piatich kľúčových politických odporúčaní.

 

Mapka znázorňuje úroveň príspevku EÚ na krajinu príjemcom v rámci  analýzy projektu

Level of EU contribution per country to beneficiaries in analyses project

 

Zoznam projektov a adresy k nim získate v prílohe publikácie.

Publikáciu si môžete stiahnuť na stránke Právo a publikácie EÚ

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Publikácia Rare diseases

 

Hore
Prechod VK na VND - jeseň
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Meter je základná jednotka dĺžky v medzinárodnej sústave jednotiek SI.
Zistite viac