Publikácia COPERNICUS: Oči Európy na Zemi


Publikácia COPERNICUS: Oči Európy na Zemi

V tejto brožúre vám ponúkame informácie o mnohých aspektoch programu Copernicus: o jeho aktéroch a ich úlohách, ako aj o jeho mechanizmoch, úspechoch, jeho prínosoch a využitiach pre Európu a jej občanov; osobitne sa v nej autori zameriavajú na šesť prierezových tém súvisiacich s hlavnými spoločenskými cieľmi.

Čo je COPERNICUS

Copernicus je spoločný program Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a Európskej komisie. Päť družíc na obežnej z neho robí najpokročilejší systém pozorovania Zeme na svete. Využívanie tohto programu pomáha zachraňovať životy na mori, zvyšuje rýchlosť reakcií na prírodné katastrofy (zemetrasenia, lesné požiare, záplavy) a umožňuje poľnohospodárom a rybárom lepšie plánovať svoju činnosť.

Odkedy Mikuláš Kopernik vytvoril svoj heliocentrický model vesmíru, hranice ľudských vedomostí sa rozšírili až za hranicu slnečnej sústavy, ktorú opisuje. Niektoré z najväčších otázok, pred ktorými stojí ľudstvo, sa však stále týkajú našej vlastnej planéty a nášho vzťahu s ňou. Príliš veľa prírodných zdrojov Zeme, od ktorých závisí naše prežitie a rozvoj, je vyčerpateľných alebo prinajlepšom sa vyskytujú v obmedzenom množstve. Aj napriek tomu naša svetová populácia naďalej rastie a tým vytvára stále rastúci dopyt po bezpečnom životnom priestore, čerstvej vode, úrodnej pôde a čistom vzduchu.

  Ako môžeme čo najlepšie zvládnuť svoju spotrebu a využívanie prírodných zdrojov Zeme a chrániť svoje životné prostredie v prospech budúcich generácií?

  Ako zaručíme bezpečnosť, ochranu a kvalitu života miliónov budúcich nových obyvateľov našich miest a regiónov a ako budeme účinne reagovať na katastrofy a krízy?

  Ako dokážeme zlepšiť svoje chápanie príčin a dôsledkov zmeny klímy, pripraviť primerané opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie?

Na zodpovedanie týchto a súvisiacich otázok je potrebná neustála informovanosť o stave a zdraví životného prostredia, ako aj schopnosti prijímať na základe týchto informácií účinné rozhodnutia.Obálka publikácie
Program Copernicus je základom úsilia Európskej únie o monitorovanie Zeme a jej mnohých ekosystémov a zároveň sa ním zabezpečuje, aby jej občania boli pripravení na krízy a prírodné a človekom spôsobené katastrofy a chránení pred nimi. Program Copernicus, vychádzajúci zo základov hlboko zakorenených vedeckých poznatkov a desaťročí investícií EÚ do výskumu a technologického vývoja, predstavuje príklad európskej strategickej spolupráce v oblasti vesmírneho výskumu a priemyselného rozvoja.

Program Copernicus sprístupňuje občanom, verejným orgánom a politickým činiteľom, vedcom, podnikateľom a podnikom znalosti o našej planéte na úplnom, voľne dostupnom a otvorenom základe.

Copernicus, vo svojej podstate multidisciplinárny a skutočne európsky projekt, spája komunity z geoinformačného a environmentálneho vedeckého spektra a jeho výsledkom sú prevádzkové služby od monitorovania arktického morského ľadu, cez núdzovú reakciu, až po odhaľovanie únikov ropy a monitorovanie rozširovania miest. V rámci služieb programu Copernicus sa podporuje široká škála environmentálnych a bezpečnostných aplikácií vrátane monitorovania zmeny klímy, trvalo udržateľného rozvoja, dopravy a mobility, regionálneho a miestneho plánovania, námorného dozoru, poľnohospodárstva a zdravia.

Služby programu Copernicus sú založené na informáciách zo špecializovanej sústavy družíc známej ako „Sentinels“, ako aj z desiatok družíc tretích strán známych ako „prispievajúce vesmírne misie“, ktoré „in situ“ (teda miestne alebo na mieste) dopĺňajú údaje z meraní.

Program Copernicus na základe voľnej dostupnosti a sprístupnenia veľkej väčšiny svojich údajov, analýz, prognóz a máp prispieva k rozvoju nových inovatívnych aplikácií a služieb prispôsobených potrebám špecifických skupín používateľov, ktoré sa dotýkajú rôznych hospodárskych a kultúrnych alebo rekreačných činností, a to od mestského plánovania, plavby a poistenia až po archeológiu. Copernicus predstavuje začiatok novej éry v pozorovaní Zeme. Vypúšťajú sa družice Sentinel, k dispozícii sú prevádzkové služby programu Copernicus a vo forme aplikácií s pridanou hodnotou (využívajúcich výstupy programu) sa začínajú objavovať prvé náznaky „hospodárstva spojeného s programom Copernicus“ (pozri stranu 22).

„Programom Copernicus sa zabezpečí nezvyčajne veľké množstvo voľne dostupných údajov, poskytnú sa nové prevádzkové služby a posilnia sa nové obchodné príležitosti a vytváranie pracovných miest". (Elżbieta Bieńkowska, Európska komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP)

 

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: EU Bookshop

Zdroj videa: www.copernicus.eu

Pre prístup k údajom a službám programu COPERNICUS navštívte stránku: www.copernicus.eu.

 

Súvisiace:

Hore
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
Prechod VK na VND - zima
Geosyntetika 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Tvoje očné svaly sa pohybujú 100 000 krát za deň.