Projekt Zelený bicykel zabojuje v súťaži Európska cena za podporu podnikania

04. nov. 2018 • Ekonomické vedy a obchod

Projekt Zelený bicykel zabojuje v súťaži Európska cena za podporu podnikania

Systém zdieľaných bicyklov zameraný na menšie mestá – to je projekt Zelený bicykel, ktorý bol vybratý do súťaže Európska cena za podporu podnikania, ktorú organizuje Európska komisia. Ako uvádzajú tvorcovia projektu, myšlienka založenia systému zdieľaných bicyklov na Slovensku vznikla v ich hlavách v decembri 2015.

„Zahraničný systém bol pre slovenské mestá cenovo nedostupný a preto sme sa rozhodli hľadať vlastné riešenie. Pol roka po nápade sme sen pretavili do reality a 14. júla 2016 si občania pilotného mesta Prievidza, mohli po prvýkrát nasadnúť na Zelené bicykle. Nad projektom sme strávili tisícky hodín a naša vášeň pre projekt sa každou ďalšou hodinou násobí. Každým novým zapojeným cyklistom pretvárame svet k lepšiemu. Ak sa ti naša myšlienka páči, napíš nám a pridaj sa ku nám do tímu.“

Realizátori projektu prinášajú ľuďom alternatívny spôsob prepravy po mestách, šíria osvetu a vytvárajú zdravé návyky. Ich cieľom je lepšia budúcnosť tejto i nastávajúcej generácie. „Buď príkladom svojho okolia a zober si do mesta aj ty bicykel namiesto auta,“ odkazujú. Momentálne vylepšujú pilotný projekt v Prievidzi (cca 100 bicyklov rozmiestnených v cca 30 stojanoch), kde beží už tretia cyklo sezóna. Projekt je sociálnym podnikaním, ktoré nie je špecificky upravené v slovenskej legislatíve, preto je zastrešený dvoma právnymi subjektmi:

2brothers s. r. o. sa zaoberá prevádzkou a inováciami zelených bicyklov a zelených stojanov, ako aj predajom reklamných plôch a cyklo paušálov občanom.

Zelený bicykel o. z. sa venuje verejnoprospešným aktivitám ako je budovanie cyklo infraštruktúry pre širokú verejnosť a organizáciu vzdelávacích aktivít v oblasti zdravého životného štýlu a ochrany životného prostredia.

projekt Zelený bicykel

Súťaže Európska cena za podporu podnikania organizuje Európska komisia a na Slovensku ju zastrešuje Slovak Business Agency (SBA). Je vyjadrením uznania a odmenou za iniciatívy, politiky či projekty, ktoré podporujú podnikateľské aktivity na regionálnej úrovni. Slovenská komisia zložená z Ministerstva hospodárstva SR, Združenia podnikateľov Slovenska, Slovenského živnostenského zväzu a SBA vybrala do európskeho kola okrem projektu Zelený bicykel (Kategória: Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov) aj druhý národný projekt: Centrum lepšej regulácie – Kategória Podpora podnikateľského prostredia.

Centrum lepšej regulácie je špecializovaný analytický odbor zriadený v rámci agentúry Slovak Business Agency v nadväznosti na plnenie cieľov, ktoré predpokladá iniciatíva EÚ na podporu malého a stredného podnikania – Small Business Act. Tvorí ho tím odborníkov z oblasti legislatívy a merania dopadov regulácií na podnikateľské prostredie – tzv. Business Impact Assessment.

Komisia hodnotila celkovo 303 národných projektov z 32 zúčastnených krajín. Na základe hlasovania bolo vybratých 19 projektov zo šiestych kategórií. Výsledky súťaže budú zverejnené počas konferencie SME Assembly, ktorá sa bude konať v novembri v rakúskom Grazi. Porota udelí ceny za každú kategóriu a taktiež Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.

 

Zdroje informácií:

https://www.zelenybicykel.sk/

http://www.sbagency.sk/slovensky-projekt-zeleny-bicykel-postupuje-do-europskeho-kola#.W9DsbPZuLIX

https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/eepa2018-shortlist/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: https://www.zelenybicykel.sk/

Uverejnila: VČ

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Prechod VK na VND - jeseň
TVT 2018
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vedci dokázali, že aj banány môžu byť rádioaktívne.
Zistite viac