Projekt HARMOSNOW má zaistiť harmonizované meranie charakteristík snehu


Projekt HARMOSNOW má zaistiť harmonizované meranie charakteristík snehu

Snehová pokrývka je základná klimatická premenná, ktorá priamo ovplyvňuje bilanciu energie Zeme. Má niekoľko dôležitých fyzikálnych vlastností, ktoré majú vplyv na globálne a regionálne energetické, vodné a uhlíkové cykly. Jej kvantifikácia v meniacom sa prostredí je preto dôležitá pre rôzne environmentálne a ekonomické posúdenia. Správny popis a asimilácia informácií o snehovej pokrývke do hydrologických, povrchových, meteorologických a klimatických modelov sú rozhodujúce pre riešenie vplyvu snehu na rôzne fenomény, predpovedanie miestnych snehových zdrojov a varovanie pred prírodnými nebezpečenstvami súvisiacimi so snehom.

To vyvoláva náročný problém premostenia informácií z mikroštruktúrnych mierok snehu až po formulovanie komplexných modelov. Európske výskumné tímy vyvinuli rôzne metódy merania snehu, prístrojové vybavenie, algoritmy a techniky asimilácie údajov prispôsobené tamojším účelom. Chýbajú však harmonizované prístupy, validácia a metodológia. Práve na tento účel bol vytvorený projekt HARMOSNOW, pričom za slovenskú stranu je zodpovedným riešiteľom RNDr. Ladislav Holko PhD., Ústav hydrológie SAV. Členom riadiaceho výboru projektu za Slovensko je Dr. P. Nejedlík z Ústavu vied o Zemi SAV.

„Je to celoeurópsky projekt zameraný na harmonizované meranie charakteristík snehu a ich využitie v klimatológii a meteorológii (lepšie fungovanie matematických modelov, počítajúcich stav atmosféry, ktoré sa využívajú napríklad na prípravu scenárov zmeny klímy v budúcnosti alebo pri predpovedi počasia), hydrológii (napr. výpočet zásoby vody v snehu, ktorá môže v jarnom období pritiecť do vodných nádrží, predpoveď prietoku v riekach počas obdobia topenia snehu, možnosť dopĺňania pôdnej a podzemnej vody),“ uvádza RNDr. Ladislav Holko PhD. Projekt sa začal v roku 2014 a končí v tomto roku. V rámci neho bolo uskutočnených množstvo aktivít (spoločné merania, tréningové cvičenia, študijné pobyty na rôznych pracoviskách, publikácie venované monitoringu snehu v európskych krajinách, atď.), podotkol odborník z Ústavu hydrológie SAV.

projekt HARMONSNOW

Krajiny zúčastnené na projekte: Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Island, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko a Veľká Británia.

Viac informácií

 

Odborný garant textu: RNDr. Ladislav Holko PhD., Ústav hydrológie SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NPC VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: http://www.harmosnow.eu/

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Hore
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
TVT 2018
TVT 2017 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Ľadovce poskytujú dôležité živiny pre morské ekosystémy, do ktorých vteká roztopená voda z ľadovcov.
Zistite viac