Program Erasmus+ bilancuje

27. dec. 2017 • Pedagogické vedy

Program Erasmus+ bilancuje

Program Erasmus+ spolu so svojimi predchodcami patrí medzi najúspešnejšie programy Európskej únie. Už tri desaťročia tieto programy ponúkajú najmä mladým ľuďom príležitosti nadobudnúť nové skúsenosti a rozšíriť si obzory formou zahraničných pobytov. To, čo sa v roku 1987 začalo ako skromný program mobility pre vysokoškolských študentov s 3 200 zapojenými účastníkmi v prvom roku, sa stalo ťažiskovým programom, ktorý každoročne využije približne 300 000 vysokoškolských študentov.

Stručná história

V roku 1987 spustil sa program Erasmus ako pilotný výmenný program v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Program sa postupne vyvíjals cieľom zahrnúť odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, ako aj odbornú prípravu, dobrovoľníctvo, výmenné programy pre žiakov a mladých ľudí, výmenné študijné pobyty a športové aktivity.

V roku 2014 sa všetky zložky zlúčili do jedného programu s názvom Erasmus+. V období rokov 2014 – 2020 sa očakáva účasť 3,7 % mladých ľudí v EÚ pri rozpočte 14,7 miliardy EUR.

Rok 2016: spustenie iniciatívy Európskeho zboru solidarity(príležitosti v oblasti dobrovoľníctva, stáží a pracovných príležitostí pre občanov EÚ vo veku 18 až 30 rokov).

Doterajšie výsledky v číslach

Za posledných 30 rokov využilo program Erasmus viac než 9 miliónov osôb:

Čo sa urobilo a čo možno urobiť do roku 2020?

Súčasný program Erasmus+, ktorý prebieha od roku 2014 do roku 2020, má rozpočet 14,7 miliardy EUR a poskytne 3,7 % mladých ľudí v EÚ (t. j. 3,3 milióna mladých ľudí v uvedenom období) príležitosť študovať, absolvovať odbornú prípravu, získať pracovné skúsenosti a vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí. Geografický rozsah programu sa rozšíril z 11 krajín v roku 1987 na súčasných 33 (všetkých 28 členských štátov EÚ, Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko). Program je tiež otvorený partnerským krajinám z celého sveta. 

  • V počte až 2 milióny ďalších jednotlivcov by mohlo do roku 2020 využívať program Erasmus+. Okolo 100 000 mladých ľudí by sa do roku 2020 mohlo zapojiť do Európskeho zboru solidarity.
  • Zvýšenie mobility žiakov až na 500 000 účastníkov vďaka zjednodušeným partnerstvám medzi školami.
  • Zintenzívnenie dlhodobej mobility stážistov a učňov na 500 000 účastníkov vrátane 45 tis. dlhodobých stážistov alebo učňov (ErasmusPro).
  • Ďalšie zjednodušenie administratívnych pravidiel a postupov v záujme uľahčenia prístupu ku grantom programu Erasmus+.
  • Zavedenie študentskej elektronickej karty EÚ začiatkom roku 2019: elektronická identifikácia študentov na základe ich národnej elektronickej identifikácie. Umožní bezpečnú výmenu údajov (napr. záznamov o študentoch, akademických výsledkov) a prístup k službám (napr. učebným materiálom, službám zápisu, online knižniciam) v hostiteľských inštitúciách (Komisia začne prípravné práce v roku 2018).

Iniciatívy s výhľadom na rok 2025

Erasmus+ chce podporovať mobilitu v rámci študijných odborov, v prípade ktorých Európa potrebuje odborné znalosti a musí mať ambíciu stať sa svetovým lídrom, akými sú napríklad zmena klímy, životné prostredie, čistá energia, STEAM (veda, technológie, inžinierstvo, umenie a matematika), robotika, digitalizácia, analýza údajov a umelá inteligencia. Ďalej chce zabezpečiť, aby všetci mobilní študenti mali študentskú elektronickú kartu EÚ a mohli sa jednoducho prihlásiť na ktorúkoľvek školu alebo univerzitu v EÚ. Chce zdvojnásobiť účasť mladých ľudí v EÚ na programe Erasmus+ (z 3,7 % na 7,5 %), čo si bude vyžadovať rozpočet vo výške 29,4 miliardy EUR na obdobie rokov 2021 – 2027. Cieľom je aj dosiahnutie zapojenia 1,5 milióna mladých ľudí do Európskeho zboru solidarity v Európe a mimo nej, čo by si vyžadovalo rozpočet vo výške 6 miliárd EUR na obdobie 2021 – 2027.

Slovensko a Erasmus+ v grafoch

Slovensko sa pripojilo k programu Erasmus v roku 1998. V roku 2016, až 11 184 účastníkov zo Slovenska bolo zapojených v 338 projektoch vo vyššom vzdelávaní, odbornom vzdelávaní, odbornej príprave v školskom vzdelávaní, vzdelávaní dospelých a mládeže a profitovalo z grantu v celkovej výške 19,03 miliónov.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Použité zdroje:

Posilňovanie európskej identity vzdelávanim a kultúrou

Prehľad o programe Erasmus

Slovensko

Tlačová správa

Ďalšie zdroje:

Výročná správa o programe Erasmus+ za rok 2016

 

Súvisiace:

Hore
Utorok s psychológiou TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Prechod VK na VND - jeseň
Extrapolácie 2018
Veda v Centre
TVT 2018
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
TVT 2017 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Jednou z hlavných zložiek výživy človeka sú bielkoviny.
Zistite viac