Princípy dedičnosti

19. aug. 2017 • Biologické vedy

Princípy dedičnosti

Ľudia sa už odpradávna zamýšľajú nad tým, ako sa podobajú jednému alebo obom rodičom, prečo sú si dvojčatá podobné a nakoľko sa určitý znak prenesie na dcéru či syna. Mnohokrát sa však deti tých istých rodičov môžu tak líšiť, že je ťažké ich považovať za bratov a sestry. Určite sa ľudia zamýšľajú aj nad tým, prečo sa rodí približne rovnaký počet dievčat aj chlapcov a ako je tento fakt regulovaný v prírode pri živočíchoch a rastlinách.

Všetkými týmito myšlienkami, ale aj mnohými inými sa zaoberá genetika – veda o dedičnosti a premenlivosti. Tému ako Princípy dedičnosti preberali aj mladí študenti počas Letnej školy genetiky, ktorú zorganizovala Univerzita Komenského v Bratislave. Primárne bola určená pre študentov druhého a tretieho ročníka stredných škôl a gymnázií, pričom jej cieľom bolo oboznámiť študentov s klasickými a modernými metódami využívanými v genetickom výskume.

Jej účastníci sa dozvedeli, že dedičnosťou sa rozumie schopnosť prenášať znaky rodičov na potomkov a ovplyvňovať tak vývoj budúcich generácií. Tieto vlastnosti všetkých živých organizmov sú dané genetickou informáciou v podobe génov – základných jednotiek, ktoré určujú vlastnosti jednotlivcov, a teda aj celého druhu. 

Z dôvodu bližšieho priblíženia témy autormi jednotlivých tematických prednášok, boli pôvodné texty stiahnuté. Za zdržanie článku sa v mene redakcie ospravedlňujeme.

*********************************************

Ešte mnoho zaujímavého zažili a vyskúšali si účastníci Letnej školy genetiky, ktorej organizátorom bola Katedra genetiky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Zodpovedná osoba za organizátora doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. priblížila, že pri príprave programu Letnej školy genetiky sa snažili navrhnúť ho tak, aby si študenti vyskúšali metódy, ktoré sa bežne používajú v genetickom laboratóriu, t. j. izolácia DNA, DNA elektroforéza, polymerázová reťazová reakcia na amplifikáciu DNA, izolácia proteínov, stanovenie antioxidačnej aktivity vybraných látok a pod.

 

Informácie a foto poskytla: zodpovedná osoba za organizátora, doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Prechod VK na VND
CVTI SR 80. výročie
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
FVF 2018
Vedec roka 2017
Veda v Centre
TVT 2017 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Hydrológia ako veda o kolobehu vody v prírode sa zaoberá aj tvorbou a topením snehovej pokrývky.
Zistite viac